Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Staň se pěstounem - náborová a osvětová kampaň

Staň se pěstounem - náborová a osvětová kampaň

Organizace: Amalthea z.s.

Rodina je tradiční hodnota, uznávaná napříč kulturami. Většina lidí bere rodinu jako něco zcela přirozeného. Někteří z nás ale pocit, být součástí rodiny a zažívat společně všední maličkosti, neznají. Jsou to děti, které jejich vlastní rodina z různých důvodů nemůže vychovávat. Chceme oslovovat veřejnost s tématem pěstounství a diskutovat o potřebnosti rodiny v životě dítěte, namísto ústavní péče, kde dítě nemá šanci se přirozeně rozvíjet. Zároveň chceme cílenou kampaní rozšířit řady pěstounů

Cíle projektu

Cílem projektu je informovat veřejnost o možnostech náhradní rodinné péče, o vlivu vhodného rodinného prostředí na rozvoj dítěte a v neposlední řadě získat budoucí potenciální zájemce o pěstounskou péči V rámci projektu budeme pokračovat v kvalitní, ucelené osvětové kampani, kterou jsme začali již v roce 2010. Smyslem kampaně je šířit povědomí o náhradní rodinné péči a získat nové zájemce o pěstounskou péči v Pardubickém kraji. A to následujícími způsoby:

 • Oslovení široké veřejnosti prostřednictvím 5 informačních stánků při příležitosti veřejných, kulturních či společenských akcí (festivaly, městské slavnosti apod.).
 • Uspořádání 2 moderovaných besed za přítomnosti zkušených pěstounů a 2 besed na středních školách. Besedy pro veřejnost jsou určeny zájemcům o tématiku pěstounské péče z daného regionu. Některé z besed budou spojeny s kulturní akcí – divadlo, koncert, film, která bude tematicky souviset s tématem pěstounství (př. Film s tématikou pěstounství).
 • Oslovení veřejnosti s nabídkou služby Pěstoun na drátě (telefonní linka na konkrétní pěstounku, kde mohou zájemci zjistit, co obnáší být pěstounem v praxi)
 • Výroba a šíření osvětových materiálů (letáky, radio spot, bannery) ke kampani na získání nových pěstounů

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Potenciální noví pěstouni z řad veřejnosti.

Cílovou skupinou projektu jsou děti, které aktuálně či dlouhodobě nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a jsou buď již umístěny v ústavní péči, nebo jim takové umístění hrozí.
Projekt napomůže vyhledat pro takové děti nové pěstounské rodiny, což je zásadní krok v realizované transformaci systému péče o ohrožené děti.
Cílovou skupinou je také veřejnost, na kterou cílíme osvětovou kampaní, abychom získali nové zájemce o pěstounskou péči.

Klíčové aktivity

1. Příprava osvětových a náborových materiálů – pěstounství nemá v české společnosti zatím ani potřebnou prestiž ani publicitu, přitom je zásadní pro změnu v systému péče o ohrožené děti. Pro dítě je vždy lepší vyrůstat v rodinném prostředí, vlastním či náhradním, zároveň je tato péče pro společnost levnější než péče ústavní. V rámci této aktivity aktualizujeme
osvětové a propagační materiály k oslovení nových pěstounů, které vizuálně navážou na již vytvořené bannery - letáky, plakáty a tiskové materiály venkovní reklamu a vlaky.
2. Výroba a vysílání radio spotu ve dvou 14ti denních cyklech – regionální rádia – dosah celý Pardubický kraj.
4. 2 Moderované besedy s pěstouny pro veřejnost – zájemcům nabídneme neformální setkání s pěstouny, kteří sami přiblíží svůj každodenní život, příběhy dětí a podmínky k pěstounství.
Besedě předchází kulturní akce (léto, podzim 2023)
5. Informační stánek v rámci kampaně plánujeme 5 informačních stánků ve větších městech Pardubického kraje, informační stánek bude součástí větších akcí.
4. Motivovat a pracovat s cca 40 konkrétními zájemci v rozhodování, zda se stát pěstounem a v procesu podání žádosti, absolvování přípravného kurzu, schválení, přijetí dítěte do péče
5. Infolinka Pěstoun na drátě. www.pestounnadrate.cz

Harmonogram

leden - prosinec 2023

Projekt plynule naváže na kampaň z roku 2022, která končí v prosinci 2022.

Rozpočet projektu

 • bannery, letáky, roll up, eadiospoty – pro účely kampaně Staň se pěstounem – 2 000 Kč
 • vysílání kampaňového radiospotu 19 000 Kč
 • doprovodný program k besedám (tematicky zaměřené divadelní představení pro děti nebo promítání filmu, popř. honorář umělce či známé osobnosti) 8 000 Kč
 • drobné občerstvení v rámci besed 2 000 Kč
 • drobné materiální a provozní náklady spojené s projektem (např. pohonné hmoty, poštovné, energie aj.) 2 000 Kč
 • audit projektu Staň se pěstounem (povinný dle metodiky MPSV – dotace MPSV je hlavním finančním zdrojem projektu) 7 000 Kč
 • osobní náklady (HM, SP, ZP, zákon. pojištění odpovědnosti) – sociální pracovník a koordinátorka kampaně 35 000 Kč

Celkem - 75 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Staň se pěstounem - náborová a osvětová kampaň

17. místo
0,3 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie