Úvod Burza 2021 okres Chrudim 2021 Nábytek pro nový začátek

Nábytek pro nový začátek

Organizace: Péče o duševní zdraví, z.s.

Vytvořte pohodlné prostředí a zpříjemněte nový životní start lidem s duševním onemocněním v jejich prvním samostatném bydlení obnovou základního vybavení (postel, skříně…) 3 tréninkových bytů v Chrudimi. Byty sloužící k nácviku samostatného bydlení lidem s duševní nemocí fungují již několik let a vystřídalo se v nich skoro 20 klientů - původní zařízení je již opotřebované a nevyhovující. Nově pořízené vybavení v bytech zůstane a bude uživatelům sloužit po dobu několika následujících let.

Cíle projektu

Cílem projektu je obnova základního vybavení 3 tréninkových bytů v Chrudimi pro osoby s duševní nemocí a umožnění lepších podmínek pro nový start těchto lidí v jejich samostatném životě.
Účelem pobytu v tréninkovém bytě je naučit lidi s duševní nemocí za podpory sociálních pracovníků dovednostem potřebným k samostatnému bydlení. Nejčastěji trénujeme péči o vlastní osobu, péči o domácnost, nácvik vaření, finanční hospodaření a komunikaci se spolubydlícími a sousedy.
Byty pronajímáme od Města Chrudim – celkem jde o 3 byty. Nositelem nájemní smlouvy je naše organizace a uživatelé jsou s námi v podnájemním vztahu. Byty mají tréninkový neboli přechodný charakter. Původní vybavení je proto za dobu používání již opotřebované, opravované a někdy značně nevyhovující. Základní vybavení bytů je předpokladem hladkého
poskytování služby – nácviku dovedností pro samostatný život.
V rámci projektu chceme do bytů pořídit postele, křesla, jídelní stolek a židle, skříně a regály.
Pořízené vybavení v bytech zůstane a bude sloužit pro potřeby uživatelů i do budoucna.
Uživatelé jsou vlivem nemoci často příjemci invalidních důchodů a sociálních dávek, jejich příjem jim neumožňuje podílet se na vybavení bytu, často vystačí jen na zaplacení poplatků s bydlením spojených, na skromné živobytí a uspokojení osobních potřeb. Zároveň ani naše organizace nemá vlastní prostředky na obnovu vybavení bytů. Dotace, které organizace
čerpá na svou činnost, pokrývají běžný povoz a nestačí na větší investice.

Cílová skupina

 • Handicapovaní
 • Zdravotní a sociální péče

Projekt je určen dospělým lidem s vážnou a dlouhodobou duševní nemocí s bydlištěm v Chrudimi Jedná se nejčastěji o poruchu schizofrenního okruhu (postihují až 2% populace; většinou začínají v rané dospělosti; u 2/3 lidí probíhají celoživotně; většina nemocných je schopná žít v běžném prostředí, pokud mají vhodnou míru podpory).

Klíčové aktivity

1)Výběr vhodného vybavení
2)Nákup zařízení (zapojení klientů do nákupů)
3)Umístění (instalace) v tréninkových bytech (zapojení klientů do instalace)
4)Individuální podpora klientů při používání a údržbě nového vybavení

Harmonogram

červen 2021 – prosinec 2021

 • červen – výběr vhodného vybavení
 • červenec - srpen – nákup a umístění zařízení
 • září – prosinec – individuální podpora klientů při používání a údržbě nového vybavení

Rozpočet projektu

Zařízení a vybavení:

 • 2 x postel (rošt) – 2 x 4 000,- Kč = 8 000,- Kč
 • 2 x křeslo – 2 x 1 500,- Kč = 3 000,- Kč
 • 2 x jídelní stolek + 2 židle – 2 x 3 000,- Kč = 6 000,- Kč
 • 2 x stolek pod PC = 2 x 3 000,- Kč = 6 000,- Kč
 • 2 x regálová skříň (s policemi) = 2 x 4 000,- Kč = 8 000,- Kč
 • 2 x regály (komora) = 2 x 3 000,- Kč = 6 000,- Kč
 • 2x sada kuchyňské a úklidové prostředky (nádobí, hrnce, žehlící prkno apod.) 2 x 4 000,- Kč = 8 000,- Kč

Celkem 45 000,- Kč
Požadovaná podpora od donátorů projektu – 45 000,- Kč

Hlasujte pro projekt

Nábytek pro nový začátek

10. místo
2,4 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie