Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Neutíkej - dá se to řešit

Neutíkej - dá se to řešit

Organizace: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Smyslem projektu je poskytnutí psychologické péče dětem a adolescentům, kteří se potýkají s INTENZIVNÍM STRESEM. Ten může být způsobený např. ohrožením života či životních jistot, šikanou, úzkostmi a návaznými panickými atakami, ztrátou blízkého člověka, domácím násilím, kdy jsou přímými účastníky nebo „jen“ svědky. Psychologická a psychoterapeutická pomoc je zaměřena na zpracování negativních emocí a posílení mechanismů zvládání stresu a úzkostí.

Cíle projektu

Úkolem projektu je zmírnit a bezpečně zpracovat negativní emoce - smutek, strach, vztek, zármutek, osamělost, ponížení, prázdnotu atd. Jedná se o pocity, které jsou spojené se stresujícími situacemi, které děti v běžném životě prožívají.
Vystavení dítěte stresové situaci, se kterou si dlouhodobě neumí poradit, může mít za následek např.:

  • rizikové využívání volného času (experimentace s drogami, trestná činnost, vandalství…)
  • psychické obtíže různého druhu (úzkosti, fobie, noční můry, deprese, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky…)
  • vytvoření si pokřivených životních hodnot a negativních vzorců chování

Klíčovou součástí pomoci dětem je také práce s jejich rodiči. Ti si často nemusí uvědomovat emoce, které jejich děti prožívají, což může vést k prohlubování obtíží dětí. Pomůžeme rodičům lépe porozumět jejich dětem. S dostatkem potřebných informací o tom, jaké problémy dítě prožívá a posilněním výchovných kompetencí, mají šanci svým dětem opravdu pomoci.
Cílem projektu je během roku 2023 poskytnout cca 30 dětem a jejich rodičům psychologickou a terapeutickou pomoc, aby nedošlo k dalšímu prohlubování krize a k psychickému či fyzickému poškození dětí.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Rodiče dětských klientů

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti od 3 do 16 let, které obtížně prožívají intenzivní stresovou situaci, se kterou si nejsou schopni poradit sami, ani s pomocí rodičů. Často trpí depresivními a úzkostnými stavy, poruchami příjmu potravy, nočními děsy, psychosomatickými obtížemi nebo se stávají obětmi šikany. Někteří z nich se sebepoškozují či mají myšlenky na sebevraždu.
Nedílnou součástí cílové skupiny jsou také rodiče dětí. Pokud je do pomoci zapojeno nejbližší okolí dítěte, je možné dosáhnout výrazně lepších výsledků.

Klíčové aktivity

Psychologická a terapeutická práce je zaměřena především na zpracování intenzivního stresu způsobeného náročnou životní situací, na uvolnění negativních emocí a na sdělení potřeb.
Na základě individuálních rozhovorů s rodiči a dítětem se vyhodnotí potřeby dítěte, posoudí rizika a úroveň rodičovských kompetencí.
V návazné práci s dětmi patří mezi využívané techniky citlivě vedený rozhovor, pozorování, psychologická diagnostika (např. prostřednictvím dotazníku sebepojetí) a kreativní techniky (např. práce s terapeutickými kartami, práce na terapeutickém pískovišti, práce s kameny, arteterapie). Smyslem využívání psychologické diagnostiky a kreativních technik je dítěti poskytnout možnost projevit a zpracovat emoce jiným, bezpečnějším způsobem. Práce s těmito technikami také umožňuje získat pracovníkovi hlubší vhled do světa dítěte. Zásadním aspektem pro efektivní terapeutickou práci je vytvoření důvěryhodného prostoru, ve kterém se dítě cítí v bezpečí. Za tímto účelem jsou do práce integrovány také zklidňující aktivity (relaxace, aktivní imaginace, hra na hudební nástroje ad.) nebo aktivity posilující vzájemný vztah s pracovníkem (společné tvoření nebo hraní).
Součástí práce je hledání příčiny konfliktů, poruch a narušení citového vývoje, řešení vztahových a výchovných problémů, práce s traumaty, depresí, úzkostmi, poruchami chování a řadu dalších. Zároveň je sledován duševní vývoj dítěte – zejména jeho podmíněnost sociálními vlivy, vývoj osobnosti, schopností, zájmů, postojů a hodnot.

Harmonogram

1.1.-31.12.2023

Rozpočet projektu

Osobní náklad:

  • psycholog - hodinová sazba 325 Kč včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Počet hodin práce v projektu: 300.

Celkem 97.500 Kč.

Hlasujte pro projekt

Neutíkej - dá se to řešit

7. místo
5,3 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie