Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021 Učíme se pracovat v dílně

Učíme se pracovat v dílně

Organizace: Bonanza Vendolí, z. ú.

Posláním Bonanzy je pomoc klientům v obtížných životních situacích. Podstatná část našich programů se odehrává na statku ve Vendolí. Realizace projektu umožní obnovit a upravit prostor dílny a vybavit ho dílenským nábytkem a nářadím. Cílem je vytvoření prostoru, které by sloužilo nejen jako technické zázemí, ale též prostoru, kde by mohly ve spolupráci s místními řemeslníky či rodiči dětí probíhat aktivizační činnosti s klienty rozvíjející jejich manuální zručnost a motivaci k práci.

Cíle projektu

V současné době je jen malé procento dětí vedeno k získání praktických manuálních dovedností. Přitom jsou to základní aktivity, které rozvíjí hrubou i jemnou motoriku a vybavují děti do života cennými zkušenostmi a dovednostmi.
Projekt umožní obnovení a vybavení dílny a vytvoří se tím prostor, kde se budou zejména naši sociální a techničtí pracovníci setkávat s dětmi a rodiči, budou rozvíjet pracovní dovednosti dětí i rodičů, a tím budou také posilovat rodinné vazby, vzájemnou komunikaci a vytvářet vzájemný osobní respekt. Dílna bude moci být využívána jak v rámci našich sociálních služeb (zejména v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Prevence s Bonanzou, v programu Výcvik sociálních dovedností a v programu Preventivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi), tak v kroužku či při prezentačních akcích s přítomností veřejnosti.
Financování projektu bude z více zdrojů, počítáme s dofinancováním vlastními zdroji z hospodářské činnosti organizace.
Realizace projektu je naplánována na období 1.7.2021 – 15.11.2021.

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Maminky s dětmi
 • Rodiče s dětmi

Cílová skupina, pro niž projekt bude mít největší přínos, jsou ohrožené děti a jejich rodiče. Jsou to klienti využívající naše služby v rámci aktivit probíhajících v prostorách statku ve Vendolí, jako je program Výcvik sociálních dovedností, Preventivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prevence s Bonanzou (dále jen NZDM).
Do NZDM Prevence s Bonanzou dochází denně kolem 15 dětí, Výcvikem sociálních dovedností projde ročně kolem 35 dětí, Preventivním a aktivizačním programem pro rodiny s dětmi projde ročně 6-9 rodin.
Aktuálně se zaměřujeme též na děti a rodiny s postcovidovým syndromem, které mají specifické potíže (zdravotní a psychické) a je proto nutné volit při jejich řešení specifické metody práce, činnosti a aktivity.

Klíčové aktivity

Projekt se skládá ze tří na sebe navazujících klíčových aktivit:

KA 1 – Obnova původních prostor dříve sloužících jako dílna. V současnosti jsou tyto prostory využity pouze jako místo pro skladování různých, mnohdy již nepotřebných, věcí. Je tedy třeba zejména vyklidit prostory a provést stavební úpravy.
KA 2 – Nákup dílenského nábytku, nářadí a vrat. Dílenský nábytek zajistí bezpečné a účelné uložení nářadí.
KA 3 – Další spolupráce. Návazná spolupráce bude spočívat v informování donátorů o našich aktivitách a případných možnostech spolupráce zejména formou newsletterů.

Harmonogram

1.7.2021 – 15.11.2021

Rozpočet projektu

Celkové způsobilé náklady projektu v Kč: 120 000,- Kč

Položkový rozpočet:

 • Dílenský stůl 32 000,- Kč
 • Dílenská skříň 33 600,- Kč
 • Nástavba nad stůl 16 200,- Kč
 • Nástavba skříňky s boxy 4 300,- Kč
 • Svěrák 7 500,- Kč
 • Aku reflektor 3 100,- Kč
 • Dílenský kufr s nářadím 3 300,- Kč
 • Oprava prostor dílny (podlaha, štuky, malování apod.) 20 000,- Kč

Požadovaná finanční podpora projektu od donátorů Burzy filantropie celkem: 50 000,- Kč

Hlasujte pro projekt

Učíme se pracovat v dílně

6. místo
5,1 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie