Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Covid skončil, hurá ven…

Covid skončil, hurá ven…

Organizace: Naděje

Projekt řeší složitou situaci klientů domova pro seniory, kteří se jen obtížně dostávají na invalidním vozíku na delší vzdálenosti nebo do složitějšího terénu. Pokud pořídíme elektricky vozík s ovládáním upraveným pro doprovod, bude personál schopen vyrazit s klientem i do vzdálenějšího okolí domu nebo například do parku či kavárny.

Cíle projektu

Cílem projektu je umožnit více klientům díky pořízení elektrického vozíku s ovládáním uzpůsobeným pro doprovod vyrazit na vycházku do širšího okolí domu a do míst, kde je s mechanickým vozíkem obtížný pohyb. Předpokládáme využití pro 20-25 klientů domova, kteří by během roku této možnosti využili.
vyrazit na vycházku do širšího okolí domu a do míst, kde je s mechanickým vozíkem obtížný pohyb. Předpokládáme využití pro 20-25 klientů domova, kteří by během roku této možnosti využili.

Cílová skupina

  • Senioři
  • Pečující personál domova

Projekt je určen pro dvě cílové skupiny. První jsou senioři – klienti našeho domova a druhou je obslužný personál – zaměstnanci a dobrovolníci.
V cílové skupině klientů se jedná především o ty, kteří nejsou sami schopni elektrický, a většinou ani mechanický vozík ovládat a jsou odkázáni na doprovod personálu či dobrovolníků.

Klíčové aktivity

1. Nákup elektrického invalidního vozíku s ovládáním pro doprovod
2. Zacvičení personálu
3. Zkušební provoz
4. Uvedení do běžného využívání

Harmonogram

1. Začátek realizace projektu 10/2022
2. Nákup vozíku 10/2022
3. Zacvičení personálu 10/2022 – 12/2022
4. Pilotní ověření se 3 klienty 03/2023
5. Uvedení do běžného používání 04/2023
6. Ukončení projektu => běžné využívání vozíku 04/2023

Rozpočet projektu

Materiální náklady:

  • Nákup vozíku 60 000,-- Kč (cena garantována v 05/22, avizováno zvýšení)

Hlasujte pro projekt

Covid skončil, hurá ven…

10. místo
3,4 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie