Úvod Burza 2021 okres Pardubice 2021

Burza filantropie Pardubice

Projekty přihlášené do Burzy filantropie v okrese Pardubice

 • Snoezelen pro osoby s tělesným postižením

  6. místo
  5,0 %
  Snoezelen je speciální místnost, která má terapeuticko-interakční funkci. V prostředí plného různých vizuálních, hmatových a čichových podnětů probíhají tréninky potřebné k co největší míře samostatnosti lidí s handicapem. Snoezelen rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj vnímání, poznávání. Tento přístup vede ke spontánnímu a vyhledávanému tréninku. Zároveň slouží jako prostor ke zklidnění a k relaxaci.
 • Doprovázení a péče o děti/osoby se zdravotním postižením a speciálními potřebami

  8. místo
  4,2 %
  Služba Doprovázení a péče o děti/osoby se ZP a SP poskytuje rodinám s dětmi/osobami se ZP a SP možnost odpočinku od náročné péče v rámci celého Pardubického kraje. Službu vykonávají odborně vyškolení pracovníci, kteří zajišťují péči v době nepřítomnosti rodičů/pečovatelů ať již v přirozeném prostředí, nebo mimo domov. V rámci projektu chceme rozšířit kapacitu a dostupnost této služby pro více rodin a umožnit jim tak odpočinek od
  celodenní náročné péče, či vyřízení nutných záležitostí.
 • Středověké polní ležení

  11. místo
  2,5 %
  Kluci!! Ano, teď je to o vás a pro vás. Pokud je vám mezi 11 – 14 lety, zbystřete pozornost. Zveme vás do našeho polního ležení. Zažijeme společný týden ve středověkém prostředí. Naučíme vás dovednostem každodenního života středověkých farmářů i válečníků.
 • Jsem pečující, ale mám ještě dost sil?

  7. místo
  5,0 %
  Chceme zrealizovat 2 kurzy pro pečující. Cílem je poskytnout jim podporu v jejich péči o blízkého, které mohou využít. Zejména psychosociální podpory, aby byli schopni, co nejdéle pečovat o blízkého v domácím prostředí. Jak se odreagovat, jak se projevuje psychická zátěž na zdraví člověka a co se s tím dá dělat. V dalších kurzech se pečující dozví, jaké mají možnosti podpory v rámci sociálního systému. Následně i vzhledem k aktuální situaci nouzový plán péče, pokud by se pečujícímu něco stalo.
 • Sportovní kočárek-vozík za kolo pro děti s handicapem

  3. místo
  12,9 %
  Předmětem projektu je zakoupení sportovního kočárku-vozíku za kolo Kozlík Junior Country pro děti s handicapem. Tato pomůcka umožní rodinám s dětmi se závažným tělesným postižením (např. dětskou mozkovou obrnou, svalovým onemocněním, centrálním hypotonickým syndromem…) společně trávit volný čas zábavnou formou v přírodě tam, kam
  se s běžným kočárkem nebo invalidním vozíkem nedostanou, a to i v zimním období.
 • Doma v bezpečí

  13. místo
  2,2 %
  9 z 10 seniorů si přeje žít a dožít doma, přesto 9 z 10 lidí ve věku nad 65 let žije a umírá v nemocnicích či ústavech. Cílem projektu je, aby senioři mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí s pocitem, že při jakékoli nepředvídané události či krizové situaci (při pádu, zhoršení zdravotního stavu) přijde vždy pomoc, a to téměř okamžitě.
 • Slepičky aneb ve školce jak u babičky

  5. místo
  5,9 %
  V rámci projektu chceme dětem přiblížit život na vesnici a pořídit do lesního klubu 5 slepic, o které se budeme společně starat. Slepičky pořídíme z velkochovů, kde jsou vyřazovány zhruba po roce snášky, protože přestávají být ekonomicky výhodné. Našim slepicím vytvoříme bezpečné zázemí - kurník s automatickými dvířky, voliéru proti predátorům a síť pro drůbež. Do péče o slepice se zapojí i rodiny dětí a průvodců.
 • Více práce do Kosatce!

  15. místo
  1,4 %
  Lis BP1 slouží k výrobě odznaků. Lis je možno osadit vyměnitelnými matricemi o různých průměrech. Součástí lisu je ocelová matrice pro profesionální výrobu odznaků, placek a buttonů. Cena základního lisu je 10499. Startovací sada obsahuje také multifunkční grafický vysekávač, placky s magnetem, špendlíkem po 100ks, odznaky, buttony. Tento lis vyrábí cca 100ks/1hod. a lze ho zakoupit na e-shopu.Jednoduchou obsluhu lisu zvládne jeden člověk.
 • Příprava dětí na samostatný život

  9. místo
  3,2 %
  Projekt je zaměřen na dospívající děti v pěstounské péči, je zaměřen na samostatný život, který na děti čeká, až opustí pěstounskou rodinu. Jedná se o cílenou podporu samostatnosti, kdy si děti na vlastní kůži mohou zažít, jaké to je vařit, nakupovat, starat se o sebe, ale i o ostatní. Nemáme za cíl přeměnu dětí, ale cílem je ukázat, jak se dá starat o domácnost, jak pracovat s jasnou finanční částkou, jak plánovat. Bonusem je pak setkání s finančním a kariérním poradenstvím, psychology, PČR.
 • Výukový notebook pro lidi se zrakovým postižením

  2. místo
  17,6 %
  Může nevidomý člověk pracovat na počítači? Ano, ale musí se to naučit za pomoci speciálních softwarů a postupů. Původní notebook sloužící pro tyto účely je již zastaralý, a proto TyfloCentrum Pardubice potřebuje nový. Notebook bude sloužit k nácviku práce s PC pro lidi se zrakovým postižením a bude ho ke své práci v organizaci využívat i zrakově postižený lektor informačních a komunikačních technologií, který učí uživatele služeb na
  těchto zařízeních pracovat.
 • Hurá TV

  20. místo
  0,0 %
  Připravujeme a pracujeme na vysílání nově vzniklého televizního kanálu Hurá TV. Již v minulém roce jsme pro seniory připravili několik online workshopů a setkali se s pozitivním ohlasem a prosbou o pokračování.
 • Cesta k dítěti - terapeutické služby

  17. místo
  0,7 %
  Psychologické a terapeutické služby jsou cestou, jak pomoci dítěti, které zažilo na počátku života těžkou životní zkušenost (opuštění rodiči, týrání, absenci jedné pečující osoby atd.), znovu uvěřit, že vztahy s lidmi jsou bezpečné a ono samo je hodno lásky. Pomůžeme rodičům a náhradním rodičům pochopit prožívání a projevy svěřených dětí a najít způsob, jak dětem pomoci překonat těžkosti a zdravě se rozvíjet. Více informací: https://www.amalthea.cz/terapeuticke-sluzby
 • Pomoc seniorům na Pardubicku a Holicku - spolu to s kyslíkovými koncentrátory zvládneme

  16. místo
  0,9 %
  Oblastní charita Pardubice poskytuje terénní sociální a zdravotní služby lidem v domácnostech ve všech obcích na Pardubicku a Holicku. Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření poskytované péče o nemocné a jejich pečující rodiny. V současné době nejsme schopni zajistit poptávku klientů s respiračními obtížemi způsobenými koronavirovou nákazou po koncentrátorech kyslíku. Všechny dostupné koncentrátory máme v provozu u
  klientů s respiračními obtížemi.12 dalších by nám moc pomohlo s péčí o nemocné.
 • Bez lepku a bez obav do školních jídelen

  14. místo
  1,6 %
  Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost zejména na školní jídelny, které v souvislosti s pandemií COVID-19 již od března 2020 neposkytují bezlepkovou stravu.
  Poté, co se děti vrátí do škol, chceme zajistit, aby jim školní jídelny postupně otevíraly dveře.
  Naším cílem je zabránit diskriminaci dětí s bezlepkovou dietou a jejich vyloučení z kolektivu vrstevníků podáním pomocné ruky těmto jídelnám v podobě metodické pomoci a spolupráce se specialisty.
 • Telerehabilitace v CEDRU - mozkocvičení online

  12. místo
  2,3 %
  Duševní onemocnění má negativní vliv na kognitivní funkce člověka, může docházet ke zhoršení paměti, soustředěného vnímání, plánování, řešení problémů, oslabují se vyjadřovací schopnosti. Všechny tyto funkce jsou zásadní a ovlivňují člověka jak v pracovním tak i osobním životě. Do každodenní spolupráce s našimi klienty chceme zařadit rehabilitační program RehaCom. Jedná se o specifický počítačový program, praxí ověřenou pomůcku,
  která se zaměřuje na komplexní trénink kognitivních dovedností.
 • SMART péče o duši - malý automobil, velký pomocník

  10. místo
  2,7 %
  Nastartujte SMART péči o duši. Aneb chytré řešení, jak se pracovníci Péče o duševní zdraví dostanou v Pardubicích rychle za lidmi s duševní nemocí pomocí malého automobilu.
  Nákupem zánovního auta (např. SMART FORTWO) zefektivní organizace činnost terénní služby. Tým čítající 23 pracovníků má k dispozici pouze 3 auta. Díky realizaci projektu se rozšíří možnosti jejich dopravy, odborná pomoc se k potřebným dostane dříve a bude moci rychleji reagovat na potřeby klientů přímo v jejich bydlišti.
 • Revitalizace RELAX PARKU

  4. místo
  8,7 %
  Díky velké návštěvnosti areálu a oblíbenosti RELAX PARKU veřejností a skupinami dětí ze základních a mateřských škol je tento prostor již velmi opotřebovaný a vyžaduje v letošním roce větší investici do údržby a oprav.
 • Vysněný altán - žáci pomáhají žákům

  1. místo
  22,5 %
  Marie Montessori:„Prací dítěte je vytvořit osobu, kterou se stane.“ Na vznikající Montessori zahradě bychom rádi vybudovali funkční altán pro děti, který bude sloužit celoročně jako zážitková venkovní učebna a místo pro zpracování námi vypěstovaných plodin. Školní zahrada pomáhá zvýšit sebevědomí a pozitivní chování žáků se zdravotním znevýhodněním. Rozvíjí se manuální zručnosti, které jsou zásadní pro jejich uplatnění v životě. Altán se stane i místem setkávání pro různé cílové skupiny lidí.
 • Začni správně

  18. místo
  0,6 %
  Projekt Začni správně pomáhá mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a pěstounské péče na startu samostatného života. Jedná se o pomoc s uplatněním na trhu práce, zajištění bydlení, zvládání osobních financí.
  Důvěryhodné vztahy a praktické vzdělání v otázkách řešení každodenních situací občanského života je klíčem k úspěšnému zapojení do společnosti. Proto je přímá podpora a práce koordinátora v regionu nezastupitelná.
 • Komunitní zahrada VESELKA

  19. místo
  0,2 %
  Spolek Pardubická KOZA buduje v centru Pardubic, na Masarykově náměstí, první pardubickou komunitní zahradu jejíž součástí bude i komunitní prostor, kde se lidé budou setkávat, sdílet spolu vypěstovanou zeleninu a bylinky, a budovat sousedské vztahy. Tento komunitní prostor v centru je unikátní v tom, že bude otevřen všem obyvatelům města, kteří zde budou chtít trávit čas a užít si trochu té zeleně i v centru Pardubic.

Bilance burzy

14 340 235 Kč celková hodnota darů

403 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie