Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Ne pálení, raději štěpku.

Ne pálení, raději štěpku.

Organizace: Sdružení Neratov, z.s.

Máme rádi své zaměstnání v zahradnictví.Našli jsme tu klidné a bezpečné prostředí,skvělou vedoucí,novou náplň života a uplatnění.Další rozvoj nám pomůže se dále vzdělávat a dělat svou práci efektivně.Staráme se pečlivě o náš sad a každoročně pálíme velké množství větví.Přitom štěpka je tolik důležitá a užitečná surovina.Pomozte nám pořídit profesionální štěpkovač, abychom mohli říci ne pálení.Pořídíme i pojezdovou sekačku na trávu pro úpravu cestiček mezi záhony pro vaši procházku v zahradě.

Cíle projektu

Cílem projektu je začlenění osob s postižením zpět do pracovního procesu, jejich zapojení do kolektivu ostatních osob, poskytnutí možnosti navázat nové kontakty a tím omezení jejich sociální izolace. Tímto projektem chceme celkově přispět ke snížení nezaměstnanosti handicapovaných lidí v Pardubickém kraji. Projekt zajistí další zaměstnávání a rozvoj pracovních kompetencí 10 pracovníků zahradnictví v Žamberku. Sociální podnik bude soběstačnější díky úspoře přírodního materiálu a dojde k dalšímu rozvoji zaměstnanců v oblasti environmentálního vzdělání.
Díky práci v zahradnictví se lidé s postižením učí praktickou činností porozumět základním vztahům v přírodě (hospodaření rostlin se zdroji, nutná ohleduplnost k rostlinám, potažmo celkově životnímu prostředí, šetrné nakládání s přírodními zdroji, tedy i s vodou). Díky šetrnému hospodaření získávají v rámci svých možností důležité kompetence pro environmentálně odpovědné jednání.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Projekt je určen pro dospělé lidi s postižením, kteří se nemohou uplatnit na běžném trhu práce. Každý zde může pracovat tak, jak mu jeho zdravotní omezení dovolí, např. i jen na několik hodin týdně.
Sdružení Neratov poskytuje chráněné zaměstnání lidem s mentálním, kombinovaným a tělesným postižením.
V rámci projektu bude podpořeno 10 osob s různým postižením z Pardubického kraje, většinou z okresu Ústí nad Orlicí

Klíčové aktivity

Díky naším dlouholetým zkušenostem v oblasti zaměstnávání lidí s postižením víme, že handicapovaní chtějí pracovat v přírodě a na čerstvém vzduchu a zároveň, že návštěvníci mají zájem o zeleninu vypěstovanou u nás. Proto jsme již v roce 2017 využili nabídky žambereckého léčebného ústavu Albertinum a zaměstnali na zdejší zahradě doposud 10 lidí s postižením. Hlavní aktivitou cílové skupiny je tedy pěstování zeleniny. Klíčové aktivity projektu jsou následující: - pořízení profesionálního štěpkovače a doplňkového vybavení, - školení zaměstnanců v oblasti obsluhy stroje a bezpečnosti práce, - využívání stroje zaměstnanci v terénu při zajištění dohledu odpovědné osoby.

Harmonogram

květen - červenec 2022 - výběr stroje
od června- využití sekačky s pojezdem
srpen - září - instalace, zaučení zaměstnanců, likvidace hromad starých větví
podzim - zima - prořez a první využití štěpkovače v ostrém provozu

Rozpočet projektu

POLOŽKA CELKEM Z prostředků BF
Profesionální benzinový štěpkovač  65 000 50 000
Velká plastová kolečka 16 000 10 000
Sekačka s pohonem 15 000 10 000
Celkem 96 000 70 000

Hlasujte pro projekt

Ne pálení, raději štěpku.

18. místo
0,0 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie