Úvod Burza 2017 okres Chrudim 2017 S autem rychleji a efektivněji

S autem rychleji a efektivněji

Organizace: Péče o duševní zdraví, z. s.

Cílem projektu je koupě staršího osobního automobilu, který zefektivní činnost terénní služby v okrese Chrudim. Chceme dostat služby týmu za lidmi i do malých obcí v čase, kdy je oni skutečně potřebují. Mnoho klientů nezvládá dojíždět za péčí a někteří z nich na to nemají dostatek peněz. Pro pracovníky jsou cesty za klienty pomocí veřejné dopravy časově náročné a prodlužuje se tak doba možných schůzek. Navýšíme počet lidí, kteří mohou čerpat služby a zároveň se sníží práh pro vstup do služeb.

Cíle projektu

Chceme pro terénní službu pořídit starší osobní automobil, který bude sloužit pro výjezd do terénu. Aby služba sociální rehabilitace byla efektivní, je žádoucí poskytovat více než polovinu služeb v přirozeném prostředí klientů. Díky tomu musí být tým mobilní a připraven dopravit se i na místa vzdálená jeho pracovišti. Díky realizaci projektu se odborná pomoc potřebným lidem dostane dříve a bude moci flexibilněji reagovat na jejich sociální potřeby a podporovat je přímo v jejich bydlišti. V kratším časovém úseku budeme schopni věnovat se většímu množství klientů a zároveň bude možné pracovat i s těmi klienty, kteří doposud zůstávali stranou. Dotace, které organizace čerpá na svou činnost nelze použít na nákup
automobilů, což je pro terénní službu poměrně značná komplikace. V současnosti tým 8 pracovníků chrudimské pobočky využívá 1 starší automobil a 1 automobil na leasing, což je pro efektivní zajištění terénní služby nedostatečné.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Projekt je určen dospělým osobám s vážnou a dlouhodobou duševní nemocí typu např. schizofrenie a s bydlištěm v malých a veřejnou dopravou špatně dostupných obcích okresu Chrudim.
Duševní nemoc tyto lidi omezuje ve schopnosti samostatně a prakticky fungovat, narušuje jejich komunikační dovednosti a způsobuje jim sociální vyčlenění a zhoršenou kvalitu života.
Jde osoby, které potřebují podpořit v zabezpečení základních existenčních podmínek, ve zvládání vlastní domácnosti, ve finančním hospodaření, při jednání s úřady, při hledání pracovního uplatnění a při trávení volného času.
Díky realizaci projektu se odborná pomoc k těmto lidem dostane dříve a bude moci
flexibilněji reagovat na jejich sociální potřeby a podporovat je přímo v jejich bydlišti.

Klíčové aktivity

1. výběr a zakoupení vhodného staršího osobního automobilu pro potřeby regionálního týmu v Chrudimi


2. systematická rehabilitační sociální práce s novými uživateli v malých obcích


3. sledování efektu využívání osobního vozu pro práci týmu pomocí užívaného statistického programu (počty klientů, jejich bydliště, počty kontaktů v malých obcích, dosahování rehabilitačních cílů uživatelů z malých obcí) a závěrečné vyhodnocení

Harmonogram

Červenec až září 2017: porovnání cenových nabídek, výběr a zakoupení automobilu, zhotovení a polep reklamních bannerů

Září až prosinec 2017: systematická práce s uživateli v malých obcích, průběžné sledování efektu

Prosinec 2017: závěrečné vyhodnocení dopadu nákupu automobilu (automobil bude používán i v dalších letech)

Rozpočet projektu

  • Investice – zakoupení osobního vozu: 120 000 Kč (pozn.- hodláme zakoupit malý zánovní, např. předváděcí vůz, s max. 30 000 najetých km, průzkumem nabídky zjištěno, že v dobré kvalitě lze takový vůz pořídit v ceně 90 – 130 000Kč)
  • Služby – povinné ručení a havarijní pojištění: 10 000 Kč
  • Služby – výroba reklamních banerů a polep vozu: 15 000 Kč
  • Drobný materiál – doplňkové vybavení vozu: 5 000 Kč

Celkem: max. 150 000 Kč

Požadovaná podpora od donátorů projektu – 50 000 Kč

Hlasujte pro projekt

S autem rychleji a efektivněji

6. místo
6,1 %

Bilance burzy

7 680 500 Kč celková hodnota darů

232 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie