Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Naučte mě s mými emocemi

Naučte mě s mými emocemi

Organizace: Škola jinak Lanškrounsko, z. s.

Emoce máme všichni. Pomáhají nám s rozhodováním, řídí naši náladu, utváří naše vzpomínky. Pracovat s tak složitou částí našeho vědomí je komplikované. Přes zjevnou složitost emocí předpokládáme, že pracovat s nimi je základní dovednost, se kterou se rodíme. Tato dovednost jde zlepšit a je to vědecky potvrzeno. Podpořte náš projekt, abychom pilotně vyzkoušeli vzdělávání o emocích na základních školách. Pomůžete nám prosadit pokračování projektu. Pomůžete tím další generaci.

Cíle projektu

Smysl projektu vidíme v učení o emocích. Stejně jako se na školách minimálně učí o tom, jak se učit, tak automaticky všeobecně předpokládáme, že víme jak pracovat se svými emocemi.
Jak se cítíme, ovlivňuje naše chování. Nepochopení vlastních emocí může vést k hlubším problémům, které se objevují v pozdějším věku. Proto chceme na prvním stupni tuto problematiku učit vyučující a žáky.
Ukazatel přínosu projektu
Každé dítě si povede deníček do kterého bude zaznamenávat své emoce. Bude zaznamenávat jak situaci zvladlo. Během průběhu projektu budou náhodně vybrané deníčky zpracovávány. Forma zapisování budou samolepky v barevné škále červená - nemám z toho dobrý pocit, oranžová - zvládl jsem to, zelená - mám z toho dobrý pocit
Obecné ukazatele projektu
Projektem za rok realizace projde >100 žáků v rozsahu nejméně 18h
Školení za rok realizace absolvuje >20 učitelů v celém rozsahu 8h
Specifický cíl po skončení projektu
3 školy v Pardubickém kraji po prezentaci výsledků projeví zájem o zapojení se do dalšího pokračování projektu
Alespoň 1 škola se do pokračování zapojí

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Maminky s dětmi
  • Učitelé

V projektu chceme pracovat samostatně s dětmi a vyučujícími.
Vyučující – zapojí se vyučující zejména prvního stupně na všech 3 zapojených školách. Další účastníci budou asistentky či asistenti. Pro vyučující druhého stupně bude účast dobrovolná.
Předpokládaný počet vyučujících je 30.
Žáci – rozděleni na 2 a 3 třídu a 4 a 5 třídu. Účastníky projektu budou všichni žáci těchto ročníků. Žákům bude na žádost umožněno neúčastnit se projektu. Předpokládaný počet je 150 žáků celkem.

Klíčové aktivity

Naší koncepcí je pracovat s dětmi na rozpoznávání vlastních emocí a jak s nimi pracovat. K této aktivitě přidat vzdělávání vyučujících, kde jim předáme know-how k aktivitám vázaných na emoce dětí. Celý proces budeme vyhodnocovat. Po celou dobu bude lektorka připravena poskytnout učitelům metodologickou podporu. V případě potřeby mohou být zařazeny další podpůrné aktivity (video hovory, emailová podpora, skupinová konverzace, návštěva školy, náslech v hodinách).
Veškeré aktivity proběhnou na všech zapojených školách. Naší vizí je pilotně vyzkoušet výuku tohoto tématu v různých prostředích. Připravíme tím možnost pro další rozšíření výuky o vlastních emocích i na dalších školách.
2x 4h vzdělávací kurz pro vyučující – vzdělávání v oblasti rozpoznávání dětských emocí a jejich reakcí. Pro vyučující budou připraveny aktivity pro děti a metodologická podpora.
Během kurzů si vyzkouší provádění aktivit, aby mohli asistovat a rozvíjet své dovednosti během zážitkového kurzu pro žáky.
10x 2h zážitkový kurz pro žáky – žáci budou mít 1x měsíčně během školního roku tuto aktivitu. Cílíme na dlouhodobou práci se žáky. Během kurzu si vyzkouší reagovat na své emoce. Kurz bude sestaven tak, aby byl plný aktivit a činností a děti se učily zážitky.
Vyhodnocení úspěšnosti – řízené rozhovory s vyučujícími (zapojení aktivit, poznatky ze zapojování aktivit, poznatky s práce s dětmi), řízené rozhovory se žáky (o vlastním uvědoměním emocí, hodnocení aktivit, subjektivní pocity)
Prezentace výsledků – přednesení výsledků projektu donátorům, zapojeným organizacím a školám s cílem najít podporovatele a zájemce o další pokračování projektu.

Harmonogram

Září – kurz pro žáky
Říjen – kurz pro žáky, kurz pro učitele
Listopad – kurz pro žáky, první vyhodnocení úspěšnosti
Prosinec – kurz pro žáky
Leden – kurz pro žáky, kurz pro učitele
Únor – kurz pro žáky, druhé vyhodnocení úspěšnosti
Březen – kurz pro žáky
Duben – kurz pro žáky
Květen – kurz pro žáky
Červen – kurz pro žáky, závěrečné vyhodnocení úspěšnosti, tvorba prezentačních materiálů k výsledkům, prezentace výsledků

Rozpočet projektu

Požadavek od donátorů – 45 688,- Kč
Výdaje

  • Organizační náklady – vklad organizace
  • Lektorka – 144h – 54 288,- Kč
  • Propagační materiály – 100ks – 3 400,- Kč

Příjmy

  • Příspěvek rodičů – 12 000,- Kč

Veškerá organizace projektu bude realizována z vlastních zdrojů organizace. S lektorkou byla domluvena snížená sazba pro tento projekt.

Hlasujte pro projekt

Naučte mě s mými emocemi

3. místo
10,3 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie