Úvod Burza 2021 okres Chrudim 2021 Použij AED, zachraň lidský život

Použij AED, zachraň lidský život

Organizace: Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim

Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv a kdekoliv. Často se tak stane bez jakéhokoliv varování. Člověku může zachránit život kvalitně prováděná resuscitace a včasné podání výboje. Ten lze podat i před příjezdem záchranné služby pomocí automatizovaného externího defibrilátoru, jenž mohou používat i laici, které přístroj hlasovými pokyny navádí. Přístroj sám rozezná srdeční rytmus a v případě potřeby podá výboj. Účelem projektu je pořídit AED a ty umístit na veřejně dostupných místech.

Cíle projektu

Nejčastější příčinou náhlé zástavy oběhu je onemocnění srdce. Klíčovými faktory přežití náhlé zástavy oběhu je kromě okamžitého zahájení neodkladné resuscitace (oživování) i časné podání defibrilačního výboje. Vzhledem ke strmému poklesu úspěšnosti defibrilace v čase, je ideální podání výboje do 3 až 5 minut od vzniku zástavy. To znamená před příjezdem záchranné služby. Toho lze docílit pomocí AED, které bude poblíž. Cílem projektu je snížit počet úmrtí způsobenou srdeční zástavou. Toho chceme docílit pomocí zlepšení dostupnosti včasné defibrilace a pořízením a umístěním přístrojů AED na veřejných místech. Souběžně s tím také budeme šířit znalosti první pomoci, školit resuscitaci a používání AED. Vedlejším cílem je také ukázat možnosti, jek být připraven a motivovat další subjekty k pořizování a umísťování AED.

Cílová skupina

 • Zdravotnictví

Cílovou skupinou je široká veřejnost ohrožená srdečním selháním, nejčastěji infarktem myokardu. Srdeční selhání představuje nejčastější příčinu hospitalizace u pacientů starších 65 let, ale postihuje i mladší.

Klíčové aktivity

 • vytipování vhodných míst pro umístění - AED
 • jednání s majiteli vytipovaných míst
 • výběr vhodného AED a vhodného technického řešení
 • montáž skříňky a umístění AED přístroje
 • školení KPR a použití AED

Hamonogram

 • březen - květen 2021 - vytipování míst ve spolupráci ze ZZS
 • červen - červenec 2021 - výběr řešení a dodavatelů
 • srpen - prosinec 2021 - umístění skříněk a školení

Rozpočet projektu

 • AED - 42 000 Kč
 • skříňka - 25 000 Kč
 • stojan na skříňku - 12 000 Kč
 • připojení skříňky do dohledového centra 2 000 Kč/rok
 • propagace 5 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Použij AED, zachraň lidský život

1. místo
23,0 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie