Úvod Minulé ročníky 2014 okres Pardubice Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem

Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem

Organizace: Středisko rané péče v Pardubicích

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem, resp. se zdravotním postižením, má nárok prožívat volný čas dle svých představ – chce-li lyžovat, proč mu to neumožnit. A právě proto SRP chce uspořádat opakované lyžařské výcviky, kdy se rodiny s dětmi s handicapem seznámí s možnostmi lyžování – s dopomocí, na monoski či biski a následně si získané dovednosti mohou upevnit.

Cíle projektu

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem, resp.se zdravotním postižením, má nárok prožívat volný čas dle svých představ – chce-li lyžovat, proč mu to neumožnit. A právě proto SRP chce uspořádat opakované lyžařské výcviky, kdy se rodiny s dětmi s handicapem seznámí s možnostmi lyžování – s dopomocí, na monoski či biski a následně si získané dovednosti mohou upevnit.

Smysl projektu nejlépe vystihuje zpětná vazba od rodičů ze zkušebního lyžařského výcviku v roce 2013 celou atmosféru akce a význam setkání dokresluje: „Máme dítě s dětskou mozkovou obrnou a donedávna jsme netušili, že si může zalyžovat celá naše rodina. Syn si přivezl z akce v Hlinsku diplom „Za zdolání zasněžených kopců" a skvělý pocit, že to zvládl. Měl možnost vyzkoušet si nácvik jízdy na lyžích, ale i na monoski. A my mohli zapomenout na větu: "Tohle nemůžeš, máš nemocné nožičky." Radost ze společného zážitku jsme měli všichni."

Pro děti se závažnějším tělesným postižením (zejména postižením dolních končetin) je určeno lyžování na monoski, což je lyžařská pomůcka, která se skládá ze speciální sedačky – tzv. skořepiny, která je upevněna ke speciální lyži. Velikost sedačky a druh lyže se přizpůsobuje lyžaři a lyžařskému terénu. Jízdu na monoski handicapovaní lyžaři ovládají tzv. stabilizátory, které si můžeme představit jako vrchní část francouzské hole, která končí krátkou lyžičkou.

Děti s ještě těžším postižením mohou sjíždět sjezdovky s pomocí asistenta na biski, která se na rozdíl od monoski skládá ze dvou speciálních lyží. Pozici asistenta po zácviku mohou převzít od zkušených instruktorů lyžování rodiče dětí se ZP.

Projektu se zúčastní cca 10-20 rodin z Pardubického kraje, počet jednodenních lyžařských výcviků: 3.

Cílové skupiny

Rodiny dětí se zdravotním postižením (dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, nedonošeností, opožděným psychomotorickým vývojem atd.).

Do projektu se zapojí cca 10-20 rodin z Pardubického kraje.

Klíčové aktivity

1. Zajištění realizátora akce, který zajistí zázemí, zkušené instruktory lyžování i potřebné pomůcky pro lyžování dětí se ZP (zejména monoski a biski)

2. Vyhlášení 3 termínů lyžařských výcviků, evidence přihlášených zájemců (rodin dětí se ZP)

3. Organizace, koordinace a realizace 3 jednodenních lyžařských výcviků

4. Publicita a vyhodnocení akce (březen 2015)

Harmonogram

  • Listopad 2014: zajištění realizátora akce
  • Listopad 2014: vyhlášení termínů lyžařských výcviků, evidence přihlášených zájemců
  • Prosinec 2014 – únor 2015 (dle počasí): realizace 3 jednodenních lyžařských výcviků
  • Prosinec 2014 – únor 2015: publicita

Následně po realizaci 3 lyžařských výcviků (nejpozději v březnu 2015): vyhodnocení akce

Rozpočet projektu

Osobní náklady:

– DPP: 4.000,- Kč řešitel–koordinátor projektu

Provozní náklady:

– ostatní služby: 21.000,- Kč platba za zajištění 3 lyžařských výcviků včetně zajištění zázemí, lyžařských instruktorů a lyžařských pomůcek (zejm. monoski a biski)

PROJEKT CELKEM: 25 000 Kč

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie