Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021 Dožít mezi svými - domácí ošetřovatelská a paliativní péče

Dožít mezi svými - domácí ošetřovatelská a paliativní péče

Organizace: Charita Svitavy

Domácí ošetřovatelská a paliativní péče na Svitavsku chyběla zcela zásadním způsobem a mnoho let občané neměli možnost důstojně stonat a umírat ve svých domácnostech, se svými blízkými. Charita se na tuto potřebu rozhodla reagovat a konečně se jí podařilo uskutečnit záměr tuto službu zřídit. Vstupní náklady na novou službu jsou však vysoké a jako malá nezisková organizace Charita nemá tyto prostředky k dispozici. Proto v rámci kampaně DoŽÍT mezi svými získává potřebné finanční prostředky.

Cíle projektu

Cílem projektu DoŽÍT mezi svými je získat dostatečné množství finančních prostředků na zakoupení zdravotnických přístrojů, pomůcek, automobilů, technického zázemí a vzdělávání pro zdravotní sestry,aby byla materiálně a technicky služba zajištěná a sestry mohly na podzim 2021 začít poskytovat péči.
Smyslem je umožnit občanům zůstat i v nemoci a umírání doma, mezi svými blízkými nebo ve svém domově, kde to mají rádi a při tom jim poskytnout veškerou péči, kterou potřebují.
Smyslem a cílem projektu DoŽÍT mezi svými je také informovat veřejnost o poskytované péči a otevřít téma umírání.

Cílová skupina

  • Senioři
  • Zdravotnictví

Cílovou skupinou jsou senioři a dlouhodobě nemocní, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, ale nechtějí své dny strávit v nemocniční péči a pomalu odchází ze života, stejně jako lidé,u kterých závažné, např. onkologické onemocnění postoupilo do takové míry, kdy už není možná další léčba, ale je potřebná léčba paliativní, zaměřená na tišení a mírnění bolesti.

Klíčové aktivity

1. Příprava projektu,personální a administrativní příprava,příprava kamapaně - tiskovin, propagace, webu, spotu, osvětových aktivit
2. Výběr vhodného vybavení
3. Získávání prostředků, realizace připravených aktivit
4. Zakoupení potřebného vybavení
5. Zahájení poskytování péče
6. Zhodnocení a vyúčtováníprojektu

Harmonogram

ad1. leden - květen 2021
ad2. duben - červen 2021
ad3. květen - prosinec 2021
ad4. září 2021 - březen 2022
ad5. 1. října 2021
ad6. březen 2022

Rozpočet projektu

Podrobný rozpočet přikládáme v příloze.
Celková částka, kterou potřebujeme získat je: 3 500 000,-Kč.
K projektu je otevřená veřejná sbírka, do které mohou přispět města, obce, firmy i jednotliví dárci.

Požadovaná částka od dárců Burzy filantropie: 50 000,- Kč.

Hlasujte pro projekt

Dožít mezi svými - domácí ošetřovatelská a paliativní péče

1. místo
29,4 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie