Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022

Hlasování veřejnosti pro projekty v okrese Ůstí nad Orlicí bude probíhat od 16. června 2022 od 12:00 hod. do 23. června 2022 do 12:00 hod. 

____________________

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ: Z JEDNOHO E-MAILU LZE HLASOVAT POUZE 1X V KAŽDÉM OKRESE BURZY FILANTROPIE. LIMIT HLASŮ Z JEDNÉ IP ADRESY (V PŘÍPADECH, ŽE SE JEDNÁ O IP ADRESU SDÍLENOU NA PRACOVIŠTI S DALŠÍMI LIDMI) JE STANOVEN NA 1 HLAS/DEN. 

 • Staň se pěstounem - náborová a osvětová kampaň

  17. místo
  0,3 %
  Rodina je tradiční hodnota, uznávaná napříč kulturami. Většina lidí bere rodinu jako něco zcela přirozeného. Někteří z nás ale pocit, být součástí rodiny a zažívat společně všední maličkosti, neznají. Jsou to děti, které jejich vlastní rodina z různých důvodů nemůže vychovávat. Chceme oslovovat veřejnost s tématem pěstounství a diskutovat o potřebnosti rodiny v životě dítěte, namísto ústavní péče, kde dítě nemá šanci se přirozeně rozvíjet. Zároveň chceme cílenou kampaní rozšířit řady pěstounů
 • Kvalitní zajištění péče pořízení automoilu do služby Osobní asistence

  8. místo
  5,3 %
  Osobní asistent pomáhá s tím, co člověk kvůli svému zdravotnímu stavu nezvládne sám. Seniorům, nemocným a lidem s postižením umožní žít plnohodnotným způsobem života. Pořízením automobilu bude možné, v lokalitách hůře dostupných hromadnou dopravou, lépe pokrýt krátkodobější asistence či včasnost poskytování služby. Automobil umožní flexibilnější a kvalitnější poskytování během celého roku. Služba osobní asistence se tak stane dostupnější více klientům v okrese Ústí nad Orlicí.
 • Sám za sebe na pobytu

  16. místo
  0,7 %
  Projekt je určen pro děti a dospívající s autismem, kteří mají potíže s navazováním vztahů s druhými lidmi. Často se špatně orientují v sociálních situacích a nedostatečné porozumění základním společenským pravidlům, je přivádí do potíží. Jejich chování pak může být označováno okolím jako drzé či nevychované. Díky nácvikům sociálních a komunikačních dovedností se mohou naučit dovednosti, které podpoří rozvoj sebedůvěry a emoční inteligence. Jejich zapojení do společnosti pak bude mnohem snazší.
 • obchůdek Drobnoradost bude přinášet nejen radost

  12. místo
  2,5 %
  Projekt Obchůdek DROBNORADOST přináší radost i možnost zaměstnání lidem s handicapem je zaměřený na rozvoj stávajícího obchodu, který se nachází v prostorách CEDRu v Ústí nad Orlicí. Nová koncepce obchodu směřuje ke vzniku sociálního podnikání, vytvoření pracovního místa asistenta prodeje a rozšíření stávajícího sortimentu výrobků. V rámci nové koncepce chceme oslovit místní výrobce formou komisního prodeje, chceme prodávat ekologické produkty.
 • Kroužky pro všechny

  9. místo
  4,2 %
  V roce 2023 vytvoříme volnočasové kroužky v kampeličce vedle školy Třebovská v Hylvátech. Budou zdarma. Pozvánky uděláme i v ukrajinštině, chceme nalákat i děti z ukrajinských rodin. Povedou je dobrovolníci z Rodinného centra, kteří se naučí dobrovolničit, plánovat, pracovat s rozpočtem a poznají fungování sociální práce ve vyloučené lokalitě. Budeme motivovat děti, aby rozvíjely své různé talenty : fotografování, vaření, výtvarka, sportovní a počítačové dovednosti. Bez mobilu v ruce.
 • Venkovní učebna Školy pro mě na zahradě ZŠ Bratří Čapků

  2. místo
  10,6 %
  Předmětem projektu je vybudování dřevěné venkovní učebny (pergoly) na školní zahradě ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Venkovní učebna umožní využívat zahradu jako plnohodnotný prostor k výuce a dovolí dětem a učitelkám trávit zde více času venku nezávisle na počasí. Tím přispěje ke zvýšení zájmu dětí o výuku a bude mít pozitivní vliv na jejich zdraví.
 • Neutíkej - dá se to řešit

  7. místo
  5,3 %
  Smyslem projektu je poskytnutí psychologické péče dětem a adolescentům, kteří se potýkají s INTENZIVNÍM STRESEM. Ten může být způsobený např. ohrožením života či životních jistot, šikanou, úzkostmi a návaznými panickými atakami, ztrátou blízkého člověka, domácím násilím, kdy jsou přímými účastníky nebo „jen“ svědky. Psychologická a psychoterapeutická pomoc je zaměřena na zpracování negativních emocí a posílení mechanismů zvládání stresu a úzkostí.
 • Baví nás zdraví!

  4. místo
  9,6 %
  Pomozte nám motivovat klienty s duševním onemocněním k péči o jejich fyzické zdraví. V rámci projektu Zdraví nás baví chceme klienty zapojit do fyzických aktivit v jejich přirozeném prostředí. Uvědomujeme si důležitost propojení psychického a fyzického zdraví. Naší snahou je předat klientům pomocí erudovaných odborníků důležité informace a tím je podpořit v setrvání na cestě zotavení se z duševního onemocnění i po fyzické stránce.
 • Teď už si poradím

  15. místo
  0,9 %
  Bavilo Vás ve škole, když přišel učitel biologie s modelem kostry, nebo jste se při zeměpisu těšili, že budete sledovat, jak se otáčí země kolem slunce? Tak to jste náš člověk. Nejsme sice učitelky, ale sociální pracovnice a pro naše klienty – dospělé lidi s mentálním postižením, pořádáme kurzy a vzdělávací aktivity. Díky projektu, budeme moci vybavit naše vzdělávací aktivity novými didaktickými pomůckami, tak aby bylo učení se novým věcem srozumitelné, pochopitelné a snadno zapamatovatelné.
 • Covid skončil, hurá ven…

  10. místo
  3,4 %
  Projekt řeší složitou situaci klientů domova pro seniory, kteří se jen obtížně dostávají na invalidním vozíku na delší vzdálenosti nebo do složitějšího terénu. Pokud pořídíme elektricky vozík s ovládáním upraveným pro doprovod, bude personál schopen vyrazit s klientem i do vzdálenějšího okolí domu nebo například do parku či kavárny.
 • Zahrada, která děti baví!

  6. místo
  5,4 %
  Rádi bychom realizovali pro naši pobočku ve Vysokém Mýtě školní zahradu pro výuku i relaxaci našich děti. Děti potřebují mít svůj prostor pro běhání, dobrodružství i tvůrčí nepořádek.
 • Transformační průvodci

  11. místo
  3,4 %
  Neziskovka AKÁDA se uchází o podporu pro projekt rozvoje 20-30 lídrů ve východních Čechách. Zajistí jim vzdělání v Akademii Libchavy zaměřené na vytvoření sítě Transformačních průvodců schopných pružně a zdola řešit problémy v regionu. Síť bude fungovat na principech autonomie a sebeřízení. Jako nový systém, existující paralelně ke stávajícím strukturám regionu, bude přinášet skutečné změny díky synergii expertízy jednotlivých členů a kompetencí, které získají společným prožitkovým vzděláváním.
 • Komunitní šatník jako úsporné i ekologické hospodaření se zdroji pro všechny socioekonomické vrstvy

  1. místo
  26,7 %
  Šetříme planetu, zdroje, potkáváme se, inspirujeme se a učíme se, že potřeby je možné pokrývat jinými zdroji, než jsou peníze. Zvelebený prostor šatny poskytne úložné prostory pro umístění komunitního šatníku i botníku pro miminka, těhotné i kojící ženy, děti různého věku, ženy i muže. Nejedná se o šatník nouzový, ale pěkné kousky, které již u nás či u Vás doma nenacházejí svou cestu ze skříně, ale jsou hezké a pro ostatní mohou být vítaným i užitečným novým kouskem.
 • Linka důvěry - Vždy při ruce

  13. místo
  1,7 %
  Projekt je realizován za účelem poskytnutí informací o poskytované sociální službě věcmi, které mají lidé v běžném denním provozu „při ruce“. Aby mohli lidé v jejich nepříznivé životní situaci službu využít, musí vědět o její existenci. Papírové letáky nezaujmou tolik, jak by měly, a proto bychom chtěli využít i jiné propagační materiály. Oblíbené jsou propisovací pera, reflexní pásky a magnetky. Kromě zmíněných bychom rádi nechali vyrobit antistresové míčky, které korespondují s naší službou.
 • Naučte mě s mými emocemi

  3. místo
  10,3 %
  Emoce máme všichni. Pomáhají nám s rozhodováním, řídí naši náladu, utváří naše vzpomínky. Pracovat s tak složitou částí našeho vědomí je komplikované. Přes zjevnou složitost emocí předpokládáme, že pracovat s nimi je základní dovednost, se kterou se rodíme. Tato dovednost jde zlepšit a je to vědecky potvrzeno. Podpořte náš projekt, abychom pilotně vyzkoušeli vzdělávání o emocích na základních školách. Pomůžete nám prosadit pokračování projektu. Pomůžete tím další generaci.
 • Ne pálení, raději štěpku.

  18. místo
  0,0 %
  Máme rádi své zaměstnání v zahradnictví.Našli jsme tu klidné a bezpečné prostředí,skvělou vedoucí,novou náplň života a uplatnění.Další rozvoj nám pomůže se dále vzdělávat a dělat svou práci efektivně.Staráme se pečlivě o náš sad a každoročně pálíme velké množství větví.Přitom štěpka je tolik důležitá a užitečná surovina.Pomozte nám pořídit profesionální štěpkovač, abychom mohli říci ne pálení.Pořídíme i pojezdovou sekačku na trávu pro úpravu cestiček mezi záhony pro vaši procházku v zahradě.
 • Poznej svůj kraj

  14. místo
  1,7 %
  Projekt POZNEJ SVŮJ KRAJ je příležitostí, jak uživatelům služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO zprostředkovat nové zážitky, zkušenosti a poznatky i z jiných míst než pouze z jejich ulice či vyloučené lokality. Díky cestám po kraji se mohou uživatelé služby naučit nové dovednosti v oblasti spolupráce, mezilidských vztahů a plánování. Zároveň poznají nová místa, a na „vlastní kůži“ se přesvědčí, že aktivní trávení volného času může být zábava.
 • Psycholog v rodinném centru

  5. místo
  7,9 %
  Setkávání s psychologem má být podporou pro rodiče, kteří se dostávají do nesnadných situací ve výchově dětí či ve vztazích. Především rodiče dětí, které mají specifické potřeby, se často mohou cítit nekompetentní pro zvládání výchovných požadavků, pochybují o svých schopnostech a vztahu k dítěti. Tento pocit může být podpořen nepochopením okolí, které nezná speciální potřeby jejich dítěte (např. Hyperaktivita, impulzivita u dětí s ADHD je považována za důsledek nevhodné výchovy).

Projekty přihlášené do Burzy filantropie v okrese Ústí nad Orlicí

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie