Úvod Burza 2021 okres Chrudim 2021 Tabule pro Rytmus

Tabule pro Rytmus

Organizace: Rytmus Východní Čechy, o. p. s.

Nejsme škola, přesto vzděláváme. Interaktivní tabule by naše kurzy pro lidi se zdravotním znevýhodněním posunula o další metu výš. Vzdělávání je jedním z pilířů naší organizace, v naší nabídce je více než 16 typů kurzů pro skupiny i jednotlivce. Kurzy jsou zaměřené na praktické dovednosti, kterým předchází teoretická příprava. A právě příprava s interaktivní tabulí by všem účastníkům kurzů umožnila vstřebat nové informace a naučit se pracovat s moderní technikou.

Cíle projektu

Díky použití interaktivní tabule při realizaci kurzů dojde k větší atraktivitě probírané látky. Metoda výuky se přiblíží dnešním potřebám a umožní účastníkům kurzu spolu s probíraným tématem trénovat také počítačovou gramotnost, která je v dnešním světě nezbytná (objednávací systém na úřadě, u lékaře, na poště, zjišťování dopravního spojení a mnoho dalšího). Didaktická metoda interaktivní tabule zapojuje všechny respondenty kurzu, tzn. mění pasivní příjemce informací na aktivní tvůrce obsahu. Vytvořené materiály k výuce kurzu lze využívat opakovaně, popřípadě je možné snadno upravit.
V běžné době je v RVČ realizováno 5-8 kurzů za rok. Každý kurz má cca 6 účastníků a trvá 2- 3 měsíce.
V posledních letech patřili mezi nejoblíbenější tyto kurzy: Jak na šmejdy, Zdravý životní styl, Společenské vystupování, PC gramotnost, První pomoc, Jak se bránit kyberšikaně a další.
Interaktivní tabule najde jistě svoje uplatnění také při práci skupiny Sebeobhájců, při úpravě textů do tzv. EASY TO READ verze nebo při plánování volnočasových aktivit projektu „Nebuď pecka“.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Lidé se zdravotním znevýhodněním, zejména lidé s mentálním postižením.

Klíčové aktivity

- výběr vhodné tabule
- koupě tabule
- instalace tabule

Harmonogram

červen - - výběr vhodné tabule
červenec/srpen - koupě tabule
září - instalace tabule

Rozpočet projektu

Interaktivní tabule včetně instalace: celková cena 90 000,-Kč

(počítáme s dofinancováním tabule z vlastních fundraisingových aktivit)

Hlasujte pro projekt

Tabule pro Rytmus

13. místo
0,7 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie