Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021 Babička a děda v bezpečí

Babička a děda v bezpečí

Organizace: Anděl strážný, z. ú.

9 z 10 seniorů si přeje žít a dožít doma, přesto 9 z 10 lidí ve věku nad 65 let žije a umírá v nemocnicích či ústavech. Cílem projektu je, aby senioři mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí s pocitem, že při jakékoli nepředvídané události či krizové situaci (při pádu, zhoršení zdravotního stavu) přijde vždy pomoc, a to téměř okamžitě.

Cíle projektu

Cílem projektu je pořízení monitorovacích zařízení tísňové péče pro osamělé seniory, handicapované osoby a dlouhodobě nemocné, kterým tak bude umožněno zachování dosavadního způsobu života i přes případné zdravotní komplikace. Sociální služba tísňové péče hlídá seniory 24 hodin denně po celý rok prostřednictvím monitorovacích zařízení a přináší seniorům do života znovu pocit jistoty a bezpečí, přispívá k jejich soběstačnost a umožňuje jim trávit důstojný a plnohodnotný život v přirozeném prostředí vlastní domácnosti.
Domov je důležitý pro každého z nás, a proto Anděl Strážný usiluje, aby jeho klienti mohli zůstat v pohodlí svého domácího prostředí, kde to znají, mají rádi a spojuje je s tímto místem mnoho vzpomínek.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři

Služba je určená především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným, kteří chtějí zůstat žít ve svém přirozeném domácím prostředí.

Klíčové aktivity

1. klíčová aktivita: nákup 100 ks monitorovacích zařízení
2. klíčová aktivita: připojení klientů přes nové zařízení na dispečink tísňové péče
3. klíčová aktivita: začít poskytovat služby tísňová péče novým klientům

Harmonogram

Projekt poběží v průběhu celého roku.

  • červenec 2021 / prosinec 2021 nákup monitorovacích zařízení
  • červenec 2021 / prosinec 2021 připojení klientů přes nové zařízení na dispečink tísňové péče a poskytování služby

Rozpočet projektu

Celková částka projektu: 725 000 Kč / 100 ks monitorovacích zařízení

1 ks monitorovacího zařízení / 7 250 Kč

Požadavek: 72 500 Kč / 10 ks monitorovacích zařízení

Hlasujte pro projekt

Babička a děda v bezpečí

11. místo
0,3 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie