Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021 Sladká první pomoc

Sladká první pomoc

Organizace: Charita Moravská Třebová

Naším záměrem je zakoupení profesionální vitríny na prodej čokoládových pralinek a čokolády s jednoduchou obsluhou, který budou používat klienti s mentálním handicapem nebo chronickým či jiným duševním onemocněním, kteří využívají naše sociálně terapeut. dílny a KC O krok dál. V Andělském obchodě vznikne důstojné místo pro prezentaci jejich výrobků. Jednoduchá obsluha zároveň umožní práci i manuálně méně zručným klientům, kterým nevyhovují náročnější činnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu je získání dalšího přístroje do terapeutických dílen, který zvládnou obsluhovat sami klienti s mentálním handicapem či chronickým nebo jiným duševním onemocněním, pod dohledem pracovníků Soc. terapeut. dílen nebo Komunitního centra. Jeho používáním v rámci pracovních terapeutických činností získají klienti další dovednosti, které budou moci následně využít v potencionálním zaměstnání.
V neposlední řadě jde i o zkvalitnění nabídky výrobků našich terapeutických dílen. Kvalitními pralinkami pravidelně obohacujeme sortiment v našem Andělském terapeut. obchodě a tím se více přibližujeme veřejnosti.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Cílovou skupinou jsou klienti STD Ulita (dospělí ve věku 18-60 let s mentálním postižením nebo s chronickým duševním
onemocněním) a Komunitního centra O krok dál sociální rehabilitace (dospělí ve věku 18 až 65 let včetně, kteří potřebují podporu a pomoc v důsledku chronického či jiného duševního onemocnění nebo jsou těmito nemocemi ohrožení), kteří se v rámci pracovně terapeutických činností naučí pracovat s dalším přístrojem a získají tak nové dovednosti.

Klíčové aktivity

1) výběr vhodné vitríny na pralinky
2) objednání a zakoupení stroje
3) zaškolení pracovníků STD Ulita a KC O krok dál (jak se vitrínou pracovat)
4) zavedení nového pracovního postupu do služeb STD Ulita a KC O krok dál
5) zaškolení klientů a zahájení zkušebního provozu
6) pravidelná činnost

Harmonogram

  • září 2021 - poptávka stroje
  • září/říjen 2021 - zakoupení stroje
  • říjen-prosinec 2021 - zaškolení pracovníků i klientů
  • leden 2022 a dále - pravidelná činnost a nácvik dovedností klientů

Rozpočet projektu

Pořízení vitríny na pralinky: 60.000,- Kč
Požadovaná podpora: 50.000,- Kč

Podrobné členění

- osobní náklady
- materiální náklady
- zařízení a vybavení


= požadovaná finanční podpora projektu od donátora Burzy filantropie celkem (max. 50.000 Kč)

Hlasujte pro projekt

Sladká první pomoc

8. místo
0,9 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie