Úvod Burza 2021 okres Ústí nad Orlicí 2021

Burza filantropie okres Ústí nad Orlicí

Projekty přihlášené do Burzy filantropie v okrese Ústí nad Orlicí

 • Předcházení syndromu vyhoření a udržení kvality a vzdělávání pracovníků Domácího hospice Alfa-Omega

  4. místo
  7,5 %
  Domácí hospic Alfa-Omega umožňuje těžce nemocnému člověku strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých. Domácí hospicová péče nabízí umírajícímu a pečující osobě odbornou zdravotní, sociální, psychologickou pomoc a duchovní podporu. DHAO pomohl stovkám umírajícím a jejich rodinám, v roce 2020 doprovodil 149 umírajících na území Orlickoústecka. Projektem dojde k předcházení syndromu vyhoření při práci s cílovou skupinou. Ale také k aplikování získaných dovedností při práci s klientem.
 • Linka důvěry - PC vybavení pro podporu práce krizových pracovníků

  12. místo
  2,7 %
  Projekt je realizován za účelem pořízení nového počítače, na kterém pracují sloužící pracovníci telefonické krizové intervence. Počítač je vybaven nejen programem na zaznamenávání uživatelských kontaktů, ale také e-mailovou poštou a programem SKYPE na poskytování internetových konzultací. Stávající technika je zastaralá a nesplňuje požadavky na výkon práce krizových interventů. Počítač též slouží k vyhledávání informací na dotazy, které se mohou objevit v rámci telefonické podpory volajícího.
 • KomPAS v moři emocí, komPAS v moři profesí

  7. místo
  4,8 %
  Lidé s poruchami autistického spektra (PAS) mají, jako každý, své talenty a schopnosti, které mohou využít při volbě svého budoucího povolání. Mívají však také problém s orientací ve svých emocích a ne vždy jsou si vědomí toho, jaké povolání by pro ně mohlo být to pravé. Cílem projektu je vybavení prostor pro profesní diagnostiku, pychoterapeutické konzultace a psychologické konzultace, na nichž jim tým profesionálů pomůže orientovat se v těchto oblastech a vybrat tak vhodné budoucí povolání.
 • Naši se rozešli, co teď?!

  1. místo
  27,1 %
  Projekt cílí na děti v rozvodové nebo porozvodové situaci, které mají problém se s novou situací ve svém životě vyrovnat. Konflikt u dětí vyvolává stres, úzkost a strach. Způsobené trauma se může projevovat např. poruchami chování, úzkostmi, problémy se sebepřijetím i sníženým sebevědomím. Psychologická a psychoterapeutická pomoc dětem bude zaměřena na zmapování aktuální rodinné situace, dětských potřeb i přání a zpracování negativních emocí a stresu, které s sebou rozchod rodičů přinesl.
 • A co ty, máš co číst?

  3. místo
  8,4 %
  Náš projekt by měl podpořit vznik čtenářského klubu a rozšíření čtenářské komunity, která je kolem školy a spolku vytvořena. Rádi bychom tak ve spolupráci s pedagogy navázali na naše předešlé aktivity a nabídli dětem dobře vybavené čtenářské zázemí, které bude nejen inspirativní, atraktivní, ale také je bude moci nasměrovat vlastní cestou bez ohledu na specifické vzdělávací potřeby či sociální prostředí.
 • Když se rodiče rozchází…Mediace se zapojením dětí a dětská podpůrná skupina

  14. místo
  0,3 %
  Zapojení dětí do mediace je cesta, jak jim pomoci lépe zvládnout rozchod rodičů a zmírnit negativní dopady obtížného období. Děti zažívající rodičovský konflikt zůstávají často se svým trápením, bezmocí a pocity viny samy. Navazující podpůrná skupina dětem nabízí společný prostor s vrstevníky, kteří prožívají něco podobného. Obě aktivity umožní dětem vyjádřit se k tomu, co prožívají, co potřebují a jak situaci v rodině rozumí. To přispívá k udržení/obnovení dobrých vztahů dítěte s oběma rodiči.
 • Sestra v akci

  10. místo
  2,8 %
  Pomozte nám zapojit sestru do akce, aby mohla pomáhat tam, kde je to třeba! Díky Vaší podpoře vyrazí zdravotní sestra společně se sociálními pracovníky přímo ke klientům domů a pomůže tak lidem s duševním onemocněním předejít hospitalizacím v psychiatrických zařízeních. Zapojte zdravotní sestru do týmu Péče o duševní zdraví a odstartujte revoluci v poskytované péči na Orlickoústecku!Rozšířením možností podpory pro lidi s duševním onemocněním o zdravotní služby jim zajistíte lepší kvalitu života.
 • Když jsme spolu

  11. místo
  2,8 %
  Mezigenerační dílny jsou zaměřené na propojení tří generací v rodině. Během školního roku 2021/2022 v každém měsíci uspořádáme čtyři různé dílny, které budou určeny rodičům a jejich dětem a prarodičům a jejich vnoučatům. Každá dílna bude mít specifickou náplň a pokaždé konkrétní téma. Účastníci se budou hlásit na jednotlivé dílny: 1) S mámou u plotny, 2) S tátou konstruktérem, 3) S babičkou o bylinkách, 4) S dědou u ponku.
 • Chceme se potkávat

  13. místo
  1,0 %
  Centrum pro život má za cíl změnit dosavadní stereotypní pohled na stáří, překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů ve společnosti. Cílem centra je dostatečných počet volnočasových, relaxačních a vzdělávacích aktivit pro seniory a vzájemné propojení jednotlivých činností mezi generacemi. V rámci tohoto projektu je cíleno na rozšíření prostor o venkovní část – zastřešenou terasu, tak aby bylo možné pořádat aktivity i v rámci různých opatření např. COVID -19.
 • V práci s klidnou myslí

  15. místo
  0,0 %
  Našim zaměstnancům v chráněných provozech v Ústí nad Orlicí a Dolních Libchavách chceme zpřístupnit psychosociální podporu. Hlavním cílem psychosociální podpory je napomoci našim zaměstnancům řešit vlastní specifické problémy a podporovat je v udržení na trhu práce. Psychosociální podpora spočívá zejména v individuálním řešení problémů, prevenci a zvládání stresových situací souvisejících se zaměstnáním.
 • Tabule pro Rytmus

  17. místo
  0,0 %
  Nejsme škola, přesto vzděláváme. Interaktivní tabule naše kurzy pro lidi se zdravotním znevýhodněním posune o další metu výš. Vzdělávání je jedním z hlavních pilířů naší organizace, máme v nabídce více než 16 typů kurzů pro skupiny i jednotlivce. Kurzy jsou zaměřené na praktické dovednosti, kterým předchází teoretická příprava. A právě příprava s interaktivní tabulí by všem účastníkům kurzů umožnila vstřebat nové informace a naučit se pracovat s moderní technikou.
 • Hravý čas rodin offline

  2. místo
  24,8 %
  Rodinný čas spolu, radost, poznávání se, rozvoj, hry, pravidla, hranice, zvládání emocí i schopnost pogratulovat protihráči k výhře. Jsme spíše kooperativní, soutěživí, stratégové, impulzivní, trpěliví a kolik kroků dopředu zvládáme myslet? To vše nám dokáží ukázat společenské a deskové hry. Zároveň je při nich legrace, spoustu se toho naučíme a HLAVNĚ jsme SPOLU. Nakoupíme deskové i jiné hry pro pravidelná herní odpoledne pro děti všeho věku s rodinami.Offline rodinného času není nikdy dost:-).
 • Popularizace inovací ve výchově a vzdělávání v Ústí nad Orlicí

  9. místo
  2,8 %
  V rámci projektu zorganizujeme čtyři vzdělávací akce určené především rodičům školních dětí, učitelům ale i veřejnosti se zájmem o vzdělávání v Ústí nad Orlicí a okolí. Čtyři přednášky, které představí klíčová témata a trendy v současném vzdělávání dětí, mají především otevírat diskusi o současném stavu vzdělávání u nás a pomáhat těm, kteří mají zájem o zlepšení stavu věcí, hledat vhodné cesty.
 • Tvoření pomáhá dětem

  5. místo
  6,3 %
  Jen do čeho promítneme vlastní emoce, představu, svůj čas a energii se pro nás stává vzácným. Rádi bychom získali pro naše pracoviště ve Vysokém Mýtě keramickou pec, která by umožnila rozvíjet další dílčí dovednosti a tvoření dětí. Práce s keramickou hlínou má obrovský terapeutický potenciál - a to zejména v rozvoji jemné motoriky až na hranici bazální terapie, kdy samotná práce s keramickou hlínou má uklidňující účinky.
 • Příměstský tábor pro děti

  16. místo
  0,0 %
  V rámci projektu uspořádáme tábor pro děti ze sociálně slabých rodin ze Žamberku, okolních obcí a také z našeho Azylového domu jeden týden plný zážitků formou příměstského tábora. Tábor je určen zhruba pro 25 dětí. Pro děti bude připraven program, který má volnočasový i vzdělávací charakter.
 • Kompletací k integraci

  6. místo
  5,1 %
  Předmětem projektu je rozšíření kompletační dílny o nově vybavené prostory a zavedení nových pracovních postupů. Chceme přispět ke snížení nezaměstnanosti v regionu, dát práci a možnost seberealizace dalším handicapovaným. Umožnit jim rozvoj pracovních návyků a poskytnout podmínky, ve kterých budou rozvíjet nejenom svoje schopnosti a dovednosti, ale také sebevědomí.
 • Cesta do pravěku

  8. místo
  3,7 %
  Cílem projektu je zlepšit přístupové cesty k osadě, opravit stávající objekty a dobudovat zázemí primárně pro organizované akce (školní exkurze, letní tábory, akce pro veřejnost)

Bilance burzy

14 340 235 Kč celková hodnota darů

403 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie