Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Poznej svůj kraj

Poznej svůj kraj

Organizace: SKP-centrum, o. p. s.

Projekt POZNEJ SVŮJ KRAJ je příležitostí, jak uživatelům služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO zprostředkovat nové zážitky, zkušenosti a poznatky i z jiných míst než pouze z jejich ulice či vyloučené lokality. Díky cestám po kraji se mohou uživatelé služby naučit nové dovednosti v oblasti spolupráce, mezilidských vztahů a plánování. Zároveň poznají nová místa, a na „vlastní kůži“ se přesvědčí, že aktivní trávení volného času může být zábava.

Cíle projektu

Projekt se zaměřuje na podporu dětí a mládeže v aktivním a smysluplném trávení volného času. Primárním cílem je snaha nabídnout uživatelům možnost objevit zajímavá místa v jejich regionu a ukázat jim tak alternativu ke stávajícímu životnímu stylu. Uživatele chceme podpořit v rozvoji jejich schopností a dovedností, které motivují jedince k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k životu.
Projekt na rok 2023 chceme zaměřit na rozvoj mezilidských vztahů, vzájemnou spolupráci a poznání zajímavostí Pardubického kraje.

Cílová skupina

 • Děti a mládež

Projekt je určen uživatelům NZDM EMKO. Jedná se konkrétně o děti a mládež od 9 do 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Nejčastěji se jedná o děti a mládež z dysfunkčních rodin, kteří mají sklony k delikvenci a páchání trestných činů, ze sociálně slabého prostředí, pasivně trávící svůj volný čas a kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením

Klíčové aktivity

1. Přesný časový harmonogram výletů (odjezd, příjezd)
2. Příprava plakátů s propagací výletů
3. Souhlasy zákonných zástupců uživatelů
4. Realizace výletů
5. Propagace podpory projektu

Harmonogram

Celý kalendářní rok 2023. Jedná se celkem o 10 výletů po zajímavých místech Pardubického kraje v dosažitelné vzdálenosti a dobré dostupnosti z Vysokého Mýta.

 • Leden 2023 (pololetní prázdniny 3. 2. 2023) – Zámek Litomyšl
 • Březen 2023 (jarní prázdniny) – Polička (naučná stezka, hradby)
 • Duben 2023 (Velikonoční prázdniny – 6. 4. 2023) – Pohádková zahrada Pardubice
 • Červenec 2023 (letní prázdniny) – Toulovcovy maštale
 • Červenec 2023 (letní prázdniny) – Labyrint Brandýs n. Orlicí
 • Červenec 2023 (letní prázdniny) – Slatiňany (Kočičí hrádek, rozhledna Bára, hřebčín)
 • Srpen 2023 (letní prázdniny) – Česká Třebová (Kozlov, Křivolík)
 • Srpen 2023 (letní prázdniny) – Zámek Nové Hrady (areál + zámek)
 • Srpen 2023 (letní prázdniny) – Státní hrad Kunětická Hora
 • Říjen 2023 (podzimní prázdniny) - Hrad Košumberk

Propagace projektu v době jeho trvání, z každého výletu bude vydána tisková zpráva.

Rozpočet projektu

Cestovné a vstupné pro 12 účastníků a 4 pracovníky + občerstvení pro uživatele

Cestovné = 13 300,- Kč
Vstupné = 10 000,- Kč
Občerstvení (bageta, voda, popř. zmrzlina či jiná sladkost) = 19 000,- Kč

Hlasujte pro projekt

Poznej svůj kraj

14. místo
1,7 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie