Úvod Minulé ročníky 2015 okres Svitavy

Burza filantropie - Svitavy 2015

295 000 Kč

CELKOVÁ HODNOTA DARŮ

 

8

PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

 

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

Další přihlášené projekty

Hlasujte pro projekt

 • Obnova kaple ve Vysokém lese

  5. místo
  8,2 %
  Během tří let jsou ve Vysokém lese obnoveny díky bezplatné dobrovolnické práce tři zaniklé kaple. Jaký byl postup od úplného začátku po zdárný konec bude popisovat vydaná kniha. Jejím obsahem je vše od vzpomínek pamětníků, stavebního řízení, pomoci dobrovolníků, firem, získávání finančních prostředků. Součástí bude bohatá fotodokumentace. Kniha bude ojedinělým návodem, jak si počínat při obnově drobných památek. Dokladem znovu žijících kaplí jsou poutě, které se každoročně začaly konat.
 • Prima odpoledne

  7. místo
  4,7 %
  Projekt Prima odpoledne je zaměřen na nácvik smysluplného trávení volného času u dětí ze sociální potřebných rodin, rodin s dětmi v pěstounské péči, rodin cizinců žijících u nás. Jedno odpoledne v týdnu má dítě možnost užít si čas s velkým kamarádem - studentem pedagogické školy. Může s ním sdílet svoje radosti i smutky, naučit se od něj něco nového, nebo navštívit místa, kde nikdy nebylo. Věřili byste, že jedno z "našich" dětí nebylo až do svých 8 let nikdy v lese?
 • Pane, pojďte si hrát

  10. místo
  2,3 %
  Jája a Pája jsou panenky, které se využívají k diagnostice syndromu CAN (Child abuse and neglect). Používají je pracovníci Policie ČR, Krizová centra a další poradenská zařízení, která přijdou do styku se sexuálně zneužívanými a zanedbávanými dětmi. Jsou velkou pomocí při zjišťování, zda a jakou formou bylo dítě zneužito. Nyní se nově začala vyrábět i celá rodina, tzn. matka, otec, dědeček a babička, jelikož nejvíce, ač to slyšet nechceme, se zneužívání dětí objevuje uvnitř rodiny.
 • Vyženeme nezvaného nájemníka

  1. místo
  31,8 %
  Charita nikoho nevyhání. Zde však musí udělat výjimku a zbavit se „Hylotrupes bajulus“- tesaříka krovového, nezvaného nájemníka střešní konstrukce prvorepublikového domu Oblastní charity Polička ve Vrchlického ulici v Poličce. Aby si dům pro sociální služby uchoval dobrý stav, je třeba se vypořádat s defekty na střeše: vyjmout napadené trámy, opravit plechování, vybudovat hromosvod, opravit prasklou krytinu a zabezpečit dřevo proti broukovi, aby střecha mohla sloužit aspoň dalších 20 let.
 • Tůdle nudle

  4. místo
  10,4 %
  Rettigovka je restaurace, která má dva hlavní cíle – zaměstnávání lidí s hendikepem a propagaci zdravého životního stylu.„Tůdle nudle“ je projekt pojící obojí. Chceme vyrábět své vlastní těsto Tůdle nudleviny a dát tak našim kolegům s různým stupněm hendikepu další možnost k seberealizaci a profesnímu růstu.A abychom mohli začít,potřebujeme stroj.Pak už nic nebude bránit tomu,abychom vyráběli skvělé domácí špagety,tagliatelle a další druhy těstovin.Zatím vyrábíme těstoviny ručně a je o ně zájem.
 • Bráníme se kyberšikaně

  6. místo
  5,3 %
  Internet je dobrý pomocník,ale může být také zlý pán.V dnešní době patří využívání pc,potažmo internetu k nedílné součásti našich životů.Ne jinak je tomu u lidí se znevýhodněním.Aby mohli využívat služeb internetu bez obavy z nebezpečí,je pro ně připraven interaktivní kurz Zásady bezpečnosti na internetu.Na kurzu se účastníci seznámí se zásadami bezpečnosti na internetu, riziky soc. sítí, naučí se jak bezpečně komunikovat on-line,jak zabezpečit počítač,jak nakládat s osobními údaji na internetu.
 • Když se nadechnu, zvládnu víc!

  2. místo
  17,3 %
  Cílem projektu je vytvoření prostor vhodných ke vzdělávání, sdílení zkušeností a supervizím včetně hygienického zázemí pro pečovatele z respitní péče a další charitní pracovníky.
 • Tvořivá dílna - místo, které pomáhá

  3. místo
  14,8 %
  Hlavním cílem projektu je nabídnout klientům více možností pro tvorbu v dílně centra denních služeb a umožnit jim větší míru vlastní seberealizace. Chceme vyhovět jejich individuálním potřebám tím, že rozšíříme nabídku dílny o výrobu šperků, dárkových předmětů a buttonů. V současné době je dílna zařízená pro práci se dřevem, malování obrazů barvami a jinými výtvarnými technikami. Ke zvýšení motivace klientů je však důležité nabízet nové podněty a zajímavé tvůrčí techniky.
 • Napísek si rád hraje

  9. místo
  2,4 %
  Projekt je zaměřen na vybudování příjemného, bezpečného a atraktivního prostředí Lesního klubu pro děti Napísek. Bezpečnost zvýšíme úpravou terénu pomocí lesní zahrádky ve svahu a opravami starého altánu. Atraktivitu prostředí chceme zvýšit realizací uměleckého sympozia, při kterém budou vznikat dřevěné herní prvky pro volnou hru a výuku dětí. V prostředí umožníme dětem hrát si v různých dílničkách (kuchyňka, práce s nářadím, zahrádka).
 • Cesty mezi generacemi

  8. místo
  2,9 %
  Cesty mezi generacemi se nejlépe tvoří příběhy, nejlépe se povídá a poslouchá při tvorbě. Navazujeme na loňský úspěšný projekt „Učíme se navzájem“ a dál tvoříme společenství generací. Společenství, které se spolu pravidelně setkává, tvoří a vypráví si příběhy. Moudrost generace by neměla být zapomenuta, každý chce přispívat svým dílem a zažívat pocit sounáležitosti. Hlavním cílem projektu je předávání životních zkušeností prostřednictvím příběhů mezi generacemi.

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie