Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 obchůdek Drobnoradost bude přinášet nejen radost

obchůdek Drobnoradost bude přinášet nejen radost

Organizace: CEDR Pardubice o. p. s.

Projekt Obchůdek DROBNORADOST přináší radost i možnost zaměstnání lidem s handicapem je zaměřený na rozvoj stávajícího obchodu, který se nachází v prostorách CEDRu v Ústí nad Orlicí. Nová koncepce obchodu směřuje ke vzniku sociálního podnikání, vytvoření pracovního místa asistenta prodeje a rozšíření stávajícího sortimentu výrobků. V rámci nové koncepce chceme oslovit místní výrobce formou komisního prodeje, chceme prodávat ekologické produkty.

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšit kulturu prostor v obchůdku, který se nachází v přízemí objektu CEDRu. Současný dispoziční prostor v přízemí objektu má širší využití a svým současným uspořádáním není kompatibilní s plným využitím potenciálu obchodu. V jednom prostoru se poskytují sociální služby klientům a zároveň menší část prostor je vyhrazena provozu
obchůdku.
Měřitelná specifika cíle projektu jsou:
A: společný prostor obchodu a sociální služby opticky rozdělit pomocí vertikálních žaluzií.
B: kompletně obměnit materiální vybavení obchůdku novým nábytkem. Nábytek by měl splňovat moderní Lowcost design jehož parametry by měly cílit na udržitelnost použitého materiálu a jednoduchost.
C: dovybavit prodejní pultík kancelářskou technikou zejména počítačem a malou tiskárnou. S kancelářskou technikou v obchodě bude pracovat budoucí zaměstnanec sociálního podniku. Tento zaměstnanec bude mít na starost kompletaci výrobků v rámci obchodu a také bude obsluhovat zákazníky.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Cílovou skupinou projektu jsou lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 16 do 64 let.

Přínosy pro cílovou skupinu spočívají v následujících oblastech:
A: propojení aktivit sociální služby a aktivit, které souvisí s provozem obchůdku. Sociální služba poskytuje klientům službu Sociální rehabilitace, která je primárně zaměřena na rozvoj praktických dovedností klientů souvisejících s nácvikem pracovních aktivit na tzv. tréninkových pracovních pozicích. Klienti Sociální rehabilitace si mohou vyzkoušet nácvik
pracovních dovedností na tréninkovém pracovním místě v obchůdku. Smyslem je v obchůdku vytvořit a simulovat pracovní místo podobající se pozici asistenta prodeje v běžném zaměstnání.
B: klienti, kteří získají dostatečné pracovní kompetence na tréninkových pracovních místech, mohou v případě volné kapacity a zájmu plynule přejít na tzv. chráněné placené místo na pozici asistenta prodeje v obchůdku, případně na jiná chráněná pracovní místa v regionu.
C: hlavní přínos vzniku tréninkových pracovních míst a chráněného pracovního místa je umožnit klientům prostupnost skrze tyto místa, která jim mohou pomoci s přípravou na uplatnění se v podobných pozicích na otevřeném trhu práce.

Klíčové aktivity

Oblast realizace nového nábytku v obchůdku:
1. Zadavatel projektu navrhne dispoziční uspořádání nábytku, které přenese hrubým nákresem do papírové podoby. V rámci návrhu dojde k změření velikosti nábytku, dojde k rozplánování vnitřní sestavy nábytku a bude zvolen požadovaný materiál a dekor.
2. Zadavatel projektu osloví potenciální zhotovitele s požadavkem na návštěvu v místě realizace projektu. Požadavky na zhotovitele budou odhad ceny výroby a instalace nábytku v místně realizace, včetně odhadovaného časového rámce.
3. Zhotovitel zrealizuje projekt, dojde k předání a následnému užívání.

Oblast realizace stropního závěsu v obchůdku:
1. Zadavatel projektu navrhne dispoziční uspořádání stropního závěsu. V rámci návrhu dojde k změření velikosti závěsu.
2. Finální produkt závěsu bude zadavatelem vyhledán na internetových e-shopech, dojde ke zvolení materiálu a dekoru závěsu.
3. Dojde k dodání produktu a jeho instalaci.

Oblast realizace nákupu výpočetní techniky:
1. Zadavatel projektu vyhledá optimální výpočetní techniku – tj. počítač, monitor a tiskárnu.
2. Dojde k objednání techniky, dodání a k odborné instalaci v místě realizace projektu.

Harmonogram

  • Září - říjen 2022 přípravná fáze projektu – výběr vhodných dodavatelů, propagace obchodu prostřednictvím informací v regionálním tisku, na sociálních sítích
  • Listopad – prosinec 2022 realizace projektu – nákup vybavení, úprava prostor obchodu, rozšíření sortimentu, slavnostní znovuotevření

Rozpočet projektu

Odhad materiálních nákladů rozpočtu:

1. nábytek na míru – police a regály, prodejní pultík. Cena 45. 000,- Kč.
2. záclonová kolejnice a závěs. Cena 7. 000,- Kč.
3. výpočetní technika – počítač, tiskárna. Cena 23. 000,- Kč.

Hlasujte pro projekt

obchůdek Drobnoradost bude přinášet nejen radost

12. místo
2,5 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie