Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Linka důvěry - Vždy při ruce

Linka důvěry - Vždy při ruce

Organizace: KONTAKT Ústí nad Orlicí, o. p. s.

Projekt je realizován za účelem poskytnutí informací o poskytované sociální službě věcmi, které mají lidé v běžném denním provozu „při ruce“. Aby mohli lidé v jejich nepříznivé životní situaci službu využít, musí vědět o její existenci. Papírové letáky nezaujmou tolik, jak by měly, a proto bychom chtěli využít i jiné propagační materiály. Oblíbené jsou propisovací pera, reflexní pásky a magnetky. Kromě zmíněných bychom rádi nechali vyrobit antistresové míčky, které korespondují s naší službou.

Cíle projektu

Cíl projektu: „Linka důvěry – Vždy při ruce“
Umožnit lidem přístup ke kontaktním informacím na naše služby.

Smysl projektu:
Naše služba má lidem poskytovat okamžitou pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Aby tuto podporu mohli lidé využít, musí vědět o její existenci. Zájemci o naši službu (případní uživatelé) se mohou o Lince důvěry dozvědět prostřednictvím klasických papírových letáčků, popř. z internetových stránek. Dále bychom k informování široké veřejnosti chtěli využít další
propagační materiály – propisovací pera, reflexní pásky, magnetky a antistresové míčky. V uplynulých letech jsme úspěšně našli donátory pro výrobu výše uvedených materiálů. Při distribuci jsme zaznamenali velký ohlas a chválu na formu propagačních materiálů a jejich podobu. Uvedené propagační předměty se líbí nejen dětem při realizovaných besedách o
Lince důvěry, ale i lidem z široké veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, tak nemáme jinou možnost, jak financovat tyto propagační materiály, než formou dárců – donátorů.

Cílová skupina

  • osoby v krizi

Projekt je určen pro celou populaci bez omezení věku, pohlaví, problematiky, atd.
Je určen pro každého člověka, který se nachází v krizi. Služba je anonymní.

Cílová skupina: Osoby v krizi.
Projekt je určen pro celou populaci bez omezení věku, pohlaví, problematiky, atd. Je určen pro každého člověka, který se nachází v krizi. Služba je anonymní. Nejčastější témata hovorů: problémy osobní a existenciální (problémy se sebou samým, psychopatologie, sebevražedné úvahy, osamělost, ztráta smyslu života, úmrtí blízké osoby,…), vztahová problematika (partnerská, manželská, rodinná, sousedská, vrstevnická, seznamování, nevěra, práce,…), problematika zdravotní, problematika sociální a právní (předmanželská, manželská, rozvodová, péče o seniory, finanční, bytová tíseň, nezaměstnanost), sexuální problematika (prostá sex. problematika, sex. dysfunkce, sex. deviace, …), problematika závislostí a sociální patologie (alkohol, drogy, hráčství, sekty, domácí násilí,…), náhlá nečekaná traumatizující událost (autonehoda, znásilnění, přepadení, okradení, živelná katastrofa), problematika menšin (rasové otázky, duchovní otázky, odlišná sexuální identita,…).

Klíčové aktivity

1) Oslovení tiskařských center pro cenovou nabídku.
2) Výběr nejvýhodnější nabídky.
3) Realizace zakázky
4) Distribuce lidem – při přednáškách na školách či v jiných zařízeních, či akcích.
5) Vyhodnocení účelnosti

Harmonogram

Oslovení pro cenové nabídky: říjen – prosinec 2022
Zadání zakázky: leden – březen 2023
Výroba: březen-duben 2023
Distribuce lidem: průběžně v následujících měsících roku 2023
Vyhodnocení akce: prosinec 2023

Rozpočet projektu

Odhadovaná cena – materiální náklady:
1) kuličkové pero 200 ks………… 3.200,- Kč
2) bezpečnostní reflexní páska 150 ks… 3.900,- Kč
3) magnetky 1000 ks……………………… 5.400,- Kč
4) antistresové míčky 200 ks 7.000,- Kč
5) poštovné………………………………………… 500,- Kč

Celkem požadovaná finanční podpora: 20.000,-Kč.
Uvedené částky jsou včetně potisku a DPH.

Hlasujte pro projekt

Linka důvěry - Vždy při ruce

13. místo
1,7 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie