Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021 Začni správně

Začni správně

Organizace: yourchance o. p. s.

Projekt Začni správně pomáhá mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a pěstounské péče na startu samostatného života. Jedná se o pomoc s uplatněním na trhu práce, zajištění bydlení, zvládání osobních financí. Důvěryhodné vztahy a praktické vzdělání v otázkách řešení každodenních situací občanského života je klíčem k úspěšnému zapojení do společnosti. Proto je přímá podpora a práce koordinátora v regionu nezastupitelná.

Cíle projektu

Cíl projektu zajistit dlouhodobou pomoc účastníkům projektu při začleňování do společnosti a zvládání každodenních situací samostatného života.
Tento cíl je naplňován skrze práci regionálního koordinátora, který je účastníkům projektu v daném regionu k dispozici. Koordinátor pro účastníky projektu zajišťuje potřebný vzdělávací program, individuální mentoring, pomoc s hledáním bydlením a práce, odborné konzultace, terapie a stipendia. Zároveň vytváří síť spolupracujících organizací, rozvíjí vztahy se zaměstnavateli, jedná se zástupci samosprávy a příslušných úřadů, dětských domovů a médií.
Vytváří komunitu účastníků a absolventů projektu Začni správně. Organizuje skupinová tematická setkání (v době covid nahrazeno online formou vzdělávání) Metodika projektu jasně ukládá rozsah práce koordinátora s jednotlivcem a se skupinou. Koordinátor pracuje pod supervizí členů expertního týmu. Vzhledem k tomu, že se jedná o kontinuální službu je naším cílem službu dlouhodobě poskytovat v nastavené a očekávané míře kvality. Průměrná doba, po kterou potřebuje účastník podporu koordinátora je 2-3 roky ve snižující se intenzitě. V době pandemie zaznamenáváme intenzívní potřebu individuální podpory účastníků při řešení krizových situací.

Cílová skupina

  • mladí dospělí odcházející z dětských domovů a pěstounské péče

Cílovou skupinou jsou mladí dospělí odcházející z dětských domovů a pěstounské péče.
V regionu Ústí nad Orlicí a Svitavy se jedná o 10 účastníků projektu, kteří budou spolupráci s koordinátorem potřebovat mininálně 2 roky.

Klíčové aktivity

Grant žádáme na práci koordinátora v regionu. Jeho činnost byla popsána podrobně výše.

Harmonogram

Kontinuální terénní služba regionálního koordinátora
Vzhledem k rozsahu grantu 6-12/2021

Rozpočet projektu

Roční náklady na práci koordinátora pro 10 osob = 174.000 Kč
Požadovaná výše podpory 50.000 Kč

Hlasujte pro projekt

Začni správně

9. místo
0,6 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie