Úvod Minulé ročníky

15 426 235 Kč

celková hodnota darů na burze filantropie

 

421

podpořených projektů

 

První pilotní Burzy filantropie se uskutečnily v roce 2011 na 8 místech Pardubického kraje. Smyslem tohoto "nultého ročníku" bylo představit ideu burzy a simulovat její průběh. Burza zaznamenala obrovský úspěch jak na straně donátorů z veřejného a firemního sektoru, tak i na straně neziskových organizací, které prezentovaly své projekty "nanečisto".

Od roku 2012 proto Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj pořádají pravidelné Burzy filantropie s reálnými prostředky donátorů ve všech čtyřech okresech Pardubického kraje. Velký úspěch burz zapříčinil poptávku ze strany samospráv obcí po konání vlastní místní Burzy filantropie. Ty doposud proběhly ve Svitavách a Letohradě.

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie