Úvod Minulé ročníky 2013 okres Ústí nad Orlicí

Burza filantropie - Ústí nad Orlicí 2013

 

351 000 KČ

celková hodnota darů

 

13

podpořených projektů

 

CEDR Pardubice, o. p. s., pobočka Ústí nad Orlicí

Vánoční pohlazení

Lidé s duševním onemocněním se potýkají s řadou problémů, jejich onemocnění se promítá a postihuje široké spektrum oblastí života. Postihuje zdravotní, pracovní a vztahovou oblast lidí. Ti mívají tendence uchylovat se k izolaci od společnosti, nedokážou si vytvořit, nebo udržet osobní podpůrný sociální systém.

ROSA Rodinné centrum o. s.

...mami, tati jedu taky...

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení dětí ze znevýhodněných rodin (etnické menšiny, neúplné rodiny, sociálně slabé rodiny, rodiny s více dětmi apod.).

Amalthea o. s.

Autem do terénu - efektivní a dostupná služba pro rodiny s dětmi

Smyslem projektu je přiblížit službu rodinám v okrese Ústí nad Orlicí, ve kterých hrozí odebrání dítěte z péče rodičů a také náhradním rodinám, které přijaly děti do pěstounské péče.

Mateřské centrum Medvídek

Dětský klub Fialka

Smyslem projektu je poskytnout rodičům chybějící službu jednorázového, krátkodobého, pravidelného i dlouhodobého hlídání, vzdělávání a péče o děti od 2-7 let, co nejblíže centru města a všem klíčovým objektům (úřady, nemocnice,...)

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Dědečkova dílna

V rámci Centra pro rodinu u nás existuje také volnočasový Klub bez klíče, který nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a zapojit se do námi nabízených aktivit. Podporuje jejich vlastní aktivitu a rozvíjí individuální schopnosti, dovednosti a kreativitu.

Rytmus Chrudim, o. p. s., pracoviště Ústí nad Orlicí

Na cestě za prací

Naším posláním je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění.

Další přihlášené projekty

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Bez domova neznamená bez potřeb

Hlavní oblastí činnosti je poskytování terénních zdravotních a sociálních služeb se zaměřením na širokou cílovou skupinu, zejména seniory. Zabýváme se rovněž službami pro rodinu, poskytujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež a služby humanitárního charakteru. Díky Tříkrálové sbírce se snažíme zprostředkovat pomoc lidem v akutní nouzi.

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

Expoziční voliéra pro pěvce

Hlavním cílem projektu je u 6 000 dětí základních škol z Pardubického kraje a 6 000 návštěvníků z řad široké veřejnosti zvýšit atraktivitu ojedinělého areálu Záchranné stanice Pasíčka prostřednictvím vybudování nové voliéry pro drobné druhy ptáků, a tím přispět ke zvýšení zájmu dětí o přírodu, zvířata a o výuku ekovýchovných programů.

Česká abilympijská asociace, o. s.

Pryč s bariérami na Orlickoústecku

Globálním cílem České abilympijské asociace je zabránit vzniku nových architektonických bariér, postupné odstraňování stávajících stavebních bariér a tím umožnění svobodného pohybu všem skupinám obyvatelstva, se zaměřením na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Občanské sdružení Poruchy autistického spektra

Psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi s postižením

Cílem projektu je pomoci rodičům s dětmi s postižením, mohou využít poradenství psychologa, speciálního pedagoda, účastní se přednášek, setkávat se s dalšími rodiči, sdílet informace.

Občanské sdružení KONTAKT

Zavedení SKYPE na lince důvěry Ústí nad Orlicí

Naše služba má lidem poskytovat okamžitou pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Doposud mohli naši uživatelé služeb využívat při řešení své akutně vzniklé situace pouze pevnou telefonní linku. Volání na této lince je zpoplatněno.

Bacrie o. s.

Živá doba kamenná

Smyslem projektu je přiblížit nejstarší období našich dějin – dobu kamennou - dětem ale i učitelům dějepisu.

Fond ohrožených dětí, o. s.

Zvýšení kvalifikace pracovníků Pobočky FOD

Cílem projektu je zvýšení kvalifikace pracovníků, tj. jejich vzdělávání.

Bilance burzy

15 426 235 Kč celková hodnota darů

421 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie