Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Venkovní učebna Školy pro mě na zahradě ZŠ Bratří Čapků

Venkovní učebna Školy pro mě na zahradě ZŠ Bratří Čapků

Organizace: Škola pro mě, z. s.

Předmětem projektu je vybudování dřevěné venkovní učebny (pergoly) na školní zahradě ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Venkovní učebna umožní využívat zahradu jako plnohodnotný prostor k výuce a dovolí dětem a učitelkám trávit zde více času venku nezávisle na počasí. Tím přispěje ke zvýšení zájmu dětí o výuku a bude mít pozitivní vliv na jejich zdraví.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit množství času, který budou děti Školy pro mě trávit výukou ve venkovním prostředí.
Žáci Školy pro mě mají k dispozici část zahrady ZŠ Bratří Čapků, která v posledních letech díky práci rodičů a členů spolku získává na kráse a využitelnosti. K naplnění hlavního cíle povede vybudování dřevěné venkovní učebny. Ta bude konkrétním krokem, který umožní zahradu využívat jako plnohodnotné prostředí pro výuku.
Podle návrhu zahrady, který zpracovaly děti ve spolupráci se zahradní architektkou, bude učebna vybudována na volném prostranství v sousedství plechové boudy, která slouží jako sklad nářadí. Bude mít vlastní podlahu (na zemi je v současnosti navážka) a střechu, sloužící jako ochrana před sluncem i drobným deštěm. Počítáme s rozměry cca 3 x 7 m. Konstrukce učebny bude z dřevěných trámů, dovnitř bude možné umístit stoly a lavice. Na stěnu plechové boudy lze umístit školní tabuli (např. nějakou vyřazenou ze tříd).
Kvalitní zázemí, které takto vznikne, umožní za dobrého počasí přenést ven i výuku, která není vyloženě orientovaná na zahradu. Díky vzniklému úkrytu před sluncem a deštěm nebudou děti muset trávit hodně času převlékáním a bude tak větší prostor na učení venku. Spolek Škola pro mě v minulých letech organizoval několik přednášek a workshopů, kde se mluvilo o prospěšnosti výuky ve venkovním prostředí (např. Učíme se venku - Justina Danišová). Tyto principy budeme díky předkládanému projektu moci uvést do praxe i na naší škole.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Životní prostředí

Projekt je určen pro děti a mládež, zejména děti navštěvující třídy Školy pro mě, ale i ostatní třídy ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí.
Zaměření projektu je výrazně vázané také na životní prostředí a budování vztahu dětí k prostředí kolem nás. Věříme, že nejlépe se děti naučí pečovat o přírodu, pokud budou trávit hodně času venku v přírodě nebo alespoň na zahradě.

Klíčové aktivity

Předkládaný projekt má jednu klíčovou aktivitu, a tou je vybudování venkovní učebny.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velkou stavbu (3 x 7 m půdorys), rádi bychom nechali učebnu postavit odbornou firmou nebo někým s dostatkem zkušeností. Počítáme však také se zapojením dobrovolníků z řad rodičů a členů spolku do různých dokončovacích a pomocných prací (např. nátěry).
Již v minulosti proběhlo při výstavbě tříd a na zahradě několik brigád, víme tedy, že se zapojením komunity nebude problém.
Náš záměr je podrobněji popsán v příloze žádosti.

Harmonogram

Učebnu bychom chtěli postavit co nejdříve po oznámení výsledků Burzy filantropie.
Realizaci předpokládáme říjen–listopad 2022. Do realizace mohou vstoupit problémy s dostupností materiálu a pracovníků, v tom případě by mohlo dojít ke zpoždění, ale na jaře 2023 bychom rádi učebnu měli postavenou.

Rozpočet projektu

Orientační rozpočet na venkovní učebnu:

  • dřevo – 9 000 Kč
  • krytina – 10 500 Kč
  • patky – 3 000 Kč
  • nátěr – 1 000 Kč
  • celkem materiál – 23 500 Kč.
  • Práce cca 23 500 Kč.

Celkové předpokládané náklady cca 47 000 Kč.

Hlasujte pro projekt

Venkovní učebna Školy pro mě na zahradě ZŠ Bratří Čapků

2. místo
10,6 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie