Úvod Burza 2022 okres Chrudim 2022 Kompenzační pomůcky pro domácí hospicovou péči

Kompenzační pomůcky pro domácí hospicovou péči

Organizace: Oblastní charita Chrudim

Finanční prostředky bychom využili na koupi kompenzačních pomůcek pro domácí hospicovou péči (polohovací postel, kyslíkový koncentrátor) a na zakoupení vybavení do nové zasedací místnosti, která nám umožní pořádání porad a supervizí pro náš stále se rozrůstající tým zdravotních sester. Pomůcky poskytujeme našim pacientům zdarma, což je ojedinělá služba. Možnost zapůjčení kvalitních pomůcek, umožňuje našim pacientům zůstat v domácím prostředí a strávit poslední čas se svými blízkými.

Cíle projektu

S – Polohovací postel, kyslíkový koncentrátor a skříně, stoly a židle do nové zasedací místnosti. Díky těmto pomůckám mohou lidé pohodlně ležet na lůžku a osobám pečujícím se usnadní základní péče o jejich blízké. Zasedací místnost je již opravdovou nutností vzhledem k velikosti hospicového týmu a vzhledem k nutnosti předání informací o pacientech.
M – Díky kompenzačním pomůckám budeme moci vyhovět požadavkům pro více pacientů domácí hospicové péče. Momentálně máme tři postele a tři koncentrátory. Mohli bychom pořídit další postel a koncentrátor k zapůjčení pro hospicovou péči zdarma. Díky zasedací místnosti budeme mít možnost předání informací z pohotovostí a sdílet zkušenosti v rámci pravidelných supervizí s psycholožkou.
A – V souladu s cíli Oblastní charity Chrudim.
R – Využití kompenzačních pomůcek pro pacienty zdarma navazuje přímo na činnost terénní hospicové péče. Nutnost mít zasedací místnost vzhledem k zvětšujícímu se týmu domácí hospicové péče.
T – Bezprostředně po nákupu kompenzačních pomůcek dojde k jejich využití v domácnostech a vybavení prostor nové zasedací místnosti.

Cílová skupina

  • Senioři
  • Zdravotnictví
  • Osoby v pokročilém/konečném stadiu nemoci

Nemocní v poslední etapě života a členové rodiny. Doprovázející a pečující osoby.

Klíčové aktivity

Péče v domácím prostředí zaměřená na tišení bolesti nemocného a důstojné odcházení. Také se zaměřujeme na doprovázející a chceme i jim usnadnit péči o jejich blízkého, poskytnutím kompenzačních pomůcek zdarma.

Harmonogram

K zakoupení kompenzačních pomůcek a k vybavení nové zasedací místnosti dojde v co nejkratší době po získání finančních zdrojů od donátorů. Předpokládáme v průběhu července 2022.

Rozpočet projektu

pomůcka/vybavení:  
stoly a židle v zasedací místnosti: 25.000,- Kč
polohovací postel: 25.000,- Kč
kyslíkový koncentrátor: 25.000,- Kč
celkem:  75.000,- Kč

Hlasujte pro projekt

Kompenzační pomůcky pro domácí hospicovou péči

3. místo
12,1 %

Bilance burzy

15 426 235 Kč celková hodnota darů

421 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie