Úvod Minulé ročníky 2017 okres Svitavy

Burza filantropie - Svitavy 2017

 

269 000 KČ

CELKOVÁ HODNOTA DARŮ

 

6

PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

 

 

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

Další přihlášené projekty

 • Dveře k nám jsou otevřené

  9. místo
  2,8 %
  Projekt Dveře k nám jsou otevřené je inspirován vzděláváním pro udržitelný rozvoj. V lesní školce mají děti příležitost zkoumat svět podle svých představ s minimem omezení. Každodenní pobyt v přírodě umožňuje dětem pocítit jejich emoce (radost, únavu, překvapení, …) a setkávat se se skutečným živým materiálem, který v dětech rozvíjí volnou a svobodnou hru. V lesní školce je vše živé a opravdové, neboť příroda je živá a opravdová.
 • Canisterapie a lamoterapie

  14. místo
  0,1 %
  Pomocí canisterapie (terapie se psy) a animoterapie (terapie s dalšími zvířaty – např. lamy) pomáháme zlepšovat životní podmínky dětem, mládeži a dospělým i seniorům s různým zdravotním postižením. V rámci projektu tak udržujeme a rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti, posilujeme jejich samostatnost a začleňování do společnosti.
 • S Arfíkem za poznáním

  7. místo
  3,1 %
  V roce 2016 v rámci osvětové akce naší organizace vznikl film Můj kamarád Arfík. Diváci se na příběhu dvou dětí dozvídají, co je to pěstounská péče a proč je rodinné prostředí pro děti důležité. Dva dlouholetí spolupracovníci organizace, z nichž jeden vyrůstal část svého dětství v dětském domově a část v pěstounské rodině, jsou připraveni žákům 6. tříd, v návaznosti na školní osnovy, promítnout film a následně odpovědět na jejich otázky a přiblížit jim co nejlépe tento specifický svět.
 • Žiju kulturně

  12. místo
  0,9 %
  „Žiju kulturně“ je kurz společenského chování pro lidi s mentálním postižením. Lidé s mentálním postižením u nás stále nemají dostatečné příležitosti, aby se zapojili do „běžného“ života svých vrstevníků - včetně trávení volného času. Mnohdy není nikdo, kdo by je na akce typu koncert, ples, či divadlo diskrétně doprovodil. V rámci kurzu se účastníci dozví, „jak to chodí“ na společenských akcích a jako výstup z kurzu budou mít příležitost navštívit kulturní akci dle vlastního výběru.
 • Neplaveme v tom

  5. místo
  5,5 %
  Denní stacionář v Litomyšli navštěvuje 20 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením. Přání chodit do bazénu se objevuje velmi často. Snaha navštěvovat veřejný bazén v běžném provozu se ukázala jako velmi komplikovaná, a ne vždy realizovatelná. Rádi bychom proto, zajistili pravidelný pronájem plaveckého bazénu pro uživatele bez ohledu na míru jejich postižení, včetně podpory dostatečného množství pracovníků.
 • Pevná půda pod nohama pro ohrožené děti

  11. místo
  1,2 %
  Ve Vendolí pracujeme s ohroženými dětmi na statku s koňmi, kde je vedeme k vlastnímu rozvoji, úctě k druhým, respektu a spolupráci. Naši odborní pracovníci formou aktivit s koňmi a zážitkové pedagogiky každodenně dostávají děti od technologií na zemědělský statek, do vesnického prostředí, do přírody. Pro naše aktivity však potřebujeme nutně rekonstruovat prostředí klubovny (hlavně podlahy), abychom mohli posílit i naše pobytové akce, při kterých je zajištěna intenzivnější práce s dětmi.
 • Ať vše dobré zakoření

  1. místo
  27,1 %
  Smyslem projektu je předávání zkušeností, posílení vztahů v komunitě, napříč generacemi, radost ze společné práce, spoluprožitého času a úspěchu. Senioři, lidé se zdravotním postižením a děti z mateřského centra budou pracovat na společném projektu - zahradničení. Společná snaha bude zakončena slavnostní sklizní.
  Pro ty, kteří nemohou zahradničit v běžným záhonech, chceme pořídit tzv. mobilní zahrádky.
  Jedná se o vyvýšené záhony, ke kterým se dá pohodlně sednout na židli či invalidním vozíku.
 • Auto pro pečovatelskou službu

  4. místo
  9,7 %
  Domov Bystré o.p.s.potřebuje pro pečovatelskou službu zakoupit 5-místný osobní automobil se speciální úpravou. Pečovatelská služba potřebuje automobil, kterým by se bezpečně dopravila k uživateli služby, a kterým by byla schopna zavést uživatele služby s omezenou schopností pohybu (i vozíčkáře) k lékaři, na úřad, do obchodu, do střediska osobní hygieny, na místo kam potřebuje doprovodit. V roce 2016 jsme při péči najeli 40498km. Cílem služby je,aby mohl žít člověk co nejdéle ve své domácnosti.
 • Druhá maringotka pro Lesní školu Stribog

  3. místo
  13,6 %
  Rádi bychom pořídili druhou maringotku, která by byla rozšířením zázemí Lesní školy Stribog. Setkávají se zde děti, které jsou v domácím vzdělávání.
 • H.E.L.P.ni Krůčku!

  2. místo
  26,8 %
  H.odnota
  E.nergie
  L.idství
  P.ropagace
  Pomáháme rodinám i komunitě růst. Máme vize, zkušenosti, know how a tým odborníků - POMOZTE NÁM, ABY LIDÉ MOHLI NAŠE VIZE UVIDĚT. V neziskovém sektoru bohužel není podporována grafická činnost. Abychom mohli více
  pomáhat, potřebují o nás lidé vědět, tudíž nás i vidět. Z projektu bychom chtěli zakoupit potřebné programy, barevnou tiskárnu a grafický tablet. H.E.L.P.něte Krůčku právě Vy!
 • Montessori - to nejlepší pro nejmenší

  10. místo
  2,5 %
  Z projektu vybavíme jednu montessori „pracovnu“ – specifické prostředí dle montessori systému pro děti od 0 do 6 let. Jak dokazuje 100 letá praxe v zahraničí i poznatky současné neurovědy, umožňuje toto prostředí dětem maximální všestranný rozvoj, zvyšuje schopnost soustředit se, dokončit činnost, hledat kreativní řešení problémů a ve vyšší míře podporuje manuální zručnost a kladný vztah k technickým oborům. Tedy to, co současná společnost potřebuje.
 • Lahodné čokoládové pokušení

  8. místo
  2,9 %
  Naším záměrem je zakoupení profesionálního temperovacího stroje na výrobu čokoládových pralinek s jednoduchou obsluhou. Temperovací stroj bychom využívali v rámci terapeutické potravinové dílny. V STD Ulita používáme starý temperovací stroj, který nám dosluhuje, a rádi bychom se stali majiteli kvalitnějšího a výkonnějšího stroje. Jednoduchou obsluhu ocení především naší klienti, kteří budou s tímto přístrojem pracovat.
 • 2 v 1

  6. místo
  3,1 %
  1. Pro vzdělávací programy potřebujeme kvalitní pomůcky. Používáme zalaminované fotografie s přírodní tematikou. Získat kvalitní fota, zalaminovat je, je pro nás finančně náročné. Chceme si vytvořit vlastní výukové pomůcky - nafotit i vyrobit (tisk, laminace). Proto se snažíme získat kvalitní fotoaparát, tiskárnu a laminovačku. 2. Zároveň bychom využili této techniky k výrobě prodejních materiálů s přírodní tematikou (podložky, podšálky, pomůcky...) pro zájemce, tj. částečné samofinancování NNO.
 • I na Svitavsku mohou být Skutečně zdravé školy!

  13. místo
  0,8 %
  Cílem projektu je podpora zdraví dětí v okrese Svitavy prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je oslovování škol a následné spuštění realizace programu SZŠ v alespoň 5-ti školách. V rámci programu se vedení škol, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin i zemědělci společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy zdravé a příjemné kultury stravování.

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie