Úvod Burza 2021 okres Svitavy 2021 Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II

Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II

Organizace: Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

Cílem projektu je ukázat rodinám s dětmi s handicapem z Pardubického kraje, jak mohou společně využívat volný čas a jak se mohou odreagovat od každodenních starostí. Rodiny vyzkouší netradiční aktivity: jízdu na speciálních buginách, kolečkových plachetnicích, se psím spřežením v nádherném prostředí Hostýnských Vrchů. Program čtyřdenního pobytu bude doplněn nabídkou výletů po okolí, kulturních zážitků, případně plaveckých aktivit.

Cíle projektu

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem, má nárok prožívat volný čas dle svých představ.
Smyslem projektu je ukázat dalším dětem se závažným zdravotním postižením i jejich rodičům, že to lze. Společně zažijí jedinečné aktivity s podporou zkušených instruktorů pod vedením dlouholetého propagátora aktivního využívání volného času pro osoby s postižením Karla Vondráčka. Řešitelkou a koordinátorkou projektu bude fyzioterapeutka-ergoterapeutkalektorka plavání Bc. Radka Chudomská, DiS., která v součinnosti s poradkyní rané péče provede zúčastněné rodiny čtyřdenním zážitkovým pobytem.
V rámci čtyřdenního zážitkového pobytu budou realizovány zajímavé sportovní aktivity: jízdy na speciálních buginách, kolečkových plachetnicích, se psím spřežením v nádherném prostředí Hostýnských Vrchů, případně plavání. Pro potřeby dětí se závažným postižením budou využity speciální pomůcky a speciální metodiky. Program čtyřdenního pobytu bude doplněn, dle počasí i aktuální situace, nabídkou výletů po okolí a kulturních zážitků.
Zážitkového pobytu se zúčastní se cca 10 rodin, maximálně 30 účastníků = členů rodin dětí se závažným tělesným, mentálním a kombinovaným postižením z Pardubického kraje. Celé rodiny s dětmi s handicapem mohou společně aktivně a smysluplně strávit volný čas v zajímavém prostředí, které mohou využívat také rodiny se zdravými dětmi.

Cílová skupina

  • rodiny s dětmi s handicapem

Rodiny z Pardubického kraje s dětmi se závažným tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (např. dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem), s poruchami autistického spektra. Rodiče dětí s handicapem jsou často fyzicky, psychicky i finančně vyčerpáni, často řeší pouze existenční otázky a otázky týkající se zdravotního stavu jejich dítěte s postižením. Neuvědomují si, že by mohli strávit společně se svými dětmi s handicapem i jejich sourozenci chvíle například při volnočasových aktivitách.

Klíčové aktivity

1. Příprava projektu včetně zajištění místa a zázemí, dodavatelů služeb, instruktorů pro zážitkové aktivity
2. Administrace a publicita projektu
3. Organizace, koordinace pobytu
4. Vyhodnocení a publicita projektu

Harmonogram

  • Březen 2022: příprava, administrace a publicita projektu
  • Květen - říjen 2022 (dle časových možností dodavatelů služeb): realizace 4denního zážitkového pobytu
  • Listopad 2022: vyhodnocení a publicita projektu

Rozpočet projektu

Platba na fakturu dodavatelům služeb za zajištění čtyřdenního pobytu včetně ubytování a stravy (plná penze), zajištění speciálních pomůcek, personálu… 100 000 Kč

PROJEKT CELKEM 100 000 Kč
Požadovaná částka od donátorů Burzy filantropie 50 000 Kč
Další donátoři 50 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II.

3. místo
18,0 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie