Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021 Jak se peče keramika

Jak se peče keramika

Organizace: Oblastní charita Polička

Základem, bez kterého se neobejdeme v naší dílně, je pec. V ní se upeče vše, co za celý den vytvořily ruce klientů. Výrobek není jen něčím, co slouží k vysazení květin či servírování. Naše keramika má toho v sobě víc. Zákazník, který u nás keramiku koupí, si domů odnáší i kus práce věnované posílení samostatnosti klienta, upevňování jeho pracovních návyků, trénování praktických dovedností. K rozvoji keramické dílny a naplnění těchto cílů vede jedna cesta. Ta cesta se jmenuje: nová, větší pec.

Cíle projektu

Pořízení nové, větší keramické pece umožní naší terapeutické dílně:

 • rozšíření dovedností a rozvoj tvořivosti a kreativity našich klientů – tento cíl je pro nás a naše klienty nesmírně důležitý, je těžko měřitelný, ale každý nový výrobek k němu jednoznačně směřuje. Klienti mají zájem tuto činnost vykonávat a vedení naší Charity podporuje naše aktivity tímto směrem.
 • rozšíření sortimentu keramických výrobků o větší výrobky, a tím i uspokojení většího počtu našich zákazníků, kteří si výrobky zakupují nebo objednávají v kamenném terapeutickém obchodě Fimfárum v Poličce či prostřednictvím charitního webu. https://policka.charita.cz/jak-pomahame/obchod-fimfarum/galerie-vyrobku-ac-dilen/, https://policka.charita.cz/jak-pomahame/obchod-fimfarum/ 

Pec bychom rádi zakoupit do konce roku 2021. Oblastní charita v Poličce provozuje celkem 4 terapeutické dílny a 1 terapeutický obchod. V roce 2020 se tak mohlo našeho programu zúčastnit 27 klientů s lehkým až středním mentálním postižením. Praktické činnosti v keramické dílně dávají našim klientům s mentálním postižením pocit užitečnosti a radosti z práce, působí pozitivně psychicky na jejich citovou oblast a rozvoj smyslů, zlepšují jejich jemnou motoriku, proto mají i rehabilitační význam. Klienti pracují v dílně s radostí, je pro ně příjemné používat tvárnou hmotu a přetvářet ji v něco, co je dalším lidem k užitku. Terapeutické dílny jsou nedílnou součástí naší Charity od roku 2007.

Cílová skupina

 • Handicapovaní
 • Široká veřejnost - naši zákazníci

Cílové skupiny tohoto projektu jsou dvě. Jednou z nich jsou naši klienti, druhou jsou naši zákazníci, obě skupiny jsou v našem projektu úzce provázány díky keramickým výrobkům. Našimi klienty jsou dospělí lidé s lehkým až středním mentálním postižením, kteří si zaslouží žít život co nejpodobnější lidem v produktivním věku naplněný prací a společností kolegů a kolegyň. Klienti dochází nebo dojíždí do terapeutických dílen z regionu Poličska, Svitavska a Litomyšlska.
Našimi zákazníky jsou firmy, které si u nás objednávají firemní dárky k různým příležitostem, zároveň i široká veřejnost, která pravidelně dochází do našeho terapeutického obchodu Fimfárum v Poličce nebo se na nás obrací skrze naše webové stránky.

 

Klíčové aktivity

Vyhodnocení situace – posouzení stavu a potřebnosti nové větší keramické pece pro terapeutickou keramickou dílnu

Prezentace projektu na Burze filantropie

Zabezpečení finančních prostředků na nákup pece:

 • Burza filantropie
 • Nadace Tesco
 • Vlastní prostředky

Výběr dodavatele keramické pece

Realizace nákupu:

 • objednávka
 • kupní smlouva
 • nákup

Seznámení se s funkcí pece, zaškolení, uvedení do provozu

Schůzka s donátory, osobní setkání s klienty keramické dílny, seznámení se s užíváním pece a praktická možnost vyzkoušení si vytvořit nějaký keramický výrobek

Komunikace s veřejností

 • web Charity, facebook Charity
 • terapeutický obchod Fimfárum
 • nástěnky Charity
 • články do tisku a do Zpravodaje Charity
 • prezentace v rozhlase
 • prezentace ve Výroční zprávě OCHP

Harmonogram

 • březen 2021: diskuse nad projektem, přínosy projektu, cenová rozvaha
 • duben 2021: příprava projektu „Jak se peče keramika“
 • květen 2021: odeslání žádosti
 • říjen 2021: obhajoba projektu, publicita, podpisy smluv/zabezpečení finančních prostředků
 • říjen/listopad 2021: cenová poptávka, oslovení dodavatele, objednávka keramické pece
 • prosinec 2021: instalace pece
 • leden 2022: zaškolení, zapojení pece do výroby v keramické dílně
 • leden – únor 2022: pozvánka donátorů do keramické dílny Oblastní charity Polička
 • průběžně komunikace s veřejností

Rozpočet projektu

Keramická pec většího průměru s možností dokoupení mezikruží v ceně 80.000 Kč vč. DPH

50.000 Kč - požadovaná finanční podpora od donátora Burzy filantropie
30.000 Kč - podaná žádost u Nadace Tesco (9.kolo), případně vlastní zdroje v požadované výši

Hlasujte pro projekt

Jak se peče keramika

2. místo
29,0 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie