Úvod Burza 2022 okres Svitavy 2022

Hlasování veřejnosti pro projekty v okrese Svitavy bude probíhat od 16. června 2022 od 12:00 hod. do 23. června 2022 do 12:00 hod. 

____________________

Pravidla hlasování: z jednoho e-mailu lze hlasovat pouze 1x v každém okrese Burzy filantropie. Limit hlasů z jedné IP adresy (v případech, že se jedná o IP adresu sdílenou na pracovišti s dalšími lidmi) je stanoven na 1 hlas/den. 

 

 • S přídavným elektrickým pohonem k invalidnímu vozíku to konečně rozjedeme!

  4. místo
  9,1 %
  Uživateli centra denních služeb Světlanka jsou i lidé s tělesným hendikepem, odkázaní na invalidní vozík. Bohužel máme nyní vozíky pouze manuální, což jim neumožňuje svobodný pohyb v terénu, protože jim síly nestačí. Obsluha manuálního vozíku je navíc velkou zátěží pro záda našich zaměstnanců. Z příspěvků donátorů Burzy Filantropie pořídíme přídavný elektrický pohon k vozíku, který může tyto problémy vyřešit.
 • Bezpečně a bez námahy

  7. místo
  5,1 %
  Cílem naší pečovatelské služby je zajistit kvalitní péči našim uživatelům tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, doma. Nejlépe do konce jejich života, a to i lidem upoutaným na lůžko, umírajícím nebo lidem s omezenou pohyblivostí. A k tomu bychom potřebovali tak obyčejnou věc, jako je zvedák. Zvedák, který našim uživatelům umožní bezpečný přesun z lůžka do křesla, do koupelny a zpět. Další věc, kterou takový zvedák umí, je ochrana zdraví našich pečovatelek.
 • Druhý dech

  3. místo
  16,1 %
  Na základě poptávky od klientů charitních soc. služeb, kteří hledají pomoc v oblasti zdravotní péče v domácím prostředí, a také poptávky po této péči ze strany nemocničních oddělení, která řeší dostupnost a zejména komplexnost domácí péče pro propouštěné pacienty, zřizuje Charita M.T. nově terénní Domácí zdravotní péči. Benefitem pro pacienty je návaznost nejen na naši pečovatelskou službu a půjčovnu zdravotních pomůcek, ale i na další naše soc. služby, které mohou pomoci řešit i jiné problémy.
 • Pojďme spolu na zahrádku

  6. místo
  6,7 %
  Programy Bonanzy Vendolí, z.ú. se ve velké míře odehrávají na statku, kde využíváme místní specifika v podobě venkovského prostředí a přítomnosti hospodářských zvířat. Vytvořením zázemí pro pěstování základních plodin chceme našim klientům dopřát pocit potřebnosti, radost z vlastních výpěstků a podporovat je tak k pracovním činnostem, zodpovědnosti a sounáležitosti s okolím a přírodou. Současně navazujeme na předchozí projekt „Učíme se pracovat v dílně“ vlastnoruční výrobou vyvýšených záhonů.
 • Dětská zahrada

  5. místo
  9,1 %
  V projektu "dětská zahrada" chceme dětem vytvořit prostor, který v našem městě nenajdou. Prostor, který jim umožní zapomenout, že žijí ve městě. Sundají si boty, poznají "chuť hlíny, schovají se v tee-pee. Díky skrz všechny smysly ucítí přírodu a vše co jim nabízí.
 • Teď už si poradím

  9. místo
  0,7 %
  Bavilo Vás ve škole, když přišel učitel biologie s modelem kostry, nebo jste se při zeměpisu těšili, že budete sledovat, jak se otáčí země kolem slunce? Tak to jste náš člověk. Nejsme sice učitelky, ale sociální pracovnice a pro naše klienty – dospělé lidi s mentálním postižením, pořádáme kurzy a vzdělávací aktivity. Díky projektu, budeme moci vybavit naše vzdělávací aktivity novými didaktickými pomůckami, tak aby bylo učení se novým věcem srozumitelné, pochopitelné a snadno zapamatovatelné.
 • Transformační průvodci

  8. místo
  3,9 %
  Neziskovka Akáda se uchází o podporu pro projekt rozvoje 20-30 lídrů ve východních Čechách. Zajistí jim vzdělání v Akademii Libchavy zaměřené na vytvoření sítě Transformačních průvodců schopných pružně a zdola řešit problémy v regionu. Síť bude fungovat na principech autonomie a sebeřízení. Jako nový systém, existující paralelně ke stávajícím strukturám regionu, bude přinášet skutečné změny díky synergii expertízy jednotlivých členů a kompetencí, které získají společným prožitkovým vzděláváním.
 • Zlepšení komfortu vnitřního vybavení Laskavárny

  2. místo
  17,5 %
  Laskavárna chce získat a udržet si své zákazníky. Zachovat si laskavou tvář, rozšiřovat sortiment svých výrobků a udržet zaměstnání znevýhodněných osob. Kapacita kavárny se rozšířila o 30 míst k sezení vybudováním pergoly. Je využívána téměř celoročně, díky zasklenému a vyhřívanému prostoru. Chceme zajistit lepší „KOMFORT, PRAKTIČNOST A BEZPEČNOST“ nejen pro handicapované zákazníky. Našim znevýhodněným kolegům se usnadní obsluha zákazníků lepší variabilitou míst k „sezení“.
 • Roztáčíme eko kola!

  1. místo
  31,9 %
  Zdravý pohyb dopřejeme jak pečujícímu personálu napříč službami, tak klientům. Naskočit na kolo nebo se pořádně odrazit od země na koloběžce a být co nejrychleji, ekologicky a bezpečně u klientů nebo na výletě, to je náš cíl. Žádné zdržování při hledání parkovacího místa je výhrou, kterou nám „šlapadla“ umožní. Radost z pohybu dopřejeme všem, kdo tento pohyb budou chtít využít. Auta jsou v našich službách nezbytností, „šlapadla“ jsou cestou ke zdravějšímu životnímu stylu a čistému ovzduší.

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie