Úvod Burza 2022 okres Chrudim 2022 Začít znovu

Začít znovu

Organizace: Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

Projekt Začít znovu je zaměřen na zaměstnávání matek v náročné životní situaci, které aktuálně využívají služeb azylového domu pro těhotné a matky s dětmi v tísni. Jedná se převážně o samoživitelky s malými dětmi do 7 let. V rámci projektu je klientkám nabízena možnost zaměstnání formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Nabízí se jim možnost vyzkoušet a nacvičit si sladění role matky a zaměstnance a možnost přičinit se vlastní prací na zlepšení své sociální situace.

Cíle projektu

Posláním projektu Začít znovu je zaměstnávání matek – klientek azylového domu formou dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
Cílem zaměstnávání klientek je nabídnout jim možnost drobného přivýdělku dle časových možností s ohledem na potřebnou péči o dítě, umožnit práci přímo v areálu azylového domu (bez dojíždění) a tím účinnější řešení sociální, finanční, či dluhové situace. Klientky azylového domu aktuálně pečují o malé děti, jsou v situaci bez rodinného zázemí partnera či původní rodiny. Zajištění hlídání dětí je pro ně problematické, často jsou jedinou pečující osobou.
Klientky v projektu „Začít znovu“ získávají pracovní zkušenosti a návyky a tím mají možnost připravit se na budoucí intenzivní zařazení na trhu práce. Zároveň projekt umožňuje nácvik sladění rolí pracovních a rodinných, získání mnoha dovedností (učení se dochvilnosti, respektování pravidel a postupů při práci, nutnost domluvit si hlídání dítěte, dobře vykonávat svěřenou práci, vyplnění elektronického formuláře docházky, sepsání životopisu, apod.).
Velká část klientek tyto dovednosti nemohla získat z příkladu svých rodičů, některé žily v sociálně nepříznivém prostředí, anebo jako děti vyrůstaly v dětském domově, kde je získávání běžných návyků pro život problematické.
Zkušenosti s realizací projektu od roku 2010 ukázaly, že toto zaměstnávání - smysluplné, finančně ohodnocené pracovní nasazení - má pozitivní dopady také na psychické prožívání a motivaci klientek i v jiných oblastech života.

Cílová skupina

 • Maminky s dětmi
 • Těhotné maminky v tísni

Projekt Začít znovu je zaměřen na matky v náročné životní situaci, které z různých důvodů aktuálně využívají služeb azylového domu pro těhotné matky a matky s dětmi v tísni. Jedná se převážně o matky samoživitelky s malými dětmi do 7 let.

Klíčové aktivity

Průběh klíčových aktivit se opakuje s každou konkrétní klientkou:

 • seznámení klientky s možností přivýdělku přímo v azylovém domě, dohoda o zaměstnání, o možnostech, podepsání Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti s koordinátorkou projektu
 • vyplnění osobního dotazníku, proškolení klientky v BOZP a PO
 • seznámení s pravidly (dochvilnost, nutnost domluvit si hlídání dítěte/dětí) a pracovními povinnostmi (názorná ukázka, doprovod koordinátorky)
 • samotný výkon práce dle zadání koordinátorky projektu. Náplní práce klientek (na pozici pomocných pracovnic) je například práce na zahradě, pomoc s provozem Obchůdku na jevišti a rekreačního ubytování, starost o chov slepic, úklidové práce nad rámec jejich povinností, výroba/dokončovací práce při vyrábění výrobků dle schopností, pomoc s přípravou akcí pro veřejnost apod.

Kontrolu nad výkonem práce včetně občasné motivace a podpory vykonává pracovnice azylového domu, která má aktuálně službu.

 • měsíční hodnocení kvality práce i pracovních postojů, ocenění, doporučení ke zlepšení - zpětná vazba
 • měsíční vyplňování elektronické docházky a odevzdání v termínu (pravidelně)
 • převzetí odměny za práci v uplynulém měsíci (v hotovosti)
 • ukončení dohody, zhodnocení

Průběžně je vedena potřebná administrativa, kterou zpracovává kontaktní pracovnice.

Harmonogram

Projekt je realizován každoročně od roku 2010, probíhá vždy po dobu kalendářního roku.
Klientky jsou zaměstnávány průběžně, minimální doba práce je stanovena 3 x týdně po dobu 1 hodiny, ale vše se odvíjí od potřeb malých dětí. Pokud má klientka možnosti, může pracovat i více hodin týdně.

Rozpočet projektu

Projekt je – jak napovídá jeho zaměření – náročný především na personální náklady.
Náklady na zaměstnávání maminek (klientek) a koordinátorky projektu (také DPP) v roce 2022 očekáváme asi ve výši 50000 - 55000 Kč ročně. Jedná se o kvalifikovaný odhad, protože nelze přesně říci, kolik klientek za rok se bude moci projektu účastnit. Počet zaměstnaných klientek odhadujeme asi na 10 osob.
Materiálové náklady zahrnují pracovní nářadí a pomůcky se zaměřením na práci na zahradě (kolečka, hrábě, rýče apod.), dále úklidové prostředky, pracovní ochranné pomůcky (rukavice, holínky) apod. Pro administrativní zázemí jsou potřebné kancelářské potřeby (kancelářský papír, tonery, psací potřeby apod.).

Podrobné členění:

 • osobní náklady 50 000 Kč
 • materiální náklady 15000 Kč
 • čistící, úklidové a kancelářské potřeby – celkem 5 000 Kč
 • služby (externí účetní a ekonomické služby 8 000 Kč)

Hlasujte pro projekt

Začít znovu

9. místo
5,6 %

Bilance burzy

15 426 235 Kč celková hodnota darů

421 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie