Úvod Burza 2021 okres Chrudim 2021 Krůčky pro Eričku - hyperbarická komora na Slovensku

Krůčky pro Eričku - hyperbarická komora na Slovensku

Organizace: Krůčky pro Eričku, z.s.

Naším hlavním záměrem a největším přáním je pomoci vrátit Eriku do běžného života. Erika se narodila jako zdravé miminko, ale bohužel se po očkování přestala hýbat. Erika je vnímavé a velmi chytré děvčátko, které se chce zapojit do her a sportovních aktivit jako její zdravé spolužáci ve školce. Naším přáním je sehnat Erice dostatek peněz na lázně na Slovensku, které jsou sice drahé, ale Erice velmi pomáhají. Erika se nyní začala hýbat a i rozmlouvat.Je velkou bojovnicí - ona to dokáže.

Cíle projektu

Cílem projektu je dát Erice lepší život.
A nejvíce ji k tomuto cíli přiblížil neurorehabilitační pobyt v Adeli v Piešťanech na Slovensku, kde mají speciální hyperbarickou komoru a cvičení v oblečku. Erika byla letos v těchto lázních v únoru, kde po absolvování hyperbarické komory začala lépe mluvit, spojovat slova a tvořit jednoduché větičky. Je to pro ni prozatím největší posun za celou dobu, proto bychom rádi tento pobyt v nejbližší době zase zopakovali.

Kdo vlastně Erika je? :
Erika je 6 letá holčička z Konopáče u Heřmanova Městce, která se bohužel přestala hýbat po očkování. Když Erika ochrnula po očkování, tak přestala sedět, přetáčet se - neuměla nic. Vše se musí učit od začátku. U Eriky je velká výhoda toho, že ji nebyl postihnutý mozek a tak vše vnímá a snaží se komunikovat. Díky tomu se dotala do Mateřské skolky mezi zdravé děti a začala ještě více bojovat. Chce totiž běhat, jezdit na kole, lyžovat, chodit na angličtinu jako její spolužáci ve škole. Rodina se snaží ji zapojit do všech těchto aktivit, aby Erika vedla život jako její kamarádi. Ale přece jen samostatný pohyb je nadevše. Proto ji hlásíme do tohoto projektu. Pojišťovny léčbu nehradí a ani na ni nepřispívají.
Erice je doporučeno navštívit alespoň 3x do roka tyto lázně a tak se rodina snaží sehnat peníze přes firmy, které Eriku sponzorují a pomáhají ji. Ale i tak je to stále málo a proto bychom ji rádi tímto projektem pomohli.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

7 letá holčička Erika Beranová by absolvovala 2 týdenní pobyt v Adeli center v Piešťanech na Slovensku.

Klíčové aktivity

V Adeli Medical Center v Piešťanech na Slovensku mají díky dlouholetým zkušenostem, speciálním metodám, individuálnímu přístupu a velmi intenzivní neurorehabilitaci výborné výsledky a velkou úspěšnost u pacientů, u kterých došlo k poškození centrální nervové soustavy.
Při léčbě se používá speciální oblek navržený pro kosmonauty, díky kterému má Erika lepší držení těla a více hýbe končetinami. Nově zde navštěvujeme i Hyperbarickou komoru, díky níž se Erika zlepšila v komunikaci. V této komoře dostává přes obličejovou masku 100% kyslík, který se dostává do krve, tkání a svalstva.
Mají zde i velmi kvalitní logopedii a manuální terapii, kterou zde provádějí doktoři z Ruska - léčba se skládá z několika diagnostických a terapeutických metod, které slouží k rozpoznání a léčbě funkčních poruch hrubých pohybových funkcí. Deblokování kostí a svalů je dosaženo pomocí speciálních technik uvolnění a uchopení. Mimo jiné se zmenšují kontrakce, uvolňují se svaly, koriguje se kontrola hlavy a trupu.

Harmonogram

Pokud bychom sehnali dostatek peněz, tak by Erika absolvovala léčbu na konci prázdnin, aby co nejméně zameškala ve škole.

Rozpočet projektu

Celkové náklady na cvičení včetně logopedie, Spider cvičení a hyperbarické komory = 4.592 Eur ( 114.800 Kč)

Ubytování a strava v Adeli 790 Eur ( 19.700)
Celkem za Adeli 134.500,- Kč
Doprava Slovensko a zpět 1.500,- Kč

Cena celkem za 1 pobyt v Adeli 136.000,- Kč ( z toho je 30.000,- Kč za hyperbarickou komoru)

Víme, že celková částka převyšuje o mnohem více finanční podporu donátorů - uvádíme pro představu, kolik to vše stojí. Ale budeme z celého srdce vděčni za jakoukoli částku, kterou by donátoři poskytli Erice na její lepší život.

Hlasujte pro projekt

Krůčky pro Eričku - hyperbarická komora na Slovensku

4. místo
11,6 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie