Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021 Komunitní život je základem

Komunitní život je základem

Organizace: Květná Zahrada, z.ú.

Naše komunitní místnost je místem setkávání širokého okruhu lidí, jak klientů, hostů, pracovníků, lidí z obce při různých akcích a dalších osob, které využívají tento prostor pro svá setkávání a jednání. Pracujeme v ní s rodiči ohrožených dětí, dáváme ji k dispozici pro jednání obce, její využití je velmi široké. Rádi bychom získali prostředky na vybavení této místnosti nábytkem, protože stávající je starý a nevyhovující, prostě už dosloužil.

Cíle projektu

Rozšíření možností využití komunitní místnosti.
Zajištění odpovídajícího zázemí pro cílové skupiny a komunitu obce.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Senioři
  • Maminky s dětmi
  • Prevence drogově závislých
  • Cestovní ruch
  • Komunita obce Květná

Cílových skupin je několik:
- uživatelé sociální služby Dům na půl cesty Květná
- rodiče navštěvující rodičovské podpůrné skupiny (výchovné problémy)
- osoby obtížně zaměstnatelné
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- komunita obce Květná

Klíčové aktivity

1. výběr odpovídajícího vybavení
2. zajištění finančních prostředků
3. nákup vybavení
4. realizace vybavení v komunitní místnosti
5. zahájení provozu včetně prezentace donátorů

Harmonogram

5/2021 - podání projektu do burzy filantropie
6/2021 - 9/2021 získávání dalších prostředků a propagace projektu
10/2021 - burza filantropie
11/2021 - výběr a nákup vybavení
12/2021 - dokončení projektu

Rozpočet projektu

zařízení a vybavení - 75 000,- Kč

Požadovaná finanční podpora - 50 000,- Kč

Hlasujte pro projekt

Komunitní život je základem

4. místo
6,7 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie