Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Komunitní šatník jako úsporné i ekologické hospodaření se zdroji pro všechny socioekonomické vrstvy

Komunitní šatník jako úsporné i ekologické hospodaření se zdroji pro všechny socioekonomické vrstvy

Organizace: Rosa rodinné centrum, z.s.

Šetříme planetu, zdroje, potkáváme se, inspirujeme se a učíme se, že potřeby je možné pokrývat jinými zdroji, než jsou peníze. Zvelebený prostor šatny poskytne úložné prostory pro umístění komunitního šatníku i botníku pro miminka, těhotné i kojící ženy, děti různého věku, ženy i muže. Nejedná se o šatník nouzový, ale pěkné kousky, které již u nás či u Vás doma nenacházejí svou cestu ze skříně, ale jsou hezké a pro ostatní mohou být vítaným i užitečným novým kouskem.

Cíle projektu

Obohatit propojení komunity o další možnost sdílení zdrojů, na místě, které běžně navštěvují.
Inspirovat širší společnost k udržitelnému způsobu života s přesahem do oblasti finančních úspor a gramotnosti. Cílem je hlubší pospolitost v běžném životě, empatie mezi lidmi, že co nepotřebuji já, může ještě dobře sloužit. Tato myšlenka má také dosah na nejmladší generaci, protože se učí z života svých rodičů, kteří s dětmi sdílejí důležitost šetrnosti ke zdrojům a již vyrobeným existujícím věcem i úctu k energii lidí, jež tyto věci vyrobili.
Neopomenutelnou součástí je i vnímání čerpání zdrojů z planety Země. Obnova prostor šatny RC s vdechnutím hlubšího smyslu. Nechceme jen nový nábytek, chceme tvořit lepší svět.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Maminky s dětmi
  • Životní prostředí
  • Všichni kteří se chtějí zapojit

Cílová skupina(veškerá klientela RC-všechny socioekonomické vrsty)bude mít možnost vyměnit nákup oblečení za výměnu, ušetří finance, prohloubí se využitelnost, sníží se plýtvání. Uspořené finance mohou být využity pro uvědomělejší nákupy a podporu místních výrobců. Kvalita před kvantitou, cirkulární ekonomika, ekologická šetrnost, příležitost pro sociálně slabší rodiny, které využívají potravinové pomoci z RC Rosa, přispět komunitě a rozdělit se o přebytky a možnost pro ně cítít se lépe, že jen neberou, ale také dávají.
Cílovou skupinu tvoří samozřejmě také váleční uplrchlíci z Ukrajiny, se kterými jsme v kontaktu a spolupracujeme.

Klíčové aktivity

Klíčové aktivity viz. harmonogram
Komunitní šatník i materiálová podpora již funguje pro rodiny v nouzi delší dobu. Je to přirozený přesah našich bazárků již několik let. Situace UA uprchlíků tuto aktivitu ještě prohloubila. Organizace probíhá nejen ve fb skupině Česká Třebová pro Ukrajinu, ale také přímo v RC Rosa. Potřebnost je více než jasná. Vybudováním adekvátních prostor se nám všem i prostoru RC uleví.Dále v této činnosti budeme pokračovat a potřebnost nezmizí ani po nastolení míru na UA. Již teď jsou zapojeny rodiny ze všech soc.ekonom. vrstev, z čehož máme velkou radost.

Harmonogram

11/2021-současnost - komunitní šatník v nevyhovujících podmínkách
5/2022 - sepsání projektu na BF 2022
6/2022 - úspěch ve veřejném hlasování :-)
9/2022 - tvorba prezentace
9/2022 - úspěšná prezentace na BF v Ústí nad Orlicí
9/2022 - doladění úprav stěn s městem ČT
10/2022 - finální poptávka nábytku včetně finální kalkulace od p. Broulíka
11/2022 - faktická realizace montáže
12/2022 - umístění šatníku do nových skříní a pokračování realizace projektu

konečné datum projekt nemá… naopak, můžeme jen rozšiřovat sortiment. Aktuálně máme také k dispozici a klienti nám nosí: nádobí, vybavení, drobný nábytek, matrace, kočárky, postýlky apod.

Rozpočet projektu

Viz příloha

  • osobní náklady – hrazeny z jiných zdrojů
  • náklady na nábytek včetně montáže 97270,- (cena materiálů se stále pohybuje směrem nahoru a tak je tato kalkulace platná k 5/2022)

účastníme se s projektem na podporu cirkulární ekonomiky projektu Tesco. V případě úspěchu budeme část financí používat k dofinancování šatny. V záloze také máme oslovení dalších sponzorů.

Požadovaná podpora od donátorů 75 000,- a více

Hlasujte pro projekt

Komunitní šatník jako úsporné i ekologické hospodaření se zdroji pro všechny socioekonomické vrstvy

1. místo
26,7 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie