Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021 Rozjezd lesního klubu v Moravské Třebové

Rozjezd lesního klubu v Moravské Třebové

Organizace: Ekocentrum Linhartice, z. s.

Centrum environmentální výchovy Stolístek od září 2021 rozšíří svoji činnost o další "lístek" a to lesní klub pro předškolní děti, který nabídne alternativu ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Nejbližší podobné zařízení je nyní 20 km daleko. Lesní klub bude sídlit v biocentru na okraji Moravské Třebové, jehož součástí je oplocený areál s chatou a rybníčkem. Projekt řeší nejnutnější vybavení pro rozjezd klubu, tj. kompostovací toaletu, nová kamna a základní nábytek k sezení.

Cíle projektu

1. Rozšířit nabídku předškolního vzdělávání v Moravské Třebové.
Realizace umožní nejméně 12ti rodinám z regionu Moravskotřebovska poskytnout svým dětem předškolní vzdělávání zaměřující se na přirozený pobyt venku a přístup respektující individuální potřeby dítěte. Vybavení, které je součástí projektu v Burze filantropie velmi přispěje k hladkému rozjezdu projektu.
2. Přispět k rozvoji regionu Moravskotřebovska
Jedním ze smyslů projektu je nabídnout novou službu pro stávající obyvatele Moravské Třebové, kteří plánují založení rodiny a také pro rodiny, které uvažují nad stěhováním poblíž Moravské Třebové. Podobné projekty mohou pomoct zastavit trvalý odliv obyvatel z regionu.
3. Vytvořit nová pracovní místa pro osoby ze skupin ohrožených sociálním vyloučením.
Průvodci (pedagogové) v lesním klubu budou vybíráni především z řad rodičů na nebo po rodičovské dovolené. Pracovní místo takového typu umožní lepší slaďování rodinného a pracovního života.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Maminky s dětmi
  • Životní prostředí
  • Vzdělávání

Cílovou skupinou jsou rodiny z Moravské Třebové, které již mají děti v předškolním věku, nebo které plánují založení rodiny. Jedná se především o takové rodiny, které upřednostňují pobyt a vzdělávání svých dětí v přírodě s přístupem respektujícím individuální potřeby dítěte.

Klíčové aktivity

Klíčovou aktivitou projektu je nákup potřebného vybavení pro nový lesní klub v Moravské Třebové. Od místní organizace ČSOP se nám podařilo získat do pronájmu jejich pozemky a chatu, které díky důchodovému věku členů organizace již pravidelně nevyužívají. Jedná se o část biocentra v místní části Moravské Třebové Udánky. Konkrétně jde o oplocenou louku s menším rybníkem a chatou. V tuto chvíli v areálu chybí sociální zařízení, proto v rámci tohoto projektu žádáme o finance na pořízení kompostovací toalety včetně dřevěné budky. V chatce se nyní nachází stará kamna, která už ale dosluhují a rozhodně nevyhovují z hlediska bezpečnosti. Uvnitř se nyní nenachází stůl s lavicemi, který je potřebný pro aktivity dětí v případě špatného počasí. Dále je potřeba zajistit prostor pro odpolední odpočinek děti. To bude vyřešeno nákupem molitanových matrací do půdních prostor chaty. Současné venkovní posezení je ve velmi špatném stavu a bude odstraněno, aby nedošlo k úrazu dětí. Z projektu budou zakoupeny nové sety stolů a lavic.

Harmonogram

Realizace projektu proběhne bezprostředně po vyhlášení výsledků Burzy filantropie, tj. od října do prosince 2021.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu:
Osobní náklady 0 Kč
Materiální náklady 0 Kč
Zařízení a vybavení 50000 Kč
- Kompostovací toaleta 12000 Kč
- Dřevěná budka na kompostovací toaletu 8000 Kč
- Sestava dřevěného stolu a lavic pro venkovní použití (tzv. pivní set), 2ks, celkem 6000 Kč
- Stůl do vnitřních prostor chaty 7000 Kč
- Lavice do vnitřních prostor chaty, 2ks, celkem 5000 Kč
- kamna 7000 Kč
- matrace pro odpolední spaní dětí, 10 ks, celkem 5000 Kč
Služby 0 Kč
Lektoři, cestovné, apod. 0 Kč

Požadovaná finanční podpora celkem: 50000 Kč

Hlasujte pro projekt

Rozjezd lesního klubu v Moravské Třebové

5. místo
5,2 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie