Úvod Burza 2021 okres Chrudim 2021 Z bezmoci svépomoc – pomozme vytvořit klub zotavení pro lidi s duševním onemocněním v Hlinsku

Z bezmoci svépomoc – pomozme vytvořit klub zotavení pro lidi s duševním onemocněním v Hlinsku

Organizace: Fokus Vysočina, z. ú.

V této nelehké době si více uvědomujeme, co znamená žít v soc. vyčlenění. Představme si život lidí s duš.problémy, které je trvale omezují a izolují. Snažíme se je z izolace dostat vytvořením klubu, kde se budou potkávat a sdílet své problémy. Inspiraci čerpáme z jiných krajů a zahraničí, kde podobné aktivity už fungují (Recovery club) jako dobrý prostředek na cestě k zotavení. Do činnosti klubu se zapojí dobrovolníci, kteří jsou pro klienty nadějí a inspirací pro návrat do plnohodnotného života

Cíle projektu

Naším cílem je zapojení lidí s duševními problémy z Hlinecka do běžného života. Nechceme, aby žili izolovaně. Společně s dobrovolníky jim pomůžeme s náplní volného času, tím se naučí, že i s nemocí se dá naplno žít. Je to důležité pro jejich zotavení a návrat k běžnému životu. Naší snahou je podporovat jejich silné stránky, osamostatnění, posílení dovedností a upevnění sociálních vazeb. Dlouhodobým cílem je, aby si sami klienti organizovali volný čas, našli něco svého a tvořili tak něco zajímavého. Prostředkem k tomuto cíli je vytvoření volnočasového klubu, kde budou mít prostor společně sdílet své radosti, trápení i úspěchy, odreagují se při hraní spol. her, fotbálku, stolního tenisu, kreslení, zároveň zde najdou klidné místo pro čtení knih. Vytvoříme knihovnu z knih, které nám darovala dobrovolnice. Prozatím bude klub fungovat jednou týdně, do budoucna bude využíván častěji. Účastníci v klubu nehradí žádný poplatek. Pracovníci fungují jako pomocníci s realizací nápadů účastníků klubu. Na začátku prosince slavnostně klub otevřeme a zároveň oslavíme předvánoční čas. V klubu budou fungovat i další aktivity: Skupina zotavení: sdílení zkušeností, starostí, úspěchů, vzájemná pomoc, pomoc pro blízké lidí s duševním onemocněním, kteří neví, kam se pro ni obrátit.
Dále: výtvarné, sportovní a vzdělávací aktivity se zapojením dobrovolníků (lektor) a veřejnosti (výuka jazyků, práce na PC, jóga, arteterapie), akce pro veřejnost: výstavy, besedy, Muzikoterapie pod vedením lektora.

Cílová skupina

  • lidé se zkušeností s duševním onemocněním

Podrobný popis dopadu projektu na cílové skupiny:
- lidé se zkušeností s duševním onemocněním (nalezení nového smyslu života, sdílení zkušeností i vyhledání pomoci, aktivní trávení volného času)
- dobrovolníci (díky dobrovolníkům se z některých klientů mohou stát také dobrovolníci a najít v dobrovolnictví nový smysl svého života)
- rodiny a blízcí lidí se zkušeností
- komunita zajímající se o duševní zdraví
- široká veřejnost (v roli návštěvníků výstav, workshopů, přednášek)

Klíčové aktivity

1. Představení myšlenky Recovery klubu klientům a příklady fungování ze zahraničí a jiných Klubů v ČR.
2. Vznik pracovní skupiny složené z klientů, dobrovolníků a pracovníků: příprava jednotlivých kroků k vytvoření klubu, vytvoření konceptu a vytvoření pravidel pro fungování klubu.
3. Hledání vhodných prostor v Hlinsku.
4. Domluva s provozovatelem prostor o možném fungování, o ceně a podmínkách pronájmu.
5. Vytvoření plánu akcí a aktivit v klubu.
6. Vybavení prostor: pořízení nábytku, výtvarných potřeb, drobného sportovního vybavení.
7. Vytvoření dohody o pravidlech případného sdílení prostor s komunitou.

Harmonogram

1. Pracovní skupina složená z pracovníků, dobrovolníků a klientů pracuje společně na podobě klubu. – skupina se schází pravidelně 2x do měsíce
2. Vyhledání vhodných prostor – březen 2021
3. Jednání s provozovatelem o možnostech pronájmu
4. Případně s další organizací o sdílení prostor – únor až květen 2021
5. Uzavření smlouvy o pronájmu klubu – červen až červenec 2021
6. Zajištění materiálního vybavení v klubu (stoly, židle, cvičební a výtvarné pomůcky) – červenec 2021
7. Slavnostní otevření pro veřejnost (podporovatele, donátory) – do 17. 12. 2021
8. Klub začne plnohodnotně fungovat do konce roku 2021.

Možné riziko: Oficiální otevření Klubu se může zpozdit kvůli protipandemickým opatřením vyhlašovaným vládou.
V prvním roce fungování vyšší podpora multidisciplinárního týmu, která bude postupně slábnout v rovině s tím, jak si klienti společně s dobrovolníky osvojí jednotlivé povinnosti a činnosti kolem klubu. Pracovníci budou nadále k dispozici, pokud si o jejich pomoc sami řeknou.

Rozpočet projektu

Viz Příloha č. 3 – Podrobný rozpočet projektu.

FOKUS Vysočina bude aktivně klub podporovat v prvním roce jeho fungování – rok 2022.
Postupně převezmou správu klubu do své kompetence klienti ve spolupráci s dobrovolníky.
Cílem je během roku 2022 dojednat spolupráci s dalšími skupinami, které se budou na nákladech pronájmu klubu spolupodílet (více skupin=nižší náklady). Budou také spolu užívat díky projektu pořízené vybavení klubu.

Hlasujte pro projekt

Z bezmoci svépomoc - pomozte vytvořit klub zotavení pro lidi s duševním onemocněním v Hlinsku

7. místo
5,4 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie