Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Kroužky pro všechny

Kroužky pro všechny

Organizace: Rodinné centrum Srdíčko

V roce 2023 vytvoříme volnočasové kroužky v kampeličce vedle školy Třebovská v Hylvátech. Budou zdarma. Pozvánky uděláme i v ukrajinštině, chceme nalákat i děti z ukrajinských rodin. Povedou je dobrovolníci z Rodinného centra, kteří se naučí dobrovolničit, plánovat, pracovat s rozpočtem a poznají fungování sociální práce ve vyloučené lokalitě. Budeme motivovat děti, aby rozvíjely své různé talenty : fotografování, vaření, výtvarka, sportovní a počítačové dovednosti. Bez mobilu v ruce.

Cíle projektu

Děti se v kovidovém období staly ještě více závislými na mobilech a tabletech. Současná krize vede rodiny k šetření a tak se kroužky v DDM a ZUŠ stávají dostupné jen pro střední a vyšší třídu. Děti z vyloučených lokalit a děti ukrajinských uprchlíků jsou předmětem našeho záměru pomoci jim kreativně trávit svůj čas, poskytnout potřebné vedení, ale i zázemí, vybavení a pomůcky, aby pracovali na svém osobním rozvoji, poznávali své talenty a učili se komunikovat napřímo s dalšími dětmi a dospělými. To se děje například u deskových her, u vaření nebo při výtvarném tvoření. Jejich zájem o vše elektronické využíváme v kroužku fotografování/vytváření videa a v počítačovém kroužku. Potřebu pohybu zajišťuje kroužek sportovní. Pokud se nám podaří získat více peněz, mohli bychom mít i kroužek hudební.
Děti z ukrajinských rodin zůstávají po škole doma a učí se online podle ukrajinských osnov.
Chceme je cíleně vytáhnout na kroužky, přeložit pozvánky do ukrajinštiny, pomoci jim tak s integrací.
Během léta se budeme snažit vytáhnout děti z jejich komfortní zóny a vzít je na naše letní tábory (Orlické hory, Krkonoše).
Počítáme s tím, že velký vliv bude mít projekt i na vedoucí, zejména mladé dobrovolníky, kteří si budou aktivity pro děti připravovat a vést je. Proto i jim zajistíme potřebná školení, podporu kouče, rozpočet na pomůcky a vybavení. V současné době máme 20 dobrovolníků s dobrovolnickou smlouvou na další 4 roky.
Smyslem projektu je komunitní práce pro vyloučené skupiny dětí.

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Ukrajinští uprchlíci

1. Děti z vyloučených lokalit. V2tšinou děti z dysfunkčních rodin, většinou bez tatínků, někteří ve výchově praoridčů.
2. Děti z rodin ukrajinských uprchlíků, učí se jazyk, starší musí pomáhat maminkám s mladšími sourozenci, v drtivé většině bez tatínků, s nejistou budoucností, financemi a bydlením, velká potřeba integrace a komunikace v češtině.
3. Skupina českých dobrovolníků, kteří nacházejí uplatnění ve vedení kroužků, projevují zájem o děti z nízkoprahu, oceňují jejich talent, pokroky, motivují je k osobnímu rozvoji a studiu.

Klíčové aktivity

 • Zájmové kroužky, bezplatné, v nízkoprahu v Hylvátech. Každý týden jeden kroužek, tedy 4 až 5 do měsíce, 5-10 dětí na kroužku.
 • Zapojení neorganizovaných dětí, integrace dětí z Ukrajiny do kroužků a letních táborů
 • Podpora a nefinanční ocenění všech dobrovolníků v roli vedoucích kroužků, školení, osobní koučink.

Harmonogram

prosinec 22

 • plánování, nákup pomůcek a vybavení, propagace

leden - červen 23

 • kroužky v NZDM

červenec- srpen 23

 • letní tábory

září 2023

 • propagace, znovuotevření kroužků

říjen - prosinec 23

 • kroužky v NZDM

Rozpočet projektu

Rozpočet kroužky - KAMIN
Materiálové náklady + vybavení:

 • Sportovní potřeby 8 000
 • Výtvarné potřeby 8 000
 • Deskové hry 8 000
 • Pomůcky a ingredience vaření 6 000
 • Pomůcky pro kroužek IT 10 000
 • Pomůcky pro kroužek fotografický 10 000
 • Kancelářské potřeby a tisk pozvánek 5 000

Osobní náklady:

 • Koordinátor dobrovolníků 12 000

Služby:

 • Školení, kurzy, koučink pro dobrovolníky 13 000

CELKEM 80 000

Hlasujte pro projekt

Kroužky pro všechny

9. místo
4,2 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie