Úvod Burza 2022 okres Chrudim 2022 Přidej příčku k příčce aneb nová konzultovna

Přidej příčku k příčce aneb nová konzultovna

Organizace: Péče o duševní zdraví, z.s.

Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, přidej příčku k příčce… V okrese Chrudim náš tým sociálních pracovníků a zdravotníků podporuje osoby s duševním onemocněním jako je schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha. Rozrůstáme se a potřebujeme další prostory. Našli jsme, jenže v nevyhovujícím stavu. Musíme je rekonstruovat, to obnáší i postavit nové příčky. Chceme vybudovat novou konzultovnu pro setkávání s klienty a kancelář pro sociální pracovníky. Pomozte nám přeměnit pohádku v realitu.

Cíle projektu

V Chrudimi poskytujeme služby registrovanou sociální službu Sociální rehabilitace. Od listopadu 2020 je tato služba poskytována i v Centru duševního zdraví Chrudim (dále jen CDZ), kde v roce 2020 proběhla úprava stávajících prostor tak, aby zde mohla být zaregistrována zdravotní služba a vniklo tak společné zázemí vyhovující všem normám a předpisům. V současné době, která souvisí s postupným rozšiřováním služeb pro cílovou skupinu, však narážíme na materiálně – provozní limity současného zázemí. Prostory, které mají k dispozici sociální pracovníci, jsou totiž na hraně kapacity. Tento stav ohrožuje další rozvoj a zkvalitňování služeb pro klienty. Z toho důvodu jsme vyhledali další pronájem prostor, a to přímo v budově naproti té stávající, jde tedy o provozně a na řízení týmu dobrou výchozí situaci. Majitelem obou budov je město Chrudim. Nové prostory, jejich celkový stav je špatný, potřebují nutnou investici. Budou vybudovány nové přepážky ze sádrokartonu a izolace, usazení nových dveří, renovována podlaha, provedena vysprávka stěn a jejich výmalba. Sociální část bude mít nové zázemí, které bude vyhovující, zdravotní část zůstane ve stávajících, k tomu zkolaudovaných prostorách.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Zdravotní a sociální péče

Projekt je určen dospělým lidem s vážnou a dlouhodobou duševní nemocí s bydlištěm v Chrudimi Jedná se nejčastěji o poruchu schizofrenního okruhu (postihují až 2% populace; většinou začínají v rané dospělosti; u 2/3 lidí probíhají celoživotně; většina nemocných je schopná žít v běžném prostředí, pokud mají vhodnou míru podpory).

Klíčové aktivity

1) Výběr materiálů a dodavatelů
2) Realizace zakázky
3) Ukončení projektu, registrace služby

Harmonogram

1. Zahájení – zmapování trhu, oslovení vhodných dodavatelů stavebních prací, podlahářů – únor – duben 2022
2. Výběr materiálů a dodavatelů, schválení rozpočtu – květen - červen 2022
3. objednání a realizace zakázek – červenec - listopad 2022 (dle časových dispozic dodavatelů)
4. finanční vypořádání služeb, registrace prostor, začátek poskytování služby – listopad – prosinec 2022

Rozpočet projektu

Výstavba sádrokartonových příček vč. izolace, zárubní a dveří – 490 000,-
Vysprávka stěn, výmalba – 45 000,-
Renovace a vysprávka podlah, podlahové krytiny – 120 000,-
Úprava elektrického vedení, vody a odpadů – 25 000,-
Vybavení kuchyňky, provozní prostory – 45 000,-
PC síť, internet – 25 000,-

Celkem 750 000,- Kč

Od donátorů žádáme 75 tis. Kč primárně na sádrokartonovou příčku.

Hlasujte pro projekt

Přidej příčku k příčce aneb nová konzultovna

6. místo
7,7 %

Bilance burzy

15 426 235 Kč celková hodnota darů

421 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie