Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Teď už si poradím

Teď už si poradím

Organizace: Rytmus Východní Čechy, o. p. s.

Bavilo Vás ve škole, když přišel učitel biologie s modelem kostry, nebo jste se při zeměpisu těšili, že budete sledovat, jak se otáčí země kolem slunce? Tak to jste náš člověk. Nejsme sice učitelky, ale sociální pracovnice a pro naše klienty – dospělé lidi s mentálním postižením, pořádáme kurzy a vzdělávací aktivity. Díky projektu, budeme moci vybavit naše vzdělávací aktivity novými didaktickými pomůckami, tak aby bylo učení se novým věcem srozumitelné, pochopitelné a snadno zapamatovatelné.

Cíle projektu

Hlavním smyslem projektu je nakoupit nezbytné didaktické pomůcky pro kurzy a vzdělávací aktivity, které Rytmus Východní Čechy pořádá pro svoje klienty. Pomůcky pro vzdělávání lidi s mentálním postižením jsou unikátní v tom, že by měly být jednoduché, reálné, konkrétní, autentické a zároveň věk respektující – ne primárně určené dětem.
Z projekt plánujeme nákup pomůcek pro tyto kurzy:

  • Vaření – individuální nebo skupinový kurz, na kterém se účastníci učí připravovat jednoduchá jídla, tak aby je zvládli v budoucnu připravit sami a spoluvytváří vlastní manuály s recepty a postupy.
  • Finanční gramotnosti – učí účastníky bezpečně hospodařit a nakládat s vlastními penězi, ukazuje, jak sestavit rodinný rozpočet, jak se bránit obchodním trikům některých prodejců a mnoho dalšího.
  • Společenské vystupování – kurz, na kterém se účastníci naučí, jak pečovat o svůj zevnějšek, jak komunikovat v různých situacích, jak předcházet společenským trapasům, ale také jak se chovat podle pravidel etikety.
  • Osvěta v oblasti sexuality, intimity a partnerství – skupinové přednášky nebo individuální konzultace. Chceme, aby účastníci kurzu byli vybaveni potřebnými znalostmi pro svůj život.

Bohužel se toto téma u lidí s MP často opomíjí. Na kurzu se mimo jiné bavíme i o prevenci sexuálního zneužívání, společenských a zákonných normách. Co znamená soukromí apod.

  • Kyberšikana – kurz ve kterém řešíme, jak se chovat bezpečně na internetu a sociálních sítích.

Konkrétní pomůcky najdete v příloze.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Dospělý lidé s mentálním postižením, kteří využívají služby organizace Rytmus Východní Čechy, o.p.s., díky nimž zvyšují svoje dovednosti a sociální schopnosti a chtějí žít život podobný jejich vrstevníkům bez postižení.

Klíčové aktivity

Výběr a nákup didaktických pomůcek pro vzdělávací aktivity.

Harmonogram

  • září, říjen 2022 - výběr pomůcek
  • listopad 2022 - nákup pomůcek

Rozpočet projektu

viz příloha

Teď už si poradím

15. místo
0,9 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie