Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021 Můžete vyrazit s námi - aktivizace seniorů a osob s pohybovými potížemi

Můžete vyrazit s námi - aktivizace seniorů a osob s pohybovými potížemi

Organizace: Ruka pro život o. p. s.

Jako stěžejní faktor, který ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb vnímáme přesvědčení, že služba se má aktivně snažit, co nejvíce přizpůsobit potřebám klienta. V rámci setkání klientů bylo často vzpomínáno na práce na zahrádce. Náš stacionář má jednu dlouhodobě v pronájmu, avšak je třeba k ní dojít . Rádi bychom tuto aktivitu dopřáli i klientům, kteří jsou imobilní, mají potíže s chůzí a nebo už jen nemají dostatek sil cestu zvládnout.

Cíle projektu

Nákup 2 kusů invalidních vozíků určených pro transport seniorů a osob s pohybovými potížemi.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři

Denní stacionář Litomyšl navštěvuje 23 uživatelů. Část tvoří mladí lidé, absolventi základní školy speciální s vyšší a těžkou mírou postižení. Druhou část tvoří senioři. Služba je poskytována na dvou pracovištích: J. E. Purkyně 1126 a J. E. Purkyně 1150 v Litomyšli.

Klíčové aktivity

Vytipování potřebných pomůcek, které pomohou zkvalitnit nabízenou službu a pomohou aktivizovat a zpřístupnit program denního stacionáře. Dále pak nákup vytipovaných pomůcek a motivace klientů pro jejich využití. Zařazení aktivit mimo DS do běžného programu s cíleným oslovováním seniorů, zda se chtějí aktivit zůčastnit. Plánovaní dalších akcí s ohledem na přání a preference uživatelů.

Harmonogram

Květen 2021
První etapou projektu bylo vytipování vhodných pomůcek a vybavení, které mají za cíl reagovat na individuální potřeby a možnosti našich klientů. Tyto potřeby byly identifikovány v jak v rámci procesu poskytování přímé péče, tak podmět na některé přišel přímo od našich klientů jako přání na "setkání uživatelů při příležitosti hodnocení služby".
Podzim 2021
Druhou etapou je samotný nákup pomůcek a vybavení.
4.Q 2021
Třetí, závěrečnou etapou je předání pomůcek a praktické využívání v rámci denních aktivit stacionáře.

Rozpočet projektu

Nákup 2 ks odlehčených transportních vozíku s zvýšenou nosností, 1 ks 12 500 Kč
Celkem 25 000 Kč.

Hlasujte pro projekt

Můžete vyrazit s námi - aktivizace seniorů a osob s pohybovými potížemi

10. místo
0,4 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie