Úvod Burza 2022 okres Pardubice 2022

Projekty přihlášené do Burzy filantropie v okrese Pardubice

Hlasujte pro projekt

 • Z obyčejné zahrady komunitní

  14. místo
  2,9 %
  Z naší zahrady se samovolně stává komunitní. Nejprve ji využívali klienti našich soc. služeb, pak se přidali klienti chráněného bydlení Ráby, Centrum pro rodinu Violka, Zelená louka… Přidávají se nejen nadšenci z organizací a spolků, ale i rodiny z okolí, kteří s námi na ní pracují a dávají návrhy ke změnám. Potřebujeme odbornou pomoc při návrhu zahrady, aby splňovala potřeby všech a nestal se z ní nesourodý slepenec nápadů. Chceme oázu klidu, harmonie a barev, kterou si společně vybudujeme.
 • Příprava dětí na samostatný život II

  9. místo
  3,7 %
  Projekt je zaměřen na dospívající děti v pěstounské péči. Projekt je zaměřen na samostatný život, který na děti čeká, až opustí pěstounskou rodinu. Jedná se o cílenou podporu samostatnosti, kdy si děti na vlastní kůži mohou zažít, jak vypadá starost o domácnost. V rámci přípravy budou mít děti možnost služeb kariérového poradce, budou zde realizovány také preventivní aktivity – beseda s PČR a rádi bychom také dětem zprostředkovali zážitek z muzikoterapie, čímž dostane víkend terapeutický záměr.
 • Museum Rosice stále žije

  6. místo
  5,0 %
  I když z důvodu přestavby nádraží v Rosicích musí být Museum zavřené, stále žije. Spolek pořádá další aktivity, které se bez vnější podpory neobejdou a které obohatí Pardubicko o další technické unikáty.
 • Babi, dědo, pojď si se mnou zatančit na senior festival

  7. místo
  4,8 %
  Senior festival je multižánrovou kulturní akcí, určenou především pro dříve narozené ročníky. Jeho hlavní myšlenkou je podpořit socializaci seniorů. Zároveň zde v rámci neformálního prostředí probíhá informační osvěta. Konat se bude v sobotu 25. června od 10.00 hodin. Vystoupí řada regionálních dechových kapel, jako třeba Hlinečanka nebo Mrákotínka či známé osobnosti jako Martin Dejdar.
 • Dostupná pomoc tísňové péče

  17. místo
  1,8 %
  Hledáme finanční prostředky na zaplacení měsíčních poplatků tísňové péče pro osoby, které si z důvodu nepříznivé finanční situace nemohou dovolit hradit tyto poplatky. Z důvodu zvýšení finančních nákladů na běžné domácí výdaje je ohrožena velká část cílové skupiny, která službu Tísňové péče potřebuje pro zajištění svého bezpečí. V rámci tohoto projektu chceme předcházet tomu, že si tyto osoby nebudou moct službu dovolit.
 • Dveře jsou otevřené

  23. místo
  0,1 %
  Hledáme finanční prostředky na pokrytí zaplacení návazných nákladů spojených s uložením klíčů pro rychlé otevření nemovitosti při výjezdu záchranné služby, pro klienty využívající Tísňovou službu. Tím přispějeme k rychlejšímu podání první pomoci naších klientů.
 • Modernizace Salesiánské rekreační chalupy na Míčově

  8. místo
  3,9 %
  Giovanni Bosco: „Celý svůj život jsem zasvětil dobru mládeže s přesvědčením, že od její dobré výchovy záleží štěstí národů.“ Salesiánská rekreační chalupa na Míčově poskytuje možnost celoročního ubytování k pronajmutí a slouží jako rekreační objekt pro pobytové akce a tábory pro děti a mládež. Salesiánská chalupa je prostorem pro výchovu v přírodě, volnočasové činnosti a prožitkové aktivity, které podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí a mládeže.
 • Trénink mozku jako podpora rozvoje dětí s autismem a jiným zdravotním handicapem

  12. místo
  3,0 %
  Záměrem projektu je zavést do praxe neziskové organizace moderní neurotechnologie. ILF (infra-low frequency) Neurofeedback podporuje všestranné fungování činnosti mozku a působí na široké spektrum symptomů, především v souvislosti s raným traumatem. Naše organizace má dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou (děti/osoby s poruchami autistického spektra). U klientů uplatňujeme netechnické metody práce a můžeme správně nastavit a propojit tyto netechnické metody s tréninkem metody ILF
 • Nový domov pro Šeráka

  13. místo
  3,0 %
  Projekt se zaměřuje na naší největší kočkovitou šelmu naší přírody a to na rysa ostrovida. Rys ostrovid je silně ohrožený druh živočicha žijícího v naší přírodě. Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce stávajícího částečně krytého výběhu s přepouštěcím kotcem, který byl postaven v roce 2005. Zároveň se vytvoří nový informační panel pro seznámení veřejnosti s touto kočkovitou šelmou.
 • Poezie do škol

  20. místo
  0,4 %
  Poezie do škol je projekt, který funguje již od roku 2018. Každoročně je součástí festivalu Den Poezie, který se koná na počest básníka Karla Hynka Máchy v listopadu po celém Česku. Básníci si připraví vystoupení na téma festivalu a buďto jdou do tříd přímo za studenty nebo do divadla, kam studenti přijdou za nimi. Na další ročník plánujeme básnický workshop, aby studenti měli možnost také něco vytvořit a ne jenom poslouchat.
 • Týpí plné radosti

  5. místo
  8,8 %
  V lesní miniškoličce ukazujeme dětem od malička, jak se chovat co nejohleduplněji k přírodě kolem nás. Naším cílem je pořídit a postavit týpí, tradiční přírodní stavbu indiánů. Dosud využíváme jako zázemí za nepříznivého počasí sdílený prostor tělocvičny. Zázemí týpí nám poskytne vlastní školkový prostor a lepší propojení života venku a uvnitř. Budeme moci předškolní děti přirozenou a nenásilnou formou učit, jak žít v souladu s přírodou a to formou každodenních činností a zážitků.
 • Skok do sportu pro děti z dětského domova

  10. místo
  3,3 %
  Díky projektu chceme děti z dětského domova motivovat ke sportu. Chceme jim umožnit docházet pravidelně do kolektivu, kde budou aktivně trávit volný čas, pracovat na svých pohybových dovednostech, posilovat týmového ducha, zažívat radost ze hry. Chceme pro ně v průběhu celého školního roku realizovat nový kroužek, který jim umožní poskočit ve svých sportovních dovednostech. Projekt umožní zajistit dětem potřebné vybavení pro trénování nejen na kroužku, ale i v domově.
 • Můj byt - můj hrad

  19. místo
  0,6 %
  Pro naše klienty – nejčastěji mladé lidi odcházející z dětských domovů – je obtížné sehnat vlastní bydlení. Máme k dispozici dva startovací byty, které chceme díky tomuto projektu vybavit novým praktickým nábytkem. Název „Můj byt – můj hrad“ odráží naše přesvědčení, že získají-li klienti příjemné a bezpečné bytové zázemí, umožní jim to soustředit síly na řešení výzev v dalších životních oblastech (vztahy, práce, finance apod.).
 • Pardubice bez Bariér OPEN 2022

  4. místo
  9,2 %
  Atletický mítink pro handicapované sportovce. Akce patří mezi nejvýznamnější v ČR. Hodnocena je na úrovni mistrovství republiky. Pravidelná účast je okolo 130 handicapovaných atletů z ČR i ze zahraničí, atletických nováčků i českých reprezentantů a rekordmanů. Celkem 35 atletických disciplín pro sedící i stojící, na dráze i v poli. Nejlepší sportovci si odvážejí pamětní medaile, diplomy a další ceny. Padají i české rekordy. Výstupy z akce jdou do médií, bohatá fotogalerie, videoreportáž po akci.
 • Pohádková zahrada

  1. místo
  16,3 %
  Každoročně se do Pohádkové zahrady dostanou desítky zvířat, která potřebují pomoc. Ať už je přinesou lidé, nebo pro ně musíme zajet sami, vždy je potřeba zajistit jim klid a veterinární péči. Jedná se hlavně o ptáky a nejrůznější menší savce. Tyto zvířata je třeba dát do karantény a následně do voliéry, kde se mohou postupně doléčit, tak aby bylo možné je buď vrátit do přírody nebo jim najít nový domov. Aktuálně nám velmi schází karanténní prostor a rozletová a rehabilitační voliéra.
 • Transformační průvodci

  11. místo
  3,3 %
  Neziskovka Akáda se uchází o podporu pro projekt rozvoje 20-30 lídrů ve východních Čechách. Zajistí jim vzdělání v Akademii Libchavy zaměřené na vytvoření sítě Transformačních průvodců schopných pružně a zdola řešit problémy v regionu. Síť bude fungovat na principech autonomie a sebeřízení. Jako nový systém, existující paralelně ke stávajícím strukturám regionu, bude přinášet skutečné změny díky synergii expertízy jednotlivých členů a kompetencí, které získají společným prožitkovým vzděláváním.
 • Dětství bez násilí - nemusíš na o být sám! Aneb od faxu po QR kód

  15. místo
  2,7 %
  Vytvoření webových stránek, brožur a plakátů s QR kódem pro děti a dospívající, podpora pro odborníky OSPOD a základních i středních škol. V Intervenčním centru pracujeme s dětmi od roku 2015. Za toto období jsme v IC podpořili cca 150 dětí, které velmi často zažívají pocity viny, nespravedlnosti, bezmoci a úzkosti. V rámci preventivní činnosti vyjíždíme za dětmi do základních a středních škol. Setkáváme se s psychology a výchovnými poradci ve školách a na jejich osvětu je zaměřen náš projekt.
 • Mezinárodní odborná konference na téma Východiska koordinované a komplexní péče o osoby se ZPM

  22. místo
  0,2 %
  Problematika následné komplexní rehabilitace osob se ZPM není v ČR v oblasti sociálních služeb dobře pokryta ani na poli přímé péče, v oblasti odborné přípravy či co do dostupnosti kvalitních zdrojů a možnosti sdílení dobré praxe. Považujeme za nutné na tyto skutečnosti upozorňovat a obtíže oboru i cílové skupiny zviditelňovat. Smyslem projektu je uspořádat druhý ročník mezinárodní konference týkající se této problematiky. https://www.braininjurycon.com/cs/
 • Za dětmi do terénu - automobil pro terénní sociální služby

  21. místo
  0,3 %
  Dobrý vozový park je nezbytností terénní práce. Za dětmi z ohrožených rodin často dojíždíme do těžko přístupných míst (špatná příjezdová cesta, malé vzdálené vesnice či samoty, nedostatečná údržba cest v zimním období). Zakoupením osvědčeného (zatím pronajatého) automobilu udržíme kvalitu našich služeb a budeme moci realizovat více odborných intervencí v terénu, což je nejefektivnější forma spolupráce s naší cílovou skupinou. Pomozte nám udržet četnost a kvalitu našich služeb.
 • Lepší život pro Elišku

  2. místo
  14,1 %
  I dítě s těžkým hendikepem, může mít veselý a šťastný život. Díky kvalitní péči a pravidelné pomoci je život Elišky Novotné plný úsměvů, přestože dostala od života velmi špatné karty. Eliška se narodila jako zdravé miminko. Ve 2 měsících se u ní objevili epileptické záchvaty. Eliška v 8 letech stále nechodí ani nemluví, může za to vzácné onemocnění CDKL5. Na tuto nemoc není žádný lék. Pomáhají pravidelné rehabilitační pobyty. Rádi bychom sehnali finančních prostředky na rehabilitace v Neurinu.
 • Normální je pečovat o své blízké

  18. místo
  0,7 %
  Potřebujeme dovybavit pečovatelskými křesly na kolečkách odlehčovací zařízení, sloužící k podpoře pečujících rodin. Křesla usnadňují život osobám se sníženou pohyblivostí. Zajišťují max. pohodlí a zdravé sezení díky polohovatelnosti a mobilitě, ulevují od námahy při vstávání a přemisťování. Je snadno ovladatelné klientem i obsluhou. Kvalitní materiály a precizní zpracování zaručují jeho dlouhou životnost. Senioři se v křesle cítí jako v bavlnce. Normální je pečovat o své blízké, podpořte nás
 • Hledá se talent!

  3. místo
  9,8 %
  Projekt je zaměřen na rozvoj a podporu talentovaných dětí z dětských domovů. Díky projektu mají děti šanci na seberealizaci v tom, co je baví a čemu by se za normálních okolností z důvodu nedostatku prostředků nemohly věnovat. Podařilo se nám za čtyři ročníky soutěže objevit více než 300 talentů z dětských domovů.
 • Zázemí pro terapie se zvířátky

  16. místo
  2,0 %
  Cílem našeho projektu je získat peníze na zázemí, na realizaci canisterapií, animoterapií, felinoterapií, které na statku vykonáváme. Terapie jsou určeny jak pro handicapované děti a dospělé, tak pro děti zdravé nejvíce z okolí Pardubic a Chrudimi. Během roku (mimo zimních měsíců) terapie uskutečňujeme ve venkovních prostorách statku nebo v prostorách škol, školek, stacionářů a domovech seniorů.

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie