Úvod Minulé ročníky 2012 okres Chrudim

Burza filantropie - Chrudim 2012

 

143 000 Kč

celková hodnota darů

 

4

podpořené projekty

 

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Místnost za zrcadlem

Cílem projektu „MÍSTNOST ZA ZRCADLEM" je dobudování monitorovací místnosti, vybavené audio a videotechnikou, která bude zaznamenávat práci psychologa či terapeuta, při práci s klientem ve vedlejší místnosti.

Občanské sdružení Jana XXIII.

Počítače se nebojíme

Vybavení počítačové učebny pro potřeby kurzů pro seniory.

Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka"

Nový domov pro veverky na Pasíčkách

Výstavba voliéry v prostorách ekocentra.

Péče o duševní zdraví - region Pardubice

Byty pro nácvik samostatného života

Projekt navazuje na běžné poskytování sociální služby (sociální rehabilitace) v naší chrudimské pobočce a jeho cílem je vybavit dva byty, aby se do nich mohli nastěhovat duševně nemocní uživatelé služby.

Další přihlášené projekty

Amalthea o. s.

S mámou a s tátou, hlavně spolu

Hlavním cílem projektu je u 6 ohrožených rodin z Chrudimska snížit riziko odebrání dítěte z péče rodičů včasnou pomocí dítěti a jeho rodině – posílením vztahů mezi dítětem a jeho rodiči, posílením schopností rodiče dobře se o dítě postarat (po materiální stránce) a rozvíjet jeho potenciál (po psychické stránce). V ústavní péči bez rodičů nyní vyrůstá 11 000 dětí – včasnou pomocí rodině lze dalšímu odebírání předcházet a zastavit další umísťování dětí mimo rodinu.

Rytmus Chrudim, o. p. s.

Za limity

Projekt zaměřujeme právě na zvýšení možností efektivního rozvoje a vzdělávání lidí s potížemi v učení a překonání tohoto limitu. Pokud získáme finanční prostředky, lidé s potížemi v učení získají možnost rozvíjet své dovednosti a vědomosti pomocí interaktivní tabule.

Médea - o. s. Hlinsko

Zabránění sociální exkluze znevýhodněných rodin v Hlinsku

Podpora 8 sociálně exkludovaných rodin z Hlinecka v návratu na trh práce. Prevence sociálně-patologických jevů v působnosti ORP Hlinska. Předcházení delikventnímu chování u skupiny 8 dětí i jejich rodičů (násilí v rodinách) v působnosti ORP Hlinska. Předcházení prohlubování rodinné krize u 8 rodin působnosti ORP Hlinska. Posílení vzájemného vztahu v 8 problémových rodinách na Hlinecku.

Šance pro Tebe, o. s. Chrudim

Žij aktivně a poznávej komunitu

Pořádání akcí ve vyloučených lokalitách Prachovice, Hrochův Týnec, Chrudim za účelem aktivizace romské komunity, rodičů a jejich dětí, propojení minority s ostatními občany a samosprávou, vzájemné poznávání se preventivní a osvětová činnost získání nových dovedností

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

ZOOkoutek při parku Střelnice a přírodní památce Ptačí ostrovy v Chrudimi

Zřízení ZOOkoutku domácích a hospodářských zvířat v areálu Centra ekologické výchovy Ledňáček a bývalého útulku Alík. Zvýšení povědomí dětí i široké veřejnosti o typických zvířatech našeho venkova a nové možnosti trávení volného času nejen pro obyvatele města Chrudim.

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie