Úvod Burza 2017 okres Pardubice 2017 Keramická dílna

Keramická dílna

Organizace: Oblastní charita Pardubice - Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek

RVC Holoubek již šest let vytváří vzdělávací a kreativní programy pro děti a dospělé. Od září 2016 jsme začali nabízet kurzy KERAMIKY pro děti od 4let. Zájem o keramiku v Holoubku roste. Očekáváme, že projekt KERAMICKÁ DÍLNA umožní v příštích 5 letech až 2000 tvořivých setkání. Díky nové vypalovací peci a novému vybavení kreativní dílny, rozšíříme nabídku vzdělávacích a kreativních činností. Vytvoříme tak nové atraktivní kurzy pro mládež a dospělé.

Cíle projektu

Cílem programu je rozšíření nabídky služeb centra pro širokou veřejnost. Dalším cílem je vytvoření vztahu účastníků ke kráse, tvořivosti, k sobě samým a jiným lidem a to pomocí tvořivé činnosti. Účastníci se seznámí s novými kreativními materiály a technikami. Ze zkušeností s prací s dětmi všech věkových skupin víme, jakou oblibu má tvoření a práce s hlínou. Hlína je velmi tvárná, má široké spektrum využití. Je symbolem mateřství, uzemnění.
Práce s ní má silný terapeutický účinek - podporuje zklidnění, relaxaci, oddech.Cíl je prostřednictvím práce s keramickou hlínou účastníky nepřímo vracet ke vztahu k přírodě, komunitě, rodině a k sobě samému.
KERAMICKÁ DÍLNA podporuje:
rozvoj jemné motoriky, posiluje přirozené poznávací dovednosti – zvídavost, zájem, radost z objevování, rozvíjí výtvarné dovednosti a prostorovou představivost, estetické vnímání, cítění, prožívání, podporuje začlenění do společnosti,hodnotné využití volného času,vede k tvůrčím schopnostem - podněcuje tvořivost a fantazii, flexibilitu v tvořivosti, zároveň tedy i flexibilitu v myšlení, pokládá základy pro práci s informací, posiluje sociální a pracovní návyky, sebevědomí a samostatnost, osobitost v projevu.
Program KERAMICKA DÍLNA bude využit nejen v pravidelných keramických kurzech, ale i pro relaxační techniky pro žáky, kteří dochází do centra na doučování a pro ostatní uživatele služeb Oblastní charity Pardubice (střediska hospicové péče, střediska péče o rodinu).

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Handicapovaní
 • Senioři
 • Maminky s dětmi
 • Aktivní stárnutí

Cílová skupina jsou návštěvníci centra všech věkových kategorií - děti, mládež, dospělí, senioři.

Klíčové aktivity

Aktivity KERAMICKÉ DÍLNY:

 • pravidelné dopolední keramické kurzy pro děti do 6 let – předpokládaná četnost 1× týdně
 • pravidelné odpolední keramický kurz pro děti a mládež – předpokládaná četnost 1× týdně
 • keramický kurz pro dospělé a seniory – předpokládaná četnost 6× ročně
 • keramické tvoření pro seniory a uživatele středisek Oblastní charity Pardubice

Počet a četnost kurzů přizpůsobíme aktuálnímu zájmu klientů.
Očekáváme, že projekt KERAMICKÁ DÍLNA umožní v příštích 5 letech až 2000 tvořivých setkání.

Harmonogram

Příprava a zařízení keramické dílny v období do srpna 2017. Vytvoření programu jednotlivých kurzů, které zahájíme od září 2017.
Počet a četnost kurzů přizpůsobíme aktuálnímu zájmu návštěvníků.
Trvání realizace projektu předpokládáme po celou dobu činnosti centra Holoubek.

Rozpočet projektu

Vytvoření a vybavení KERAMICKÉ DÍLNY:
Firma Keramické centrum, Praha nabízí kompletní program KERAMICKÁ DÍLNA – VARIANTA 1
ECOTOP 50 pro drobné keramické dílny. Součástí je:

 • keramická pec - objem 50 l
 • příslušenství – termoregulátor, prokladový set na vypalování, nátěr na pecní plata atd.
 • materiál – 50 kg keramických hmot, glazury, engoby atd.
 • sada nářadí na keramiku

Cena této varianty je cca 45 500,- s DPH.
V ceně je zahrnuta doprava, zaškolení obsluhy, revizní zprávu, 3 roky záruka.

 • vybavení - odkládací police na výrobky

Cena cca 4 500,-
Požadovaná podpora od donátorů Burzy filantropie 50 000 Kč.

Hlasujte pro projekt

Keramická dílna

16. místo
1,1 %

Bilance burzy

7 680 500 Kč celková hodnota darů

232 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie