Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021

Projekty přihlášené do Burzy filantropie v okrese Svitavy

 • Začni správně

  9. místo
  0,6 %
  Projekt Začni správně pomáhá mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a pěstounské péče na startu samostatného života. Jedná se o pomoc s uplatněním na trhu práce, zajištění bydlení, zvládání osobních financí.
  Důvěryhodné vztahy a praktické vzdělání v otázkách řešení každodenních situací občanského života je klíčem k úspěšnému zapojení do společnosti. Proto je přímá podpora a práce koordinátora v regionu nezastupitelná.
 • Jak se peče keramika

  2. místo
  29,0 %
  Základem, bez kterého se neobejdeme v naší dílně, je pec. V ní se upeče vše, co za celý den vytvořily ruce klientů. Výrobek není jen něčím, co slouží k vysazení květin či servírování. Naše keramika má toho v sobě víc. Zákazník, který u nás keramiku koupí, si domů odnáší i kus práce věnované posílení samostatnosti klienta, upevňování jeho pracovních návyků, trénování praktických dovedností. K rozvoji keramické dílny a naplnění těchto cílů vede jedna cesta. Ta cesta se jmenuje: nová, větší pec.
 • Pečovatelky frčí eko!

  7. místo
  4,2 %
  To, že jsou naše pečovatelky skvělé profesionálky, pro své klienty by se rozkrájely a stíhají několik věcí najednou, není žádná novina. Hledí ale stále výš a chtěly by být navíc eko! Pomůžete nám a společně jim pořídíme skvělé, rychlé, ale zároveň bezpečné elektrokolo, díky kterému budou u našich klientů coby dup a navíc ekologicky a ekonomicky? Nižší náklady, větší efektivita a méně znečištění, to je to, oč tu běží :).
 • Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II.

  3. místo
  18,0 %
  Cílem projektu je ukázat rodinám s dětmi s handicapem z Pardubického kraje, jak mohou společně využívat volný čas a jak se mohou odreagovat od každodenních starostí. Rodiny vyzkouší netradiční aktivity: jízdu na speciálních buginách, kolečkových plachetnicích, se psím spřežením v nádherném prostředí Hostýnských Vrchů. Program čtyřdenního pobytu bude doplněn nabídkou výletů po okolí, kulturních zážitků, případně plaveckých aktivit.
 • Babička a děda v bezpečí

  11. místo
  0,3 %
  9 z 10 seniorů si přeje žít a dožít doma, přesto 9 z 10 lidí ve věku nad 65 let žije a umírá v nemocnicích či ústavech. Cílem projektu je, aby senioři mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí s pocitem, že při jakékoli nepředvídané události či krizové situaci (při pádu, zhoršení zdravotního stavu) přijde vždy pomoc, a to téměř okamžitě.
 • Komunitní život je základem

  4. místo
  6,7 %
  Naše komunitní místnost je místem setkávání širokého okruhu lidí, jak klientů, hostů, pracovníků, lidí z obce při různých akcích a dalších osob, které využívají tento prostor pro svá setkávání a jednání. Pracujeme v ní s rodiči ohrožených dětí, dáváme ji k dispozici pro jednání obce, její využití je velmi široké.
  Rádi bychom získali prostředky na vybavení této místnosti nábytkem, protože stávající je starý a nevyhovující, prostě už dosloužil.
 • Učíme se pracovat v dílně

  6. místo
  5,1 %
  Posláním Bonanzy je pomoc klientům v obtížných životních situacích. Podstatná část našich programů se odehrává na statku ve Vendolí. Realizace projektu umožní obnovit a upravit prostor dílny a vybavit ho dílenským nábytkem a nářadím. Cílem je vytvoření prostoru, které by sloužilo nejen jako technické zázemí, ale též prostoru, kde by mohly ve spolupráci s místními řemeslníky či rodiči dětí probíhat aktivizační činnosti s klienty rozvíjející jejich manuální zručnost a motivaci k práci.
 • Dožít mezi svými - domácí ošetřovatelská a paliativní péče

  1. místo
  29,4 %
  Domácí ošetřovatelská a paliativní péče na Svitavsku chyběla zcela zásadním způsobem a mnoho let občané neměli možnost důstojně stonat a umírat ve svých domácnostech, se svými blízkými. Charita se na tuto potřebu rozhodla reagovat a konečně se jí podařilo uskutečnit záměr tuto službu zřídit. Vstupní náklady na novou službu jsou však vysoké a jako malá nezisková organizace Charita nemá tyto prostředky k dispozici. Proto v rámci kampaně
  DoŽÍT mezi svými získává potřebné finanční prostředky.
 • Sladká první pomoc

  8. místo
  0,9 %
  Naším záměrem je zakoupení profesionální vitríny na prodej čokoládových pralinek a čokolády s jednoduchou obsluhou, který budou používat klienti s mentálním handicapem nebo chronickým či jiným duševním onemocněním, kteří využívají naše sociálně terapeut. dílny a KC O krok dál. V Andělském obchodě vznikne důstojné místo pro prezentaci jejich výrobků. Jednoduchá obsluha zároveň umožní práci i manuálně méně zručným klientům, kterým nevyhovují náročnější činnosti.
 • Můžete vyrazit s námi - aktivizace seniorů a osob s pohybovými potížemi

  10. místo
  0,4 %
  Jako stěžejní faktor, který ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb vnímáme přesvědčení, že služba se má aktivně snažit, co nejvíce přizpůsobit potřebám klienta. V rámci setkání klientů bylo často vzpomínáno na práce na zahrádce. Náš stacionář má jednu dlouhodobě v pronájmu, avšak je třeba k ní dojít . Rádi bychom tuto aktivitu dopřáli i klientům, kteří jsou imobilní, mají potíže s chůzí a nebo už jen nemají dostatek sil cestu zvládnout.
 • Rozjezd lesního klubu v Moravské Třebové

  5. místo
  5,2 %
  Centrum environmentální výchovy Stolístek od září 2021 rozšíří svoji činnost o další "lístek" a to lesní klub pro předškolní děti, který nabídne alternativu ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Nejbližší podobné zařízení je nyní 20 km daleko. Lesní klub bude sídlit v biocentru na okraji Moravské Třebové, jehož součástí je oplocený areál s chatou a rybníčkem. Projekt řeší nejnutnější vybavení pro rozjezd klubu, tj. kompostovací toaletu, nová kamna a základní nábytek k sezení.

Bilance burzy

14 340 235 Kč celková hodnota darů

403 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie