Úvod Burza 2022 okres Chrudim 2022

Projekty přihlášené do Burzy filantropie v okrese Chrudim

 • Dostupná pomoc tísňové péče

  11. místo
  3,2 %
  Hledáme finanční prostředky na zaplacení měsíčních poplatků tísňové péče pro osoby, které si z důvodu nepříznivé finanční situace nemohou dovolit hradit tyto poplatky. Z důvodu zvýšení finančních nákladů na běžné domácí výdaje je ohrožena velká část cílové skupiny, která službu Tísňové péče potřebuje pro zajištění svého bezpečí. V rámci tohoto projektu chceme předcházet tomu, že si tyto osoby nebudou moct službu dovolit.
 • Dveře jsou otevřené

  14. místo
  0,6 %
  Hledáme finanční prostředky na pokrytí zaplacení návazných nákladů spojených s uložením klíčů pro rychlé otevření nemovitosti při výjezdu záchranné služby, pro klienty využívající Tísňovou službu. Tím přispějeme k rychlejšímu podání první pomoci naších klientů.
 • Modernizace českých útulků

  15. místo
  0,2 %
  V naší moderní české společnosti oblast českých útulků stagnuje. Řada útulků,které definujeme pojmem "psí lágr" fungují jako firmy s hlavním cílem vydělávat. Psí lágry psům v nouzi nepomáhají, ale týrají tím, že je uměle celé roky drží v útulku, aby na nich vydělávali a často s minimální veterinární péčí. Několik let již psy z českých útulků zachraňujeme a věnujeme se osvětě v této věci.Není vzácností, že jeden pes vydělá útulku i stovky tisíc Kč.Útulek ho nechce propustit do adopce.Jde o zisk.
 • Babi, dědo, pojď si se mnou zatančit na Senior festival

  16. místo
  0,2 %
  Senior festival je multižánrovou kulturní akcí, určenou především pro dříve narozené ročníky. Jeho hlavní myšlenkou je podpořit socializaci seniorů. Zároveň zde v rámci neformálního prostředí probíhá informační osvěta. Konat se bude v sobotu 25. června od 10.00 hodin. Vystoupí řada regionálních dechových kapel, jako třeba Hlinečanka nebo Mrákotínka či známé osobnosti jako Martin Dejdar
 • Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě Chrudim

  8. místo
  5,6 %
  Úspěšný projekt, který cílí na děti a rodiče, pro něž domov často není stabilní místo a zázemí.Díky pedagogovi se dětem dostane odborného a citlivého vedení a bude rozvíjen jejich potenciál. Výsledkem je snížení rizika psychických a výchovných problémů, lepší přijímání kolektivem i zvládání učiva.Pedagog pracuje i s rodiči, kteří často nezažili přijetí, lásku a správné vzory.Je tak pro ně obtížné být lepšími rodiči, než byli ti jejich.U nás mají možnost posílit rodičovské dovednosti a kompetence
 • Chci na nohy

  2. místo
  13,5 %
  Chodil jsem – nechodím, běhal jsem – neběhám, skákal jsem – neskáču. Jmenuji se Niky a je mi 16 let. Onemocněl jsem z plného zdraví ve svých 10 letech a nyní jsem odkázán na invalidní vozík. Moje onemocnění se jmenuje míšní infarkt - ischemie míšního konu. Nicolas dříve jezdil na letní dětské tábory Českého červeného kříže, který se mu nyní snaží pomoci k návratu do běžného života. Máme vyhlášenou veřejnou finanční sbírku a sháníme peníze na léčbu (např. biologická) a rehabilitace jak v Čechách
 • Začít znovu

  9. místo
  5,6 %
  Projekt Začít znovu je zaměřen na zaměstnávání matek v náročné životní situaci, které aktuálně využívají služeb azylového domu pro těhotné a matky s dětmi v tísni. Jedná se převážně o samoživitelky s malými dětmi do 7 let. V rámci projektu je klientkám nabízena možnost zaměstnání formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Nabízí se jim možnost vyzkoušet a nacvičit si sladění role matky a zaměstnance a možnost přičinit se vlastní prací na zlepšení své sociální situace.
 • Přidej příčku k příčce aneb nová konzultovna

  6. místo
  7,7 %
  Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, přidej příčku k příčce… V okrese Chrudim náš tým sociálních pracovníků a zdravotníků podporuje osoby s duševním onemocněním jako je schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha. Rozrůstáme se a potřebujeme další prostory. Našli jsme, jenže v nevyhovujícím stavu. Musíme je rekonstruovat, to obnáší i postavit nové příčky. Chceme vybudovat novou konzultovnu pro setkávání s klienty a kancelář pro sociální pracovníky. Pomozte nám přeměnit pohádku v realitu.
 • Po stopách Keltů napříč starověkou Evropou

  4. místo
  11,8 %
  Projekt je součástí festivalu Lughnasad v Nasavrkách. Tříletý příběh nás letos zavede na území Bójských kmenů a bude sledovat osudy náčelníka Biateca. Návštěvníci budou mít možnost v projektu pomoci náčelníkovi skrze interaktivní příběhovou hru přibližující sociálními vrstvy dané doby a současně trénující pohybové a komunikační dovednosti. Projekt je zaměřen na opětovnou radost z pohybu, umění koordinace, fyzickou i manuální zdatnost. Návštěvníci zažijí mnoho zábavy při zdolávání nových výzev.
 • Transformační průvodci

  5. místo
  8,7 %
  Neziskovka Akáda se uchází o podporu pro projekt rozvoje 20-30 lídrů ve východních Čechách. Zajistí jim vzdělání v Akademii Libchavy zaměřené na vytvoření sítě Transformačních průvodců schopných pružně a zdola řešit problémy v regionu. Síť bude fungovat na principech autonomie a sebeřízení. Jako nový systém, existující paralelně ke stávajícím strukturám regionu, bude přinášet skutečné změny díky synergii expertízy jednotlivých členů a kompetencí, které získají společným prožitkovým vzděláváním.
 • Chrudimská reprezentantka

  1. místo
  15,6 %
  Projektem chceme pomoci chrudimské atletce Báře (22 let), věnující se hodu diskem, zajistit ji potřebné vybavení a přípravná soustředění, která by ji umožnila udržet se na špičce a stoupat výš v této atletické disciplíně. Nadějná sportovkyně vyhrála 1. místo Sportovce Chrudimska, 8 zlatých, 4 stříbrné medaile na mistrovství ČR a pravidelně se účastní mistrovství Evropy. Pomozme Báře být úspěšnou reprezentantkou.
 • Kompenzační pomůcky pro domácí hospicovou péči

  3. místo
  12,1 %
  Finanční prostředky bychom využili na koupi kompenzačních pomůcek pro domácí hospicovou péči (polohovací postel, kyslíkový koncentrátor) a na zakoupení vybavení do nové zasedací místnosti, která nám umožní pořádání porad a supervizí pro náš stále se rozrůstající tým zdravotních sester. Pomůcky poskytujeme našim pacientům zdarma, což je ojedinělá služba. Možnost zapůjčení kvalitních pomůcek, umožňuje našim pacientům zůstat v domácím prostředí a strávit poslední čas se svými blízkými.
 • Realizace pohádky: O království, kde strašilo

  7. místo
  6,3 %
  Autorská pohádka MgA. Ivy Ryzové "O království, kde strašilo" je tvořena na klasickém pohádkovém půdoryse, ovšem s naprosto originální zápletkou, která vtipnou formou motivuje diváky k zamyšlení nad otázkou sebereflexe, přetvářky, opravdovosti, čisté lásky. Je pro 14 herců, každou roli studují kvůli zastupitelnosti 2 herci. Rádi bychom ji hráli v interiérech i exteriérech i v dalších letech, ale potřebujeme k její realizaci zvukovou aparaturu, což je předmětem požadavku na donátory.
 • Tréninkový pobyt aneb zvládnu to sám

  13. místo
  1,1 %
  Projekt zvládnu to sám je velkým krokem k samostatnému životu dospělých lidí s mentálním postižením(MP). Projekt podporuje dospělé lidi s MP, kteří intenzivně pracují na zvyšování svých dovedností, proto aby mohli žít co nejvíce samostatný život podobný svým vrstevníkům. V průběhu pobytu si účastníci vyzkouší plánování, cestování, nakupování, vaření, trávení volného času nebo to, jak pracovat s finančním rozpočtem mimo svoji rodinu nebo pobytové zařízení na více než pár hodin.
 • Za dětmi do terénu - automobil pro terénní sociální služby

  12. místo
  2,4 %
  Dobrý vozový park je nezbytností terénní práce. Za dětmi z ohrožených rodin často dojíždíme do těžko přístupných míst (špatná příjezdová cesta, malé vzdálené vesnice či samoty, nedostatečná údržba cest v zimním období). Zakoupením osvědčeného (zatím pronajatého) automobilu udržíme kvalitu našich služeb a budeme moci realizovat více odborných intervencí v terénu, což je nejefektivnější forma spolupráce s naší cílovou skupinou. Pomozte nám udržet četnost a kvalitu našich služeb.
 • Zachraňme sýčka

  10. místo
  5,3 %
  Předmětem projektu je záchrana kriticky ohrožené sovy sýčka obecného, který z naší přírody téměř vymizel. Proto bude realizován projekt pro jeho navrácení na Chrudimsko. Pro realizaci je potřeba zbudovat voliéry a výstavba jedné z nich je cílem tohoto projektu.

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie