Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Zahrada, která děti baví!

Zahrada, která děti baví!

Organizace: Základní škola a Praktická škola Svítání o. p. s.

Rádi bychom realizovali pro naši pobočku ve Vysokém Mýtě školní zahradu pro výuku i relaxaci našich děti. Děti potřebují mít svůj prostor pro běhání, dobrodružství i tvůrčí nepořádek.

Cíle projektu

Díky zahradě a činnostem v ní děti získávají poznatky a dovednosti, ale také blízký vztah k přírodě a jistý druh inteligence ve vztahu k přírodě. Zahrada je zkrátka prostor plný příležitostí - jen je uchopit. Pokud se děti na údržbě zahrady aktivně podílejí, získávají hlubší poznání a zkušenost s živým světem než při pouhém pozorování nebo hře. Každý„ otisk rukou“, který dítě v zahradě zanechá, jej může s živým světem sbližovat a zakládat pocit zodpovědnosti. Vlastnoručně zhotovený úkryt pro živočichy, vypěstovaná rostlina nebo nápad, který se uskuteční, mohou dítě povzbudit, dodat sebedůvěru.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní

Projekt je zaměřen na hendikepované žáky, kteří si díky tomuto projektu zlepší pracovní dovednosti a návyky, což povede k lepšímu sociálnímu začlenění do většinové společnosti a na běžný nebo chráněný trh práce.

Klíčové aktivity

Rozmanité zahrady pozitivně ovlivňují vztah dětí k přírodě, stejně jako rozvíjí osobnost dítěte po všech stránkách.
Realizace přírodní zahrady se zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku aktivit školy a podnítí zájem dětí o přírodu.
Formou hry se děti naučí ohleduplnému chování k živé přírodě, pochopí proměnlivost přírody a rostlin v průběhu ročních období a získají první zkušenost s pěstováním rostlin a péčí o ně.

Harmonogram

duben 2022 – smlouva o pronájmu pozemku
květen 2022 – zpracování grafického návrhu zahrady
září 2022 – osázení živého plotu, realizace výukových vzdělávacích prvků: tabule, záhonky, hmyzí domek, sety na sezení

Rozpočet projektu

Zpracování grafického návrhu 6 000,- Kč
Výsadba živého plotu 25 000,- Kč
3x vyvýšený záhon 8000,-/ks… 24 000,- Kč
Dřevěné truhlíky na květiny 2x 2000,-
4 000,- Kč
Prvky na sezení (stůl, židle, ..) 30 000,- Kč
Celkem………………………… 100 000,- Kč

Hlasujte pro projekt

Zahrada, která děti baví!

6. místo
5,4 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie