Úvod Minulé ročníky 2016 okres Chrudim

Burza filantropie - Chrudim 2016

190 000 KČ

CELKOVÁ HODNOTA DARŮ

 

6

PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

 

 

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

Další přihlášené projekty

 • Rytmus na čtyrech kolech_Chrudim

  9. místo
  2,5 %
  Lidé, které podporujeme, potřebují zejména v počáteční fázi osamostatňování velmi intenzivní podporu, aby mohli žít život co nejvíce podle svých představ. Tuto podporu jim poskytujeme při nácviku dovedností potřebných při získání a udržení zaměstnání, dále při nácvicích spojených s oblastí bydlení. Automobil zefektivní poskytování těchto služeb a zajistí dostupnost služeb v regionech, kde je téměř nemožné využít veřejné dopravy.
 • Rozvoj řeči u předškoláků

  5. místo
  7,0 %
  Projekt „Rozvoj řeči u předškoláků“ se zaměřuje na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání předškolních dětí, které jsou ohroženy školním neúspěchem, s cílem včas vyrovnat jejich handicapy. Cíle projektu dosáhneme aktivitami zaměřenými na nápravu a rozvoj řeči u znevýhodněných dětí předškolního věku a také pomocí práce s rodiči, se kterými budeme spolupracovat. Tyto aktivity, a především jde o logopedickou péči, budou poskytovány jakou součást odborných činností v Předškolním klubu Amálka.
 • Děti v pohybu - Hlinsko 2016

  2. místo
  22,4 %
  Jedná se o uspořádání 2 denního přehlídkového, multižánrového festivalu pro děti, kde budou
  vystupovat a své dovednosti předvedou zájmové skupiny a útvary nejen z Pardubického kraje, ale z širokého okolí. Děti se dětem představí v tanečních, hudebních, dramatických kategoriích, nebude brán zřetel na věk či početnost skupin, důležité je, aby dětské kolektivy, v co nejhojnějším počtu, předvedli své umění a dovednosti před stejně starým publikem. Součástí bude i galavečer pro dospělé návštěvníky.
 • Děti mají právo na oba rodiče (Asistovaný kontakt)

  4. místo
  9,8 %
  Po rozvodu rodičů je dítě nejčastěji svěřeno do péče matky. V řadě případů matka brání kontaktu dítěte s otcem. Náš projekt se snaží tento problém řešit pomocí asistovaného setkávání dítěte s otcem, individuální a skup. terapie obou rodičů a psychologické péče pro dítě. Po dobu 5 měsíců bude 10 rodinám poskytnuta pomoc, která by upravila narušené vztahy a naučila rodiče spolupráci v zájmu jejich dětí, aby nedocházelo k prohloubení utrpení dítěte a znásobení ztrát, které rozvod rodičů doprovází.
 • Zvládnu bydlet sám(a) aneb podpora nácviku samostatného života

  10. místo
  1,4 %
  Cílem projektu je vybavit nový tréninkový malometrážní byt, aby se do něj mohl nastěhovat duševně nemocný(á) uživatel(ka) služby. Vybavení bytu je předpokladem hladkého poskytování služby – nácviku dovedností potřebných pro samostatný život. O přidělení bytu v současnosti probíhá jednání s chrudimskou samosprávou.Nositelem nájemní smlouvy je organizace a uživatelé jsou s ní v podnájemním vztahu.Finanční situace uživatelů neumožňuje, aby náklady spojené s vybavením plně nesli oni sami.
 • Oprava voliéry pro trvale zraněné výry.

  6. místo
  6,1 %
  Součástí areálu je expoziční část, která je přístupná veřejnosti a vytváří jakousi zoo se zástupci naší fauny. Zde je umístěna část zvířat, která v důsledku svých zranění nemůže být
  navrácena zpět do volné přírody. Většina objektů zde vznikla svépomocí, z materiálů "co se
  kde sehnalo". Nyní tuto část po cca 15 letech renovujeme a čeká to i voliéru pro výry, jejíž
  část je ztrouchnivělá.
 • Kousek nebe 2 - sociální fond pro mladé lidi opouštějící ústavní výchovu

  8. místo
  4,5 %
  Naším cílem je získání finančních prostředků do sociálního fondu pro naše klienty. Fond využíváme k řešení jejich akutních problémů vyplývajících z finanční tísně. Jindy díky němu můžeme klienty podpořit na jejich nelehké životní cestě „dárky pro radost“, drobnými věcmi, které jsou pro většinu lidí běžné, ale pro mladé lidi vstupující do života z bran zařízení ústavní výchovy jsou mimo jejich finanční možnosti. Tento fond využíváme od roku 2015 díky Burze filantropie a velmi se nám osvědčil.
 • Kampaň proti předváděcím akcím šmejdů!

  13. místo
  0,2 %
  Senioři a osoby ZTP jsou stále zneužívaní na předváděcích akcích šmejdů! Jsou nuceni si kupovat předražené hrnce a pánvičky a jsou i fyzicky atakováni. Je potřeba o tom informovat jak samotnou cílovou skupinu, tak i celou širokou veřejnost a politickou reprezentaci. Tento celospolečenský problém je již více jak 20 let přehlížen a tím i tiše tolerován! Je potřeba s tím i něco dělat – vytváříme tedy vlastní nabídku vedoucí k vytlačení těchto předváděcích akcí pryč z nabídky na trhu! Podpořte nás.
 • Obnova ekocentra Ledňáček v Chrudimi

  3. místo
  14,1 %
  Projekt si klade za cíl rekonstruovat objekt bývalé moštárny v sousedství městského parku
  Střelnice pro činnost ekocentra. Tento objekt je v našem vlastnictví.
 • Táta fest 2016

  12. místo
  0,6 %
  Táta fest je oslava otců, připomenutí jejich nedílné úlohy ve společnosti. Jedná se o neformální happening na oslavu Dne otců. Slavnost je otevřena všem tátům bez rozdílů věku a jejich rodinám. V Chrudimi proběhne již 3. ročník, tentokrát v duchu skotských her.
 • Metrostav handy cyklo maraton 2016 - letošní ročník v pořadí již třetí!

  11. místo
  0,9 %
  HandyCykloMaraton je akce zaměřená na společnou motivační aktivitu osob se zdravotním postižením a osob bez postižení. Je to extrémní 111hodinový závod přes Českou a Slovenskou republiku-více jak 2222km. Každý tým je navíc patronem jednoho a více lidí s handicapem, pro které tým závodí, získává pro ně ceny, dary, dělám jim PR v regionu. Pro ně v září pořadatel zorganizuje zážitkový víkend, kde si na sportovních aktivitách vyzkouší, že život s postižením nekončí, ale začíná nová etapa.
 • Psí společník je šancí pro děti.

  7. místo
  5,2 %
  Projekt se zaměřuje na ohrožené děti v předškolním věku, které žijí ve vlastní rodině, ta však z různých důvodů nedokáže naplňovat všechny jejich potřeby. Pravidelná cílená „hra“ se psím společníkem navodí pocit klidu a bezpečí, pomůže zlepšit komunikační a pohybové schopnosti a dá šanci na změnu v životě jednotlivce i rodiny. Realizace projektu přispěje k rozvoji dovedností předškoláka potřebných pro úspěšný start při nástupu do školy. ..... pes přijímá člověka bez předsudků.
 • Legohrátky

  1. místo
  25,1 %
  Legohrátky jsou aktivitou pro děti od 10 let, přibližující svět techniky. Kromě smysluplného naplnění volného času dává i možnost rozvíjet matematické, logické a technické dovednosti, tříbí prostorovou představivost, dále pak rozvíjí schopnost pracovat v týmu na určitém předem daném projektu. Cílem je poté účast v mezinárodní soutěži First Lego League (FLL). V soupravě LEGO Mindstorms-třetí generace robotiky-je vše potřebné k modelování, programování a testování reálných robotických zařízení.
 • Mamáč je PRofi!

  14. místo
  0,1 %
  Mama klub Chrudim (lidmi užívaná zkratka ,,Mamáč“) se propagaci věnoval vždy jen sporadicky, tzv. pokud zbyl čas. Nyní disponuje malým množstvím propagačních materiálů, vzniknuvších nahodile a jednorázově,bez koncepčního řešení. Organizace v tomto roce chce zviditelnit svou činnost a aktivity mezi veřejnost. Vyvstala tedy potřeba organizaci pořídit kvalitní tištěné prezentační materiály a využít další nástroje propagace které by lépe reprezentovaly organizaci, její činnost a jednotlivé aktivity.
 • Tatínkův úžasný dětský den 2016!

  15. místo
  0,0 %
  Na loukách u Proseče u Skutče proběhly v předchozích třech letech dětské dny. Ty byly pořádány ve spolupráci se záchrannými složkami a dalšími dobrovolnými kluby, spolky a institucemi. Současně je k návštěvě i areál Záchranné stanice Pasíčka. Akce má velký ohlas a je ojedinělou v regionu.

Bilance burzy

9 146 640 Kč celková hodnota darů

274 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie