Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Kvalitní zajištění péče pořízení automoilu do služby Osobní asistence

Kvalitní zajištění péče pořízení automoilu do služby Osobní asistence

Organizace: Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Osobní asistent pomáhá s tím, co člověk kvůli svému zdravotnímu stavu nezvládne sám. Seniorům, nemocným a lidem s postižením umožní žít plnohodnotným způsobem života. Pořízením automobilu bude možné, v lokalitách hůře dostupných hromadnou dopravou, lépe pokrýt krátkodobější asistence či včasnost poskytování služby. Automobil umožní flexibilnější a kvalitnější poskytování během celého roku. Služba osobní asistence se tak stane dostupnější více klientům v okrese Ústí nad Orlicí.

Cíle projektu

Projekt umožní osobním asistentům pružně reagovat na potřeby rodiny v zajištění péče o jejich blízké.
Pořízením automobilu zvládne služba OA lépe pokrývat krátkodobější asistence či včasnost poskytování služby v situacích, kdy je rodina již vyčerpaná péčí o svého blízkého.
V současné době jsou osobní asistenti, při zajišťování péče odkázáni k využívání hromadné dopravy (vlak, autobus) nebo musí používat vlastní prostředky.
Zajištěna bude bezpečná doprava za klienty po celý rok v rozsahu poptávky klientů.
Krátkodobé asistence, tak nebudou muset čekat na nalezení vhodného asistenta několik týdnů či měsíců. Dojde k odstranění diskriminace klientů na Orlickoústecku, kteří bydlí v lokalitách s velmi malou dopravní obslužností.
Cílem, kterého chceme v projektu docílit je zajištění včasného dojezdu za klienty do jejich domácností. Došlo by k bezpečnému dojezdu dle aktuální poptávky rodiny. Ale také k poskytnutí většího počtu krátkodobých asistencí.
Rodina nebude muset čekat dlouhé týdny až měsíce na nalezení vhodného osobního asistenta v místě bydliště, ale bude moci poskytovat službu okamžitě.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Poúrazové stavy, lidé po hospitalizaci

Osobní asistence pomáhá lidem, kteří potřebují pomoc další osoby z důvodu vysokého věku, tělesného postižení, mentálního postižení či chronického onemocnění. Jedná se také o osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu – poúrazový stav, návrat po hospitalizaci a situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života. Služba je určená klientům od 3 let věku. Není určena lidem, kteří jsou dlouhodobě umístění ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení.

Klíčové aktivity

1.Účast na Burze filantropie a mít možnost představit záměr a cíl projektu „Kvalitní zajištění péče pořízením automobilu do služby Osobní asistence“.
2.Nákup automobilu Škoda auto, typ Škoda fabia. Cenová nabídka byla zpracována ve spolupráci s pobočkou ŠKODA Auto-Auto Hlaváček a.s., Litomyšl.
3.Uvedením automobilu do provozu zajistit dobré technické zázemí a zajištění péče o klienty služby Osobní asistence.
4.Vyúčtování a závěrečné poděkování donátorům Burzy filantropie a navázání možné spolupráce v příštích letech.

Harmonogram

  • Začátek projektu: 01.2022 (objednání osobního automobilu)
  • 05.2022 (odeslání žádosti Burza filantropie)
  • 09.2022 (účast na Burze filantropie)
  • Pořízení osobního automobilu
  • Konec projektu: 06.2023 (Poděkování donátorům formou závěrečné zprávy o projektu.)

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu: 330.000,-
Cenová nabídka na osobní automobil Škoda Auto, typ Škoda Fabia, byla zpracována ve spolupráci s pobočkou ŠKODA Auto – Auto Hlaváček a.s., Litomyšl. Důležitým požadavkem pro nás byla především přijatelná cena.
Cena Škoda Fabia 330 000,- Kč.

Hlasujte pro projekt

Kvalitní zajištění péče pořízení automoilu do služby Osobní asistence

8. místo
5,3 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie