Úvod Burza 2017 okres Svitavy 2017 Ať vše dobré zakoření

Ať vše dobré zakoření

Organizace: Charita Svitavy

Smyslem projektu je předávání zkušeností, posílení vztahů v komunitě, napříč generacemi, radost ze společné práce, spoluprožitého času a úspěchu. Senioři, lidé se zdravotním postižením a děti z mateřského centra budou pracovat na společném projektu - zahradničení. Společná snaha bude zakončena slavnostní sklizní. Pro ty, kteří nemohou zahradničit v běžným záhonech, chceme pořídit tzv. mobilní zahrádky. Jedná se o vyvýšené záhony, ke kterým se dá pohodlně sednout na židli či invalidním vozíku.

Cíle projetku

Cílem projektu je během 12 měsíců se s minimálně dvaceti klienty věnovat zahradní terapii, jejímž přínosem je zlepšování jemné motoriky, svalové síly, povzbuzení smyslů, aktivace paměti, pozornosti, myšlení, zvýšení sebevědomí a vědomí vlastní potřebnosti. Tato aktivita je podmíněna pořízením vyvýšených záhonů, které umožňují zapojit do zahradní terapie co nejširší okruh klientů včetně těch, kterým práce na zahrádce z důvodu snížené pohyblivosti většinou činí potíže.
Dalším cílem projektu je společně zažívat radost při přípravě, setí a sázení, péči o květiny a zeleninu, a při společné sklizni. Cílem je také přizvat k tomuto společnému projektu ke spolupráci Mateřské a rodinné centrum Krůček, aby se podpořily mezigenerační vztahy, které vnímáme jako oboustraně obohacující - radost ze života, zkušenosti, pestrost života...

Cílová skupina

 • Handicapovaní
 • Senioři
 • Maminky s dětmi
 • Aktivní stárnutí
 • Životní prostředí

Projekt je určen klientům Světlanky - centra denních služeb (lidé se zdravotním postižením, senioři a osoby s chronickým onemocněním), jejich rodinným příslušníkům a klientům Mateřského a rodinného centra MC Krůček.
Přínosem je předávání zkušeností, osvojení dovedností, integrace do společnosti, získávání vztahu s přírodou. Projekt může děti naučit vnímat, že ve společnosti mají senioři a lidé s postižením své nezastupitelné místo.

Klíčové aktivity

1. příprava prostoru - srovnání terénu, položení dlažby - k činnosti můžeme použít krytou terasu, ale také prostornou zahradu, která je zatravněná. Vzhledem k tomu, že mobilní zahrádky jsou na kolečkách a mezi účastníky činnosti budou lidé na invalidních vozících, je nutné upravit terén, což částečně zajistíme svépomocí.

2. nákup a montáž mobilních zahrádek - mobilní zahrádky jsou zahrádky umístěné jakoby ve stole. Může u nich najednou pracovat více lidí ve stoje i vsedě (na židlích či na invalidních vozících). Zahrádky jsou na kolečkách, proto je lze ve špatném počasí jednoduše přesunout.

3. nákup zeminy, nářadí, rostlinného materiálu

4. vlastní činnost - příprava, sázení, péče, sklizeň - vlastní činnost s cílovou skupinou projektu

5. společná závěrečná sklizeň - sklizní bude v průběhu roku více. Rádi bychom ale zahrádkářskou sezónu slavnostně zakončili společným grilováním a zahradní slavností.

6. po zhodnocení projektu jeho opakování

Harmonogram

 • říjen 2017 - květen 2018 - klíčová aktivita 1
 • říjen 2017 - únor 2018 - klíčová aktivita 2
 • únor - duben 2018 - klíčová aktivita 3
 • březen - srpen 2018 - klíčová aktivita 4
 • srpen - září 2018 - klíčová aktivita 5
 • od srpna 2018 - klíčová aktivita 6

Rozpočet projektu

Požadovaná finanční podpora od donátorů 50000 Kč.
Z toho:

 • 39000 Kč - zařízení a vybavení (mobilní zahrádky)
 • 11000 Kč - materiální náklady (zemina, nářadí, rostlinný materiál)

Další náklady 80000 Kč (dlažba včetně vyrovnání terénu, zahradní nábytek)

Celkové náklady 130000 Kč

Hlasujte pro projekt

Ať vše dobré zakoření

1. místo
27,1 %

Bilance burzy

6 933 500 Kč celková hodnota darů

207 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie