Úvod Minulé ročníky 2017 okres Pardubice

Burza filantropie - Pardubice 2017

 

428 000 KČ

CELKOVÁ HODNOTA DARŮ

 

14

PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

 

 

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

Další přihlášené projekty

 • Udržení provozuschopnosti historického trolejbusu

  2. místo
  18,9 %
  Historický trolejbus Škoda 9Tr č. 353 z roku 1979 je symbolem Pardubic. Spolek jej opravil vlastními silami v roce 1998 a 2009. Pro udržení provozuschopnosti je třeba provést obnovu vozidlové baterie za novou. Stávající z roku 1980 dosloužila a bez baterie není vozidlo schopné dalšího provozování. Kromě toho je potřeba několik drobných oprav bateriové skříně a kabeláže.
 • Vracím se do hry

  12. místo
  2,0 %
  Cílem projektu „Vracím se do hry“, do kterého je zapojen klub WBS Pardubice, je podpora handicapovaných osob, konkrétně mladých lidí po úraze páteře. Projekt prospěje mladým lidem ve věku od 15-25let ve východočeském regionu,kteří jsou po úrazu páteře na vozíku a potýkají se s řadou problémů. Díky svému věku jsou rizikovou skupinou. Sport (basketbal na vozíku),jim může pomoci toto období lépe překlenout,zajistit jim pravidelnou a smysluplnou činnost. Dokážou si,že i na vozíku mohu být úspěšní.
 • Ve světě se neztratíme

  6. místo
  4,1 %
  Komunikuji znakovým jazykem; jak docílím, aby mi slyšící lidé rozuměli? Co mám dělat, když se ztratím nebo jsem svědkem nehody? Pro děti s vadou sluchu může být obtížné pochopit složitější sdělení, porozumět tomu, co říkají ostatní, doptat se, uplatnit svůj názor a své znalosti. Vhodnou intervencí je možno děti v těchto dovednostech podpořit a posilovat. Týdenní intenzivní řízená činnost poskytne dětem se sluchovým postižením návod, jak si poradit v různých životních situacích.
 • Pracujeme - příběhy lidí, kteří našli práci

  18. místo
  0,8 %
  Podporované zaměstnávání je účinnou metodou při začleňování osob se znevýhodněním do pracovního procesu. Je stále mnoho lidí, kteří o této službě neví, nebo si myslí, že je určena pouze pro lidi s vyššími dovednostmi – opak je ale pravdou. Je proto potřeba na konkrétních příkladech ukázat, že i lidé, kteří například nepíší, nečtou, nebo nikdy předtím nepracovali, se mohou úspěšně začlenit na otevřený trh práce. K tomu může dopomoci vydání brožury Pracujeme – příběhy lidí, kteří našli práci.
 • Staň se pěstounem! Osvětová/náborová kampaň v Pardubickém kraji

  15. místo
  1,2 %
  VÍTE, ŽE více jak 300 dětí v Pardubickém kraji je v dětských domovech? VÍTE, ŽE ročně se v Pardubickém kraji hlásí pouze 25 nových zájemců o pěstounství? VÍTE, ŽE objevovat svět je nejlepší společně s mámou a tátou? V Pardubickém kraji je stále mnoho dětí v ústavech namísto v rodinách. Amalthea realizuje osvětovou/náborovou kampaň Staň se pěstounem. Besedy, informační stánky, kulturní akce, podpora pěstounům. Pojďte s námi tvořit lepší společnost!
 • Hrajeme s Vámi, hrajeme pro Vás

  20. místo
  0,3 %
  Hlavním cílem projektu je hraní. Vždyť koho by si v různém věku nebavilo hrát? V Základní škole a Praktické škole Svítání, která pečuje o děti s hendikepy, si hrajeme rádi. A zvláště pak na rozličné hudební nástroje. Díky muzikoterapeutickému souboru Mlima Jua, jehož jádro tvoří současní i bývalí žáci a klienti školy, to mohou na vlastní kůži poznávat posluchači na mnoha místech nejen našeho regionu. A my bychom nyní rádi rozdávali radost babičkám a dědečkům v domovech pro seniory.
 • Pramínek - centrum pro rodinu z. s.

  22. místo
  0,0 %
  Posláním spolku je posílení hodnot a role rodiny, úlohy rodičů, rodičovské výchovy, smysluplného využívání volného času a prevence sociálního vyloučení a integrace rodin s dětmi do společnosti. Provozování denního dětského klubu a programu pro děti předškolního věku.Vytvářet prostor pro sociální prevenci pro rodiny.Získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života.Vychovávat děti i dospělé k aktivnímu poznávání a úctě k přírodě.Podporovat právní ochranu rodin
 • Keramická dílna

  16. místo
  1,1 %
  RVC Holoubek již šest let vytváří vzdělávací a kreativní programy pro děti a dospělé. Od září 2016 jsme začali nabízet kurzy KERAMIKY pro děti od 4let. Zájem o keramiku v Holoubku roste. Očekáváme, že projekt KERAMICKÁ DÍLNA umožní v příštích 5 letech až 2000 tvořivých setkání. Díky nové vypalovací peci a novému vybavení kreativní dílny, rozšíříme nabídku vzdělávacích a kreativních činností. Vytvoříme tak nové atraktivní kurzy pro mládež a dospělé.
 • Proč právě Léthó potřebuje Bigovačku

  14. místo
  1,4 %
  Bigovačka (rýhovací stroj, který je určen pro konečné zpracování grafických materiálů), je právě to, co sociální podnik Léthó právě teď potřebuje ke svému dalšímu rozvoji nejvíce. Kromě bigovačky bychom rádi zakoupili šicí stroj a kroužkový vazač. Nákup všech třech pracovních strojů nám umožní: navýšení počtu zakázek, rozšíření nabídky dílny o nové produkty (např. výroba kalendářů). Získané finanční prostředky pak využijeme na zaměstnání dvou žáků s hendikepem ze školy SVÍTÁNÍ.
 • Rozšíření relaxparku pro nejmenší

  1. místo
  23,4 %
  Díky velké návštěvnosti areálu a oblíbenosti RELAX PARKU veřejností a skupinami dětí ze základních a mateřských škol je prostor nevyhovující pro rodiče s menšími dětmi batolecího věku. Často dochází ke kolizním situacím velkých a maličkých dětí, takže tito raději s rodiči odcházejí. Aby nedocházelo k vyloučení rodičů s malými dětmi z využívání areálu, chtěli bychom rozšířit RELAX PARK o prostor pro nejmenší děti, který bude oddělen od stávajícího relax parku zpevněnou cestou.
 • Duše v pohybu

  19. místo
  0,5 %
  Cílem projektu je pomoci uživatelům najít cestu ke zdravému životnímu stylu, pomoci jim zprostředkovat sportovní aktivity v rámci sociálně aktivizačních programů. Záměrem je zakoupit sportovní vybavení a realizovat sportovní aktivity a události, kterých se budou naši uživatelé aktivně účastnit, tím si zvyšovat kondici, aktivně a hravě trávit volný čas, zvyšovat sebevědomí, udržovat si sociální kontakt, a získají motivaci k aktivnímu životnímu stylu.
 • Normální je pečovat o svoje blízké

  8. místo
  3,3 %
  Potřebujeme vybavit pečovatelskými křesly na kolečkách odlehčovací zařízení, sloužící k podpoře pečujících rodin. Křesla usnadňují život osobám se sníženou pohyblivostí. Zajišťují maximální pohodlí a zdravé sezení díky polohovatelnosti a mobilitě, ulevují od námahy při vstávání a přemisťování. Je snadno ovladatelné klientem i obsluhou. Kvalitní materiály a precizní zpracování zaručují jeho dlouhou životnost. Senioři se v křesle cítí jako v bavlnce. Normální je pečovat o své blízké, podpořte nás.
 • Stáří na zkoušku

  9. místo
  2,4 %
  Máte stroj času? My také ne. Každého z nás ale alespoň jednou napadne, jak nám asi bude za pár desítek let. Díky soupravě pro simulaci stáří je možné si stáří vyzkoušet! Dokáže nositele přenést do doby zhoršené funkčnosti lidského těla (zhoršené vnímání -zrak, sluch, hmat, zhoršené pohyblivosti -držení těla, klouby). Rádi bychom přiblížili široké veřejnosti, jak se vlastně cítí naši dříve narození spoluobčané. Chceme provádět osvětu za účelem sbližování generací a zdravého rozvoje společnosti.
 • Tvořírna

  11. místo
  2,1 %
  Hlavním cílem projektu je vytvořit v prostorech Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi místnost nazvanou „Tvořírna“. V ní se budou konat aktivity určené na podporu vztahu matky s dítětem a zároveň rozvoj komunikativních, sociálních a pracovních kompetencí uživatelek azylového domu.
 • Řečový asistent a jiné pomůcky pro handicapované

  17. místo
  1,1 %
  Naším hlavním záměrem je pomocí řečového asistenta na přenosném zařízení typu tablet některým našim postiženým klientům v řeči nebo zraku umožnit plnohodnotněji trávit čas ve společnosti. Dopřejete jim tímto jejich základní potřebu dorozumět se se svým okolím a vyjádřit svá přání a pocity a tím posílit pocit sounáležitosti. Dalším naším přáním je získat ergoterapeutické pomůcky a tím zvýšit pocit bezpečí a uvolnění klientů při častých terapiích na lehátku nutných z hlediska jejich postižení.
 • MATRIX - Matějův svět počítačové grafiky

  3. místo
  14,5 %
  Matěj je 18letý student SŠ, který má Aspergerův syndrom (porucha autistického spektra). Jeho světem je počítačová grafika. Projekt představuje Matějovu tvorbu formou výstavy jeho prací-obrazů zpracovaných počítač. grafikou, návrhů triček, sběratelských karet, placek. Matěj obtížně navazuje mezilidské vztahy, což mu znemožňuje „prodat“ svoji výjimečnost. Jakýkoliv úspěch a podpora jeho sebevědomí mu pak obrovským způsobem pomáhá získat sebejistotu a zbavit se ostychu v kontaktu s ostatními.
 • Indiánskou stezkou

  4. místo
  9,1 %
  Úmyslem projektu je zakoupení indiánského stanu teepee a vybudování „indiánské vesnice“ v našem Dětském lesním klubu Za bukem. Rádi bychom dnešní předškolní děti naučili formou hry a zážitku něco o světě, ve kterém vyrůstají, i o sobě samotných. Zakoupení indiánského teepee nám přijde dobrým propojením zážitku a komfortního pobytu venku. S dětmi trávíme 80% času venku, proto potřebujeme teepee jako vhodné zázemí v době nepříznivého počasí (déšť, vítr, mráz).
 • Hurá na výlet z Pardubic

  7. místo
  3,9 %
  Unikátní projekt dotovaných výletů zajistí nabídku volnočasových aktivit pro seniory o osoby ZTP v roce 2017. Na výletech dochází k rozvoji přátelských vztahů, které přispívají k vyšší kvalitě života seniorů. Jedním z impulsů pro naši činnost byl i film patronky našeho spolku Silvie Dymákové „Šmejdi“. Jsme přesvědčeni, že našim rodičům a prarodičům nestačí pouze říkat „nejezděte na podvodné obchodní akce“, ale že je třeba je na nějaký výlet skutečně vzít. Pomozte nám v realizaci těchto výletů!
 • Příručka Handbook pro skautské vedoucí

  21. místo
  0,1 %
  V rámci projektu zkušený tým lektorů zpracuje a vydá ucelený text, který bude sloužit těm, kteří pracují s dětmi ve volném čase ve více jak 100 skautských oddílech v Pardubickém kraji. Texty budou obsahovat návody pro výchovnou práci (metodika programu, zásady pedagogiky a psychologie), ale také bezpečnost práce a vědomí odpovědnosti za svěřené děti, peníze či majetek. Jde o počin, který zkvalitní výchovnou práci víc jak 500 vedoucích a poskytne lepší péči víc jak 3000 dětem v celém kraji.
 • Skutečně zdravé vaření ve školách na Pardubicku

  10. místo
  2,3 %
  Cílem projektu je podpora zdraví dětí v ORP Pardubice prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je realizace zážitkového semináře pro cca 30 vedoucích školních jídelen a kuchařek ze škol a školek v ORP Pardubice. Seminář se uskuteční ve vybrané školní jídelně a na programu bude vedle stručného teoretického úvodu praktická výuka vaření z čerstvých regionálních surovin. Účastnice semináře obdrží receptury pokrmů včetně norem pro školní stravování.
 • Nevíte co je boccia? Pomozte nám to změnit! - podpora těžce handicapovaných sportovců

  13. místo
  1,5 %
  Víte co je boccia? Pravděpodobně ne. Pokud nejste vozíčkář s těžkým pohybovým handicapem, nebo někoho takového neznáte z okolí. Těžko uvěřit, že i tací lidé mohou sportovat. Přestože tréninkové podmínky pro sport, který je halovou úpravou pétanque s koženými míčky, nejsou v ČR ideální, máme řadu úspěšných reprezentantů. Ty nejúspěšnější odchovala TJ Léčebna Košumberk působící zejména v Pardubickém kraji. Hledáme podporu pro handicapované osoby na všech úrovních - od začátečníků po ty nejlepší.
 • Okolo měst napříč handicapy 2018

  5. místo
  5,9 %
  Pořádáme cyklistický happening pro zdravé i handicapované, děti i dospělé, holky i kluky. Projedeme se na kolech a v cíli na Kunětické hoře strávíme zábavné odpoledne plné her a soutěží. Ukážeme, že jsme lidé s moderním a odpovědným myšlením, že podporujeme aktivní životní styl pro každého bez rozdílů. Přiblížíme svět handicapovaných zdravým lidem a handicapovaným nebo vážně nemocným dáme možnost si vyzkoušet věci, ke kterým by se normálně nedostali a měli z nich obavu.

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie